צרו קשר
ּ

רכוש וכספים

גישת האשם בגירושין או גירושין ללא אשם – מה רלוונטי כיום

רמז: הלכנו אחורה ולא קדימה במשך שנים רבות התקיימה גישה מודרנית וליברלית בחלוקת הנכסים בין בני זוג, והכל על פי עקרון איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון הגישה הן של בתי המשפט וגם של בתי הדין הייתה גירושין ללא אשם. עד...

ישנם מקרים בהם הפנסיה לא תאוזן לפחות לא באופן מיידי

לעיתים יישום מעשי של איזון כספי הפנסיה, במיוחד אם המדובר בפרישה המוקדמת, עלול להביא לחוסר שיווין קיצוני ובולט בין הצדדים, וליצור עוול. שני פסקי דין העוסקים בסוגיה זו של איזון כספי פנסיה פורסמו בשלהי שנת 2019. ברמת העקרון ועל דרך הכלל...

איך נפרדים פיסית או גורמים לבן הזוג האחר לעזוב את הבית ולהסכים למכירת הדירה

האם אפשר לכפות על בן הזוג האחר לעזוב את הבית כאשר בני הזוג החליטו על גירושין או כאשר צד אחד הביע את רצונו להיפרד והצד השני אינו מעוניין בכך או אינו שלם עם כך וכתוצאה מכך האוירה בבית לא...

שותפות בין בני זוג לזכויות או לחובות או לשניהם גם יחד

לא מזמן פרסמתי מאמר אודות פסק דין של בית משפט המחוזי בבאר שבע, אשר שינה מהותית והפך פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה, במקרה בו בעל נטל כמעט 2 מיליון ₪ מכספי המשפחה, והשקיע בהשקעה כושלת באתיופיה. השאלה המורכבת...

המשמעות שיש לייחס לחתימה או להיעדרה של חתימה בעסקת מקרקעין

זוג העומד בפני גירושין ניהל משא ומתן אודות הנכס המשותף בני זוג העומדים בפני גירושים זה מזו, הגיעו לבית המשפט לענייני משפחה וזה הורה על פירוק שיתוף במקרקעין. סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה חולשת גם על נכסים לרבות נכסי...

האם מענק פרישה או מענק לעידוד פרישה הינו נכס בר איזון בין בני זוג מתגרשים אם לאו, והאם קיימת גישה שונה בבית הדין הרבני אל מול בית המשפט לענייני משפחה

בבית הדין הרבני האזורי בחיפה נדונה לאחרונה בתיק 1016074-2 תביעת אישה אשר פנתה לבית הדין הרבני כשנתיים וחצי לאחר פרידה וגירושין מבעלה לשעבר בתביעה לקבל מחצית מחצי מיליון ₪. האיש קיבל כחצי מיליון שקל כשנתיים ומחצה לאחר שבני הזוג נפרדו...

משכנתא וגירושין

לזוגות צעירים קשה היום עד מאד לקנות דירה אלא אם כן הם באים ממשפחה מבוססת או שמי מהם זכה בלוטו. לרבים מהם אין אפילו את הסכום הראשוני של כמה מאות אלפי שקלים על מנת לשלם מקדמה ולקחת משכנתא על...

נדחתה טענת אישה לזכויות בנכס מקרקעין של בעלה פושט הרגל

נדחתה טענת אישה לזכויות בנכס מקרקעין של בעלה פושט הרגל דיון בטענת אישה הדורשת מחצית מזכויות שיש לבעלה, פושט הרגל, בגג, טענה שנדחתה בפסק דין של נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ב- פש"ר 12329-04-10.   התנגדות האישה והחייב האישה טוענת שיש לה...

פייסבוק? חשבו פעמיים!

יום יום אנו נחשפים להשפעותיה השליליות של הרשת החברתית המצליחה "פייסבוק" על חיינו, והנה לא חסה היא גם על תחום דיני המשפחה. השימוש בפייסבוק יכול להניב תוצאות מדהימות ואף לחסוך עלותו של חוקר פרטי. פייסבוק הפכה לכלי עזר של מי...

סיווג הכתובה כחוב אזרחי או כחוב מזונות

האם חיוב בכתובה הינו חוב אזרחי שניתן לגבות בדרך בה גובים כל חוב אזרחי או שמא יש לסווגו כחוב מזונות, על היתרונות הקיימים בסיווג חוב כמזונות לצורך גביה בהוצאה לפועל ענייננו בערעור שנדון בביה"ד הרבני הגדול, ערעור שהוגש על חיוב...

מה הקשר בין טענת קיזוז לטענת פרעתי במסגרת ההוצאה לפועל

ישראל ודניאלה הם זוג בהליכי גירושין, שההליך ביניהם מצוי בשלב מקדמי אך טרם ניתן פסק דין סופי בעניינם והזוג גם לא הצליח להגיע לעמק השווה באמצעות הסכם גירושין. פסקי דין חלקיים בעניינם של בני הזוג ניתנו לעניין דמי שימוש...

