צרו קשר
ּ

מזונות

האם מגפת הקורונה מהווה עילה להפחתת מזונות או להגדלת מזונות

האם מגפת הקורונה מהווה עילה להפחתת מזונות או להגדלת מזונות או שכלל אינה עילה לשינוי גובה מזונות הילדים המשולמים הוצאה לחל"ת, משמע לחופשה ללא תשלום, אפילו לתקופה ארוכה, ואפילו פיטורין בשל הקורונה, אינם מהווים עילה מספקת להפחתת דמי המזונות המשולמים...

תשלום מזונות ילדים בתקופת הקורונה והמצב הכלכלי של שני ההורים

תשלום מזונות ילדים בתקופת קורונה והמצב הכלכלי של שני ההורים הן בית המשפט לענייני משפחה, והן ערכאת הערעור, בבקשת רשות ערעור בעניין מזונות שנדונה בפני כב' השופטת פלאוט, דחו בקשה של אב במסגרת תיק מזונות פעיל, בו נפסקו לו קודם...

האם חובת המזונות של גבר כלפי אשתו או ילדיו הקטינים יכולה להביא לכילוי העזבון ולמצב בו היורשים לא יקבלו את חלקם בעזבון

שלמה התגרש מאשתו הראשונה ממנה הביא לעולם שני ילדים ונישא לחווה, אשר הייתה צעירה ממנו משמעותית, וזאת עשה לקראת הגיעו לגיל 55. מנישואיו השניים נולדו לשלמה עוד שני ילדים. פער הגילאים בין שלמה לחווה היה 27 שנה, והיה ברור לחווה...

באלו טענות משפטיות ועובדתיות יכול בעל לפטור עצמו ממזונות אישה

דן ונורית נשואים 20 שנה ובמהלך מרבית שנות הנישואין לא עבדה נורית, שכן הכנסתו של דן הייתה גבוהה מספיק, ואפשרה למשפחה רמת חיים טובה עד גבוהה, גם ללא משכורת נוספת. משפרץ משבר בין הצדדים, ומשהליך יישוב הסכסוך לא צלח, הגישה...

משפחה בימי קורונה

המגיפה שמכה בנו, ואשר מתפתחת בקצב מהיר, אשר אפשר להתייחס אליה כאירוע מתגלגל ומתפתח, נכון לימים אלו (אביב 2020) מעלה שאלות רבות וביניהן שאלות בתחום דיני המשפחה, ובמיוחד בכל הנוגע להתנהלות של הורים וילדיהם בצל הקורונה ובהתחשב בהנחיות משרד...

האם הגיוני שבית המשפט יפסוק מזונות זמניים בטרם קיימים ממצאים של בדיקת אבהות וכאשר עדיין לא ברור האם האב הנטען הוא אכן אבי התינוק הילוד

לבדיקת אבהות השלכות לא רק על תשלום מזונות אלא גם על דיני הירושה. אישוש אבהות או שלילתה משפיעה רבות על הצדדים המעורבים. לעיתים המדובר בהורות שנכפתה על הגבר בלא שהסכים לכך. לעיתים מדובר גם על מקרים בהם אישה הרתה...

מה ההבדל בין סעד דחוףלסעד זמני

השופט גורודיצקי עושה הבחנה בין סעד זמני לסעד דחוף על פי תקנות הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה הצורך בכך נובע מהשאלה שעלתה על ידי רשם ההוצאה לפועל באשר לתוקף של החלטה למזונות במסגרת יישוב סכסוך ונבחנה השאלה האם הסעד שניתן ממשיך...

שינוי נסיבות אינו גורר אחריו שינוי של גובה המזונות בצורה אוטומטית גם אם מדובר בשינוי מהותי

ניסוח סעיף מסויים בהסכם הגירושין מנע את הפחתת המזונות ויתכן שבהעדר סעיף כזה המזונות היו מופחתים   הפחתת מזונות עקב משמורת משותפת לאחר שבית המשפט העליון הכיר בעובדה שמשמורת משותפת והשתכרות דומה מצדיקים כי כל הורה יישא בצרכי הילדים כאשר הם אצלו...

