צרו קשר
ּ

שינוי הסכם גירושים

ישנם תחומים מסויימים בדיני המשפחה אשר לעולם אינם סופיים, וגם אם נקבעו בהסכם גירושין – ניתן לשנותם. כך למשל, ניתן להפחית או להגדיל מזונות קטינים עליהם הוסכם בהסכם גירושין, וכן ניתן לעתור לשינוי משמורת וחזקה בילדים קטינים.

מהו הדין כאשר מדובר בתנאים בהסכם גירושין הנוגעים לרכוש ולממון?

בדיני משפחה, לא מוכרת עילה בדין המאפשרת שינוי תניה ממונית בהסכם גירושין עקב שינוי נסיבות לאחר הגירושין (כאמור, למעט בענייני משמורת או גובה מזונות). הסדרי הרכוש המפורטים בהסכם הגירושין אמורים להסדיר באופן סופי את ענייני הרכוש ועקרון הסופיות שולט בהם. אין אפשרות להכניס בהסכמי גירושין תנאי מכללא המאפשר פתיחת הדיון מחדש ככל שהדבר נוגע להסדרים ממוניים. משבוצע הגט לא ניתן להחזיר את הגלגל אחורנית ולפתוח מחדש את הסדרי הרכוש. הסכמתו של כל אחד מבני הזוג להתגרש מבוססת על ההתחייבויות כלפיו בהסכם הגירושין, שכנגדן ויתר על חלק מזכויותיו האחרות. יש כאן עקרון של הסתמכות

הלכה זו גם תואמת את סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973 הקובע כי כל שינוי של הסכם ממון טעון הסכמה של שני בני הזוג והשינוי ייעשה בדרך בה נעשה ההסכם המקורי.

הבנת העיקרון בדבר סופיות הסכם הגירושין והבנת העיקרון שאין אפשרות לשנות הסכם גירושין – מביאה למסקנה כי לפני שחותמים על הסכם גירושין יש לבדוק היטב את תנאי ההסכם, ועל כל צד לבחון האם הוא יכול לעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו אם לאו, להיוועץ בעורך דין מומחה השולט היטב בדיני משפחה, ולשקול פעם אחר פעם האם ההסכם הוא בר ביצוע מבחינתו, והאם הוא סביר והוגן מבחינת תנאיו.

רצוי גם לקבל חוות דעת נוספת מעו"ד מומחה נוסף מתחום דיני המשפחה– הדבר כרוך בפגישת יעוץ אחת בלבד והעלות הכספית אינה כה גבוהה ובכל מקרה הינה עומדת בפרופורציה לחשיבותו של ההסכם.

אין לשכוח כי הסכם גירושין ויחסי ממון הקובע את דרך חלוקתה של הדירה ותשלום מזונות לילדים עד לתום השירות הצבאי הינו הסכם העוסק במאות אלפי שקלים (ולעיתים אף מאות אלפי דולרים) וכאשר דנים בעסקה כלכלית כה.

משמעותית – אין לחסוך בכספים ועדיף לקבל שירות של עורך דין מומחה בתחום דיני המשפחה, על פני עורך דין זול שאינו מתמקצע בתחום, שלא בהכרח יתן שירות טוב, וכך החיסכון בשכר הטרחה יכול לגרום להפסדים כלכליים גבוהים עד מאד. ויצא שכרו בהפסדו.

למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