חובת תום הלב בניהול הליכי הוצאה לפועל ככלל ובין בני זוג מתגרשים בפרט

איזון משאבים בין בני זוג מורן ואבי ניהלו תיק גירושים, ועם קבלת דו"ח האקטואר שמונה על ידי בית המשפט, התברר כי אבי צריך לשלם למורן מיליון ומאה אלף ₪ אם יהוון את התשלומים העתידיים של הפנסיה, ואם יבחר שלא להוון,...

האם אחד מבני הזוג, בין נשואים ובין ידועים בציבור, יכול לדרוש התחשבנות על הוצאות שוטפות לעבר במהלך התקופה שבני הזוג חיו ביניהם בצורה תקינה

האם תיתכן התחשבנות על ניהול משק הבית לתקופה קודם לפירוד ישנם מקרים, ולשמחתנו לא רבים הם, כי זוג נפרד זה מזו, ואחד הצדדים דורש לערוך התחשבנות על כספים, שנתן לבן הזוג האחר, ואף טוען הוא כי אין הוא יודע מה...

הצעת חוק אשר מיועדת לנטרל את נושא הבגידה כאלמנט בחלוקת רכוש בין בני זוג אגב גירושין

בגידה כסיבה לנישול מרכוש משותף בעקבות הפסיקה האחרונה, שניתנה ב- בג"צ 4602/13 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול, הוגשה הצעת חוק המצויה בשלבים מקדמיים, ומוצע לתקן את החוק בשני דרכים עקרוניות. לאחרונה, שבה ועלתה סוגיה זו לסדר היום הציבורי, נוכח פסיקת...

ביטול הסכם ממון שאושר כדין ייעשה אך ורק במקרים נדירים

תביעת אישה אשר חתמה על הסכם ממון וגירושין וביקשה לבטלו נדחתה על ידי בית המשפט לענייני משפחה ועל ידי ערכאת הערעור מן המפורסמות הוא שקשה עד כדי בלתי אפשרי לבטל הסכם ממון או הסכם גירושין שאושר כדין על ידי בית...

הסכם יחסי ממון שאושר כדין ואשר לא בוצע ונזנח על ידי הצדדים – עשוי להיחשב כמבוטל

פסק דין מעניין בסוגיה זו של הדרך לעריכת הסכם ממון והדרך לביטולו של הסכם ממון ניתן בשלהי דצמבר 2018 כאשר את פסק הדין העיקרי כתב השופט מני מזוז 29180-02-15. בסופו של יום הפך בית המשפט העליון פסקי דין של...

חלוקת רכוש בין בני זוג

מצאתי לנכון לצטט את הבית השלישי משירו של חמי רודנר כאשר שקלתי מה לכתוב על חלוקת רכוש בין בני זוג: "בואי ניפרד נעשה את זה יפה את הרכוש כבני תרבות נחלק על כוס קפה ומה אכפת לי הוא ושכולם ראו הכינו את הממחטות...

מהו מועד קרע וקיומן של גישות גמישות של בית המשפט במענה לשאלה זו

מהו מועד קרע בין בני זוג מועד קרע הינו המועד שממנו ואילך, אין כל שיתוף רכושי וכלכלי בין בני זוג וכל מה שנצבר ממועד זה הינו רכוש נפרד ואינו רכוש משותף. לעיתים אין משמעות רבה למועד הקרע וישנם מקרים בהם קיימת...

מתי ימנה בית המשפט רואה חשבון חוקר

לבית המשפט סמכות למנות רואה חשבון חוקר, בין היתר, על מנת לבחון ולבדוק הברחת נכסים כאשר המדובר בבני זוג המתגרשים זה מזו ויש נכסים עסקיים השנויים במחלוקת בין בני הזוג, יש חשד להברחת נכסים, כאשר יש ראשית ראיה או שהמדובר...

האם הבגידה הינה הגורם שהביא לשלילת הזכות של אישה בבית מגורים בו התגוררה המשפחה או שמא נימוקים אחרים?

בימים האחרונים היינו עדים לכותרות צהובות רבות לפיהן בג"ץ אישר פסק דין של בית הדין הרבני הגדול אשר שלל זכויות מאישה בשל בגידה בבעלה. כמו כן היינו עדים לזעקת רבים לפיהן: "איראן זה כאן", וכיוצ"ב אמירות הקובעות נחרצות כי...

מה ההבדלים בין הדין הדתי לדין האזרחי בכל הנוגע למתנות בין בני זוג

ליאל ורועי היו זוג הנשוי באושר ועושר עד שנפל ביניהם דבר. לרועי הייתה דירה הרשומה על שמו ומצויה בבעלותו מלפני הנישואין שקיבל כמתנה מהוריו. לאחר החתונה החליט הבעל להעביר לאשתו במתנה מחצית מהזכויות בדירה בהעברה ללא תמורה. כעבור 15...

האם זכייה בפיס הינה נכס בר איזון בין בני זוג - על שלושה פסקי דין שניתנו בסוגיה זו בבית המשפט לענייני משפחה במהלך השנים

לאחרונה פורסם פסק דין שניתן על ידי כב' השופטת עפרה גיא, מבית המשפט לענייני משפחה באשדוד ב- תמ"ש 61761-02-15 לפיו דחתה תביעה של גרוש לשיתוף בזכייה בפיס של גרושתו, אשר זכתה ב- 13 מיליון ₪, מהטעם כי לאחר שבני...

סמכותו השיורית של בית המשפט לענייני משפחה באשר לידועים בציבור

לימור ואיתן התגוררו יחדיו במשך חמש שנים, ניהלו משק בית משותף, וכפועל יוצא מכך, היו בני זוג ידועים בציבור. נותר ביניהם סכסוך כספי לאחר הפירוד ביניהם. במידה ולא יגיעו להסדר ביניהם - איזו ערכאה תדון בסכסוך הכלכלי? בית המשפט לענייני...

האישה והחברה הדרוזית

לפנינו בתמ"ש 24927-07-15 מקרה המתייחס לחברה הדרוזית המסורתית, בה קיימים מנהגים, שונים מאלו שאנו מכירים ומורגלים בהם. בתמצית יצויין כי האישה הגישה תביעה לשיתוף בזכויות כנגד בעלה בגין זכויות בבית המגורים נוכח רצונה וכוונתה של האישה להתגרש מבעלה. עוד יצויין...

בית המשפט הורה בצעד חריג על היוון של זכויות עתידיות

בפסק דין חריג הורה בית המשפט על היוון של זכויות עתידיות ועל העדר איזון בסוגיות מסויימות לטובת אישה וזאת על מנת לצמצם פערים כלכליים בין צדדים   איזון באמצעות היוון בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע הורה על היוון של זכויות עתידיות...

שיתוף והעדר שיתוף בנכסים כאשר מתגרשים

העיקרון הוא כי נכס שהיה בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין אינו נחשב כנכס משותף נקודת המוצא בדרך כלל העולה מחוק יחסי ממון בין בני זוג הינה כי נכס המצוי בבעלות של אחד מבני הזוג ערב הנישואין, נותר בבעלותו ואינו...

מתנה בין בני זוג

האם בסמכות בית המשפט לענייני משפחה להורות על החזר מתנה שהינה מתנה מוגמרת שהסתיימה ברישום, ואשר ניתנה בין בני זוג מהאחד לשני? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בדיני משפחה, גישור וגירושין סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לעשות צדק על פי סעיף 8...

דחיית מועד פנסייה בעת איזון משאבים בין בני זוג

דחיית מועד פנסייה בעת איזון משאבים בין בני זוג עקרון האיזון בין בני זוג על פי חוק יחסי ממון על פי סעיף לחוק יחסי ממון בין בני זוג על צדדים לאזן את המשאבים זה עם זו כאשר הצדדים מתגרשים זה מזו...

חשבון בנק משותף כפרמטר לבחינת כוונת שיתוף

חשבון בנק משותף כפרמטר לבחינת כוונת שיתוף בין בני זוג אשר ניהלו הליך גירושין בבית המשפט הייתה מחלוקת האם התקיימה מערכת שיתופית או הפרדה רכושית. הגבר ניסה לשרטט תמונה של הפרדה רכושית לכאורה. כל אחד מן הצדדים הפקיד "נתח" מסוים מהכנסותיו...

נאמנות במסגרת המשפחה

נאמנות במסגרת המשפחה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ניתן פסק דין בתא (ת"א) 32814-11-15 על ידי כב' השופט שנלר, בו נדחתה תביעה של זוג הורים ושני ילדיהם, בה התבקש בית המשפט להצהיר כי שתי דירות שנקנו מכספם של ההורים ונרשמו...

ביטול הענקה והכרעה בדבר תוקפו של הסכם גירושין שנערך בין פושטת רגל לבעלה

נאמן שמונה לנכסי חייבת הגיש תביעה לפסק דין הצהרתי בתאריך 24/6/13 הגישה החייבת בקשה למתן צו לכינוס נכסיה ולהכרזתה כפושטת רגל ואכן בקשתה נענתה, ובתאריך 19/1/14 ניתן צו כינוס לנכסי החייבת, ובתאריך 7/1/16 הוכרזה החייבת כפושטת רגל. מחקירתה של החייבת אצל...

מאהבה ענקית – לאיבה ענקית

מאהבה ענקית – לאיבה ענקית אהבה ואיבה, החלף אות אחת - וקיבלת היפוכם של דברים. כאשר נישאים, מתחתנים בדרך כלל כתוצאה מאהבה גדולה. כשהנישואין עולים על שרטון – הרי לנו איבה, לכל הפחות אם לא יותר מכך. בקשת רשות ערעור בה...

האם אלימות במשפחה אשר אינה מגיעה כדי רצח או ניסיון לרצח, מצדיקה סטייה מאיזון המשאבים?

האם אלימות במשפחה אשר אינה מגיעה כדי רצח או ניסיון לרצח, מצדיקה סטייה מאיזון המשאבים כך שהצד האלים יקבל אחוזים נמוכים יותר מהרכוש המשותף? במילים אחרות, האם לחומרת האלימות יש השפעה על איזון המשאבים? בית המשפט מבחין בין חומרת אלימות במשפחה של...

השקעה אישה בבית הרשום על שם הבעל אשר נרכש לפני הנישואין מזכה את האישה בפיצוי כספי אך לא בבעלות

השקעה אישה בבית הרשום על שם הבעל אשר נרכש לפני הנישואין מזכה את האישה בפיצוי כספי אך לא בבעלות או זכות קניינית על הבית שני פסקי דין שניתנו בימים האחרונים (סוף אפריל 17) קובעים כי לאישה אשר נישאה לבעל, כאשר...

זקוקים לעו"ד לגירושין, גישור, דיני משפחה או צוואות וירושות? כל המידע באתר הגדול והמפורט ביותר ברשת,רכוש משותף או רכוש שאינו משותף

איזון משאבים בלתי שוויוני בסוגית דירה הרשומה על שם הצדדים בחלקים שווים נותר בצריך עיון בבית המשפט העליון וללא הכרעה שיכולה לשמש הנחיה בני הזוג נישאו ונפרדו. האישה והבעל נישאו זו לזה בשנת 1980 באוקראינה, ולהם שני ילדים משותפים כאשר...

רכוש משותף או רכוש שאינו משותף

רכוש משותף או רכוש שאינו משותף בין אם אתם נשואים זה לזו, ידועים בציבור, בני זוג סטרייטים או מקהילת הלהט"ב כדאי שתדעו מה נכלל במסגרת הרכוש המשותף שלכם, מה לא נכלל במסגרת הרכוש המשותף והוא רכוש נפרד, וחשוב מכך – אני...

תשלומים עיתיים שנפסקו על ידי בית המשפט לענייני משפחה לצורך איזון בין בני זוג

תשלומים עיתיים שנפסקו על ידי בית המשפט לענייני משפחה לצורך איזון בין בני זוג בית משפט קיבל את הערעור והורה להחזיר את פסק הדין לבחינה מחודשת של בית המשפט לענייני משפחה ולהשלמתו בנושאים מסוימים כגון חוות דעת מומחה. בית המשפט המחוזי...

התחייבות בהסכם גירושין להעברת דירה על שם ילדים גוברת על עיקול של נושה

התחייבות בהסכם גירושין להעברת דירה על שם ילדים גוברת על עיקול של נושה בה"פ 29018-06-15 ע.כ ואח' נ' מ.א ואח' (כב' השופט שפסר מבית המשפט המחוזי) נדונה תובענה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו זכויות המבקשים –הילדים, בדירת מגורים ברעננה הנובעות...

האם דירה שנרכשה באמצעות סיוע של משרד הביטחון שייכת לנכה בלבד או גם לאשתו?

האם דירה שנרכשה באמצעות סיוע משמעותי של משרד הביטחון שייכת לנכה בלבד או גם לאשתו גם אם הדירה רשומה על שם שני הצדדים? נושא זה נדון בבית הדין הרבני בנתניה בתיק מס' 993523-4 ובסופו של דבר יצאה האישה וידיה על...

האם זכאית אשה למחצית מהשבחת נכסים חיצוניים?

האם טעם העץ כטעם הפרי? הזכאית אישה למחצית מהשבחת הנכסים שהינם נכסים חיצוניים לנישואין אשר הבעל ירש או יצר קודם לנישואין הבעל הינו בעלים של דירות רבות, אשר מקורן חיצוני, דהיינו שהושגו שלא במאמץ משותף, בדרך של מתנה או ירושה ממשפחתו. לפנינו תביעה...

פירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג שיש בבעלותם שתי דירות

עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il פירוק שיתוף במקרקעין לבני זוג בעלות משותפת בשתי דירות, האחת קטנה וזולה יותר והשנייה גדולה ויקרה יותר. הדירה הגדולה גם כרוכה בתשלום משכנתא ויש...

הניסיון לחמוק מנושים לא צלח והבעל נמצא כשותף לחובות שיצרה אשתו

הניסיון לחמוק מנושים לא צלח והבעל נמצא כשותף לחובות שיצרה אשתו עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בה"פ 18773-05-14 שניתן על ידי כב' השופט שפסר נקבע כי בעל ישתתף בחובות...

דחיית תביעתה של אשה לשיתוף בבית המרקחת בו עבד ועובד הבעל וקביעה כי בית המרקחת שייך להורי הבעל

דחיית תביעתה של אישה לשיתוף בבית המרקחת בו עבד ועובד הבעל וקביעה כי בית המרקחת שייך להורי הבעל עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בתמ"ש (ת"א) 28156-12-13 ב.נ נ' א.נ...

התייחסות בית המשפט לרכיב שלא אוזכר בהסכם גירושין

איך מתייחס בית משפט לרכיב בהסכם גירושין שלא אוזכר כלל? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בתמ"ש 15471-11-11 ג'. נ ג. שניתן בימים האחרונים של דצמבר 14, בודק כב' השופט...

מהי הדרך הנכונה לבצע איזון משאבים?

מהי הדרך הנכונה לבצע איזון משאבים בין בני זוג? האם בדרך של תשלום חד פעמי מהוון או בתשלומים דחויים לעת פרישה? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il איזון משאבים בין בני זוג...

חוק השליחות בהיבט של דיני המשפחה

חוק השליחות בהיבט של דיני משפחה עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בעל ביצע פעולות משפטיות בשמה של אשתו אל מול צד שלישי, וזאת בלא ידיעתה ובלא הסכמתה. האם פעולה...

עיכוב ביצוע פסק דין ומתי יחולו החריגים

מהו גדר השיתוף ומתי תחול הלכת השיתוף על ידועים בציבור? מתי החריגים לכלל לפיו הגשת ערעור אינה מעכבת ביצועו של פסק דין? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il כב' השופטת דפנה...

אלו חובות שנוצרו במהלך חיי הנישואין הינם ברי איזון?

אלו חובות שנוצרו במהלך חיי הנישואין הינם ברי איזון? מה אומר הדין הכללי בנוגע לחובות של בני הזוג? בדרך כלל חובות שנוצרו במהלך חיי הנישואין על ידי אחד מבני הזוג הינם חובות משותפים ויחול לגביהם הכלל העקרוני של איזון משאבים. גם...

חלוקת רכוש בהתחשב במאמץ המשותף

חלוקה בלתי שוויונית של הרכוש בשל העדר רכיב "המאמץ המשותף" בנישואין עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il אומץ שיפוטי רב גילה בית הדין הרבני כאשר עשה שימוש בסעיף 8(2) לחוק...

שערוך בהסכמי גירושין

עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בתמ"ש, 4635-12-09 כב' השופט שילה, נזקק בית המשפט לענייני משפחה, לשאלה כיצד יש לשערך חיוב כספי שמקורו בתמורת מכירת דירה ועל בסיס איזה...

המועד להגשת בקשה לפסילת חוות דעת

מהו המועד להגשת בקשה לפסילת חוות דעת מומחה? האם לפני קבלת חוות הדעת או לאחר קבלתה? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בני זוג מתגרשים הסכימו במסגרת הסכם גירושין עליו...

האם בן זוג בוגד שקיבל מתנה צריך להחזירה בשל הבגידה?

האם בן זוג בוגד שקיבל מתנה צריך להחזירה בשל הבגידה, או שמא המתנה שייכת לו בלא כל קשר להתנהגותו? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il מה דינן של מתנות שניתנו לבן...

שאלות ותשובות בנוגע לעקרונות הלכת השיתוף

מספר שאלות ותשובות בנוגע לעקרונות הלכת השיתוף או הסדר איזון משאבים המתקיימים בין בני זוג עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.i שאלה: מהי הגישה המתייחסת בדרך כלל לבני זוג נשואים החיים...

פיצוי כספי בשל נזק גוף שייך לבני הזוג במשותף?

האם פיצוי כספי שהתקבל על ידי אחד מבני הזוג בשל נזק גוף הינו שותף או שייך רק למי שנפגע וניזוק? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בעקרון כל מה שנצבר...

מה המשמעות של רישום נכס ע"ש אחד מבני הזוג?

מה המשמעות של רישום נכס ע"ש אחד מבני הזוג לצורך בחינה של הלכת השיתוף ותחולתה על מקרה ספציפי? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il גרשון ודניאלה היו נשואים 13 שנה ...

מהן הסיבות שנכס נרשם על שם אחד מבני הזוג?

מהן הסיבות שנכס כזה או אחר נרשם על שם אחד מבני הזוג ולא על שם שניהם? וגם – אי שיתוף בחשבון בנק הינו עניין טכני בלבד עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של...

חזקת השיתוף בימינו כהנחת יסוד

חזקת השיתוף בימינו כהנחת יסוד כללית אשר מי שמבקש לסתור אותה צריך להרים נטל כבד עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il מיכאלה ושמואל נשואים 25 שנים ולהם ארבעה ילדים. במהלך כל...

התייחסות לחשבונות בנק נפרדים בין בני זוג

הלכת אורון – התייחסות לחשבונות בנק נפרדים המוחזקים על ידי בני הזוג במהלך חיי הנישואין קופה רעיונית משותפת למרות ההפרדה בחשבונות הבנק עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il דוד ונלי היו נשואים...

מהי חזקת השיתוף?

מהי חזקת השיתוף או הלכת השיתוף בין בני זוג נשואים או בין ידועים בציבור? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il מיכל ודני נשואים כ- 35 שנים, במהלכן עבדה מיכל באופן חלקי...

איזון משאבים - חלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג

איזון משאבים -חלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il צילה ויורם נשואים 45 שנה והביאו יחדיו ארבעה ילדים, כשהצדדים חלקו יחד בגידולם עד שיצאו מבית...

חלוקת נכסי קריירה במהלך הגירושין

חלוקת נכסי קריירה/מוניטין אישי/פערי השתכרות/ הון אנושי בעת הגירושין עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il נכסי קריירה / מוניטין אישי / פערי השתכרות/הון אנושי כאשר בני זוג מתגרשים, עולה לעיתים השאלה...

פנסיה רגילה מול פנסיה מוקדמת

פנסיה רגילה מול פנסיה מוקדמת – לצורך איזון רכושי בין בני זוג מתגרשים האם מענק פרישה מוקדמת וזכויות בפרישה מוקדמת הינם ברי איזון בין בני זוג אם שמא הם תחליף לשכר עבודה עד הפנסיה? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני...

המתח שבין הזכות לפירוק שיתוף במקרקעין למדור ספציפי

עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il סוגיית ה"מדור הספציפי" היא אחד ממוקדי המחלוקת הקשים בין בתי המשפט לבתי הדין הרבניים. ובמה דברים אמורים? לפי הוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, זכותו של...

השוני בהתייחסות לבגידה

השוני בהתייחסות לבגידה בין בית הדין הרבני לבית המשפט האזרחי והשוני בהפעלת סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין הערכאות עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il במדינת ישראל, ישנן שתי מערכות שיפוטיות מקבילות...

חלוקת דירת מגורים בזמן גירושין

איך תחולק דירת המגורים של זוג מתגרש? האם שווה בשווה או באופן יחסי להשקעות המקוריות של כל אחד מבני הזוג ו/או הוריו? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בעל ואישה שנישאו,...

איזון משאבים במניות חברה משפחתית

איזון משאבים במניות חברה משפחתית עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il כל אימת שבני זוג מתגרשים או מנהלים הליכי גירושין האחד כנגד השנייה, ואחד מהם מפעיל חברה קטנה בעלת אופי...

זכויות מוטבים בקופות גמל

זכויות מוטבים בקופות גמל, בביטוחי מנהלים, בקרנות פנסיה וכיוצ"ב מול זכויותיו/יה של בן/בת זוג באפיקי חסכון אלו עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il מיהם או מהם מוטבים? רבים מאיתנו חוסכים באפיקי חסכון...

מקרקעין הרשומים על שם הזולת

אל תבנו במקרקעין הרשומים על שם הזולת עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il גבר או אישה המקבלים הצעה מהורי הצד השני, כי יבנו בשטח השייך להם (להורים) – ראוי שידחו...

התחייבות לתת מתנה

התחייבות לתת מתנה מה ההבדל בינה לבין מתנה מוגמרת וסופית? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il מה ההבדל בין מתנה במקרקעין שהסתיימה ברישום לבין התחייבות לתת מתנה? ירון...

שיתוף חובות בין בני זוג

עסקינן בפס"ד אשר נתן לאחרונה (16.1.11) ביהמ"ש המחוזי בת"א (ה"פ 2599-01-10) בתובענה למתן סעד הצהרתי וצו עשה בנוגע לזכויות בדירת מגורים של בני זוג. התובעת הינה החברה האמריקאית הישראלית לגזאז בע"מ (להלן: "החברה" או "התובעת") נגד בני הזוג זוהר וסיגל...

פס"ד עדכני בעניין איזון משאבים

עסקינן בתביעה, בה נתן ביהמ"ש את פסיקתו לאחרונה (5.1.11) בתמ"ש 1993/07 בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, לשם איזון זכויות וחובות בין אלמנתו של המנוח לבין בנו (א') מנישואיו הראשונים, יורשו עפ"י דין בני הזוג נישאו זל"ז בנישואים אזרחיים...

זכויות סוציאליות ופנסיוניות

בעבר היותר רחוק, גם זכויות סוציאליות למיניהן - קופות גמל, ביטוחי מנהלים וחיים, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, אופציות וכיו"ב זכויות מעבודה, לא היו משותפות. עיוות זה תוקן לפני זמן רב בפסיקה, כאשר נקבע שבהתקיים מאמץ משותפים והרמוניה מינימאלית -...

רכוש וכספים

הלכת השיתוף -או הסדר איזון משאבים מה דינו של רכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין ונרשם רק על שם אחד מבני הזוג? במהלך חיי הנישואין, נצבר רכוש על ידי בני הזוג. ישנם מצבים בהם הרכוש כולו או מקצתו נרשמים על שם...

דמי שימוש ראויים

דיני המשפחה משיקים לעיתים קרובות לדיני המקרקעין. זאת, כאשר לבני זוג שחייהם עלו על שרטון והם עומדים בפני גירושין או פירוד, דירת מגורים או בית הרשומים על שם אחד או שני הצדדים. במקרים כאלה מוגשת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין על...

פירוק שיתוף בבית מגורים

למי שייכת דירת מגורים אשר נרכשה על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין ואשר שימשה את המשפחה במהלך חיי הנישואין דירת מגורים אשר רשומה על שם שני הצדדים גם יחד כאשר דירת מגורים רשומה על שם בני הזוג בחלקים שווים ביניהם...

העברת דירה "למראית עין"

היזהרו מלוותר על כל הרכוש בהסכם גירושין, שנעשה על מנת להבריח רכוש מנושים בסופו של דבר זוהי נבואה שמגשימה את עצמה. דניאל היה בעל עסק של יבוא רהיטים. המיתון במשק הביא את עסקיו אל סף התמוטטות. אנשים הפסיקו לקנות רהיטים....

פירוק שיתוף בדירה

דירת המגורים של בני זוג היא בדרך כלל הנכס העיקרי של התא המשפחתי. לחלק ניכר מהזוגות הנשואים בארץ דירת מגורים השייכת לשני הצדדים, ורשומה על שמם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) במנהל או בחברה משכנת. כאשר בני זוג עומדים בפני...

רכוש שהושג לפני הנישואין

בעבר היה ברור כי נכס (כמו דירה, רכוש, כספים וכו') שנרכש על ידי אחד מבני הזוג קודם לנישואין שייך לו ולו בלבד וכי אין לבן הזוג כל זכויות בו. ההלכה כיום שונתה ואין היא ברורה לחלוטין. קיימות פרצות, הפסיקה...

מתנה בין קרובי משפחה

מתנה בין קרובי משפחה האם ניתנת היא לביטול והאם ניתן להחזיר את הגלגל אחורה? מתנה במקרקעין מסתיימת ברישום בלשכת רישום המקרקעין או במנהל מקרקעי ישראל או בחברה המשכנת. כלומר רישום הדירה או הבית על שם מקבל המתנה מהווה פעולה מוגמרת...

איזון משאבים בלתי שוויוני בסוגית דירה הרשומה על שם הצדדים בחלקים שווים נותר בצריך עיון

איזון משאבים בלתי שוויוני בסוגית דירה הרשומה על שם הצדדים בחלקים שווים נותר בצריך עיון בבית המשפט העליון וללא הכרעה שיכולה לשמש הנחיה בני הזוג נישאו ונפרדו האישה והבעל נישאו זו לזה בשנת 1980 באוקראינה, ולהם שני ילדים משותפים כאשר...

העברת נכסי מקרקעין בין בני זוג לא תמיד תהיה תקפה ותהיה נתונה לביקורת של בית משפט

העברת נכסי מקרקעין בין בני זוג לא תמיד תהיה תקפה ותהיה נתונה לביקורת של בית משפט הנאמן מבקש מבית המשפט המחוזי להורות על ביטול הענקה בבית המשפט המחוזי בפני כב' השופט חסדאי נדונה בקשת הנאמן לנכסי החייב, מרקדו ניסים, להורות על...

מה יותר נכון - תשלום עתי או חד פעמי בגין נכסי קריירה והפרשי שכר בין בני זוג מתגרשים

מה יותר נכון – תשלום עתי או חד פעמי בגין נכסי קריירה והפרשי שכר בין בני זוג מתגרשים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il התשובה תלויה בשאלה האם את/ה משלם...

מתנות בין בני זוג

מתנות בין בני זוג- הדין הדתי מול הדין האזרחי עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה ושרונה קושניר בנדרסקי משפטנית מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il דפנה ורועי הינם זוג הנשוי באושר ועושר. לבעל הייתה דירה הרשומה...

שיתוף ברכוש ידועים בציבור

שיתוף ברכוש - ידועים בציבור עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il הלכת השיתוף, המתייחסת לבני זוג נשואים, אשר נישאו זה לזו לפני 1.1.1974 - עשויה לחול גם על ידועים בציבור...

התנהגות מחוסרת תום לב המשפיעה על חלוקת הרכוש

התנהגות מחוסרת תום לב שיש בה כדי להשפיע על חלוקת הרכוש בין בני זוג מתגרשים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il גם בהליכי גירושין וגם אם המשקעים קשים והרוחות סוערות,...

פרמטרים לבדיקת חזקת השיתוף למקרה ספציפי

מהם הפרמטרים שייבדקו על ידי בית המשפט על מנת לבחון את החלת חזקת השיתוף למקרה ספציפי? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il דנה ודורון נשואים 15 שנים, והביאו ילד אחד משותף...

על איזון משאבים בין בני זוג בראי תום הלב וההגינות

 על איזון משאבים בין בני זוג בראי תום הלב וההגינות עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע בתמ"ש 21/27/4764 נדונו על ידי כב' השופט גביזון...

עשיית הצדק בבית המשפט לענייני משפחה

עשיית הצדק בבית המשפט לענייני משפחה עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים (כב' השופט נמרוד פלקס) בתמ"ש 50424-05-11 נפסק...

האם בן יכול לזרוק את אמו מהבית?

פירוק שיתוף כנגד האם ותביעת מזונות מנגד – כנגד הבן! שלום ויהודית היו נשואים באושר 28 שנה, כאשר שלום נפטר מסיבוך של מחלת השפעת במהלך החורף. לבני הזוג היו שני ילדים בוגרים, לירן סטודנטית באוניברסיטה, ואורן, נשוי ואב לשתי בנות...

גרושה של פנסיונר של רפא"ל לא תקבל את חלקה בגמלת המנוח למרות האמור בהסכם הגירושין והממון

גרושה של פנסיונר של רפא"ל לא תקבל את חלקה בגמלת המנוח למרות האמור בהסכם הגירושין והממון שנכרת ביניהם בבית דין אזורי לעבודה בירושלים, נדחתה תביעתה של גרושה לגמלת שארים של הבעל ממנו התגרשה ואשר נפטר לאחר הגירושים, בתיק שמספרו קג...

מונחים באות א בדיני משפחה גירושין ירושות וצוואות

מונחים באות א בדיני משפחה גירושין ירושות וצוואות אישה מורדת- אישה המסרבת לחיות חיי אישות עם בעלה נקראת, על פי ההלכה היהודית, "מורדת". ואולם אישה שעזבה את בעלה, מחמת אשמתו של הבעל, שיש בו כדי להצדיק את סירובה לחיות עמו-...

שיתוף בדירה של בן הזוג לפני הנישואין

שיתוף בדירת מגורים שהיתה שייכת לאחד מבני הזוג בטרם הנישואין – מהם התנאים להוכחת כוונת שיתוף? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בתמ"ש (ים) 32006-04-12, מפי כב' השופטת אורית בן דור,...

מידע נוסף על חזקת השיתוף

מידע נוסף על חזקת השיתוף עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il גילי ודן ניהלו הליכים האחד כנגד השני בבית המשפט לענייני משפחה וכל אחד מהם טען כי הצד השני לא...

הרחבת הלכת השיתוף גם על נכסים שלא נצברו במאמץ משותף

הרחבת הלכת השיתוף גם על נכסים שלא נצברו במאמץ משותף עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בדרך כלל, מחיל בית המשפט את עקרונות השיתוף, דהיינו את הסדר איזון משאבים בין...

חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין - העברת נכסי מקרקעין אגב גירושין כאשר לבני זוג המתגרשים, מספר נכסי מקרקעין עליהם לבצע תכנון מס, קודם שהגיעו להסכם כולל אגב גירושין, המחלק ביניהם את הנכסים. כך למשל, זוג המחזיק בבעלות על שלוש דירות יכול לפעול...

העלמת הכנסות והשלכותיה בגירושין

רווחים לא כשרים סוף מעשה במחשבה תחילה רפי ניהל מינימרקט שכונתי גדול ביחד עם שני שותפים נוספים. המינימרקט היה רשום כחברה בערבון מוגבל וכל אחד מן השותפים קיבל משכורת של 5,000 ש"ח לחודש. מרבית הרווחים לא דווחו. חלק ניכר מהמכירות בוצע ללא...

דינה של פנסיה מוקדמת המשולמת לאחד מבני הזוג המתגרשים

דינה של פנסיה מוקדמת המשולמת לאחד מבני הזוג המתגרשים רועי פרש לגמלאות משירות בצה"ל בגין צעיר יחסית, בהיותו בן 46 שנים, והחל לקבל גמלה חודשית. תקופה קצרה לאחר פרישתו של רועי לגמלאות, גליה אשתו, הגישה תביעת גירושין בבית הדין הרבני...

הוכחת זכויות במקרקעין במסגרת דיני המשפחה

הוכחת זכויות במקרקעין במסגרת דיני המשפחה בבית המשפט לענייני משפחה נדונה סוגיה מעניינת שלתוצאותיה יש השלכה כלכלית כספית לא מבוטלת. הנכס רשום על שם אם הנתבע, היא הנתבעת הנוספת. האישה, בת זוגו של הבעל טענה כי הינה זכאית למחצית השווי...
למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