דמי טיפול אינו מושג שאבד עליו הכלח

בשנים האחרונות אנו נתקלים פחות ופחות בפסיקה במונח דמי טיפול דמי טיפול הם הסכום שהאב אמור לשלם לאם עבור טיפולה בילדים, במידה ואין הוא משלם מזונות אישה, ובמידה והילדים קטנים (מתחת לגיל 5-6) ובמידה ואינם פוקדים צהרון, שאז משלם האב...

חובת המזונות בין קרובי משפחה – מהי?

מרבית המקרים המגיעים לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני עוסקים בתביעת מזונות עבור קטינים (כלומר ילדים עד גיל 18) או בתביעת מזונות של אישה עבור מזונותיה שלה. בנושאים אלו נכתבו אלפי פסקי דין וההלכות בעניין...

על פי ההלכה החדשה במשמורת משותפת לא יחייב בית המשפט במרכיב המדור

הפחתת נטל מזונות הילדים מעל האבות עד לשינוי שיצר בע"מ 919/15 נהגו בתי המשפט לחייב את האב במזונות – הגם שנמוכים- במקרה של משמורת משותפת מזונות, וגם באחוז מסויים מן המדור. ואכן נפל דבר, והכללים השתנו, ומצבם של אבות השתפר לאחר...

מזונות עבר והדרך לגבייתם

מן המפורסמות הוא שמזונות ילדים או מזונות אישה שלא נפתח בגינם תיק הוצאה לפועל בחלוף 24 חודשים – יש קושי לגבות שכן על הזוכה להגיש תביעה מיוחדת לבית המשפט לענייני משפחה, להתיר לגבות מזונות שלא נגבו לתקופה העולה על...

מזונות בפשיטת רגל בבית המשפט המחוזי אל מול מזונות שנקבעים בבית המשפט לענייני משפחה

מזונות של פושט רגל אשר נפסקים בבית המשפט המחוזי   סע' 128 (א) לפקודת פשיטת הרגל קובע: "לפי בקשתו של אדם שמגיעים לו מפושט הרגל על פי פסק דין מזונות שזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, רשאי בית המשפט להקציב...

אב שאינו פוגש בילדיו ישלם מזונות גבוהים יותר ומוגדלים על אף היות הילדים סרבני קשר

האב עתר לביטול מזונות הילדים או להפחתת המזונות בשל סרבנות הילדים כלפיו והעדר כל קשר בין האב לילדים האם עתרה להגדלת מזונות הילדים בשל העובדה כי כל העול נופל עליה נוכח העובדה כי הילדים אינם פוגשים את האב ואין הוא...

האם ילד המקבל קצבת נכות מן המוסד לביטוח לאומי זכאי גם למזונות מאביו – גישות שונות בפסיקת בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים החליט לאחרונה לפטור אב מתשלום מזונות לבנו בן השנתיים אף שהמשמורת אצל האם ועל אף שהכנסתו של האב הינה פי שלושה מהכנסתה של האם. פסק הדין ניתן בתובענה לאחר שנפסקו מזונות זמניים כהחלטה זמנית כפי שיפורט...

פסיקה של בית המשפט המחוזי הקובעת שהלכת בע"מ 919/15 אינה מהווה שינוי נסיבות בפני עצמו, וזאת בניגוד לפסק דין של בית המשפט לענייני משפחה שקבע אחרת לפני מספר שבועות

פסיקה של בית המשפט המחוזי הינה הלכה מנחה, ובמידה והיא שוללת קביעות של בית המשפט לענייני משפחה הרי שיש צורך בקביעה מחייבת של בית המשפט העליון לעניין זה על מנת שהסוגיה תהיה ברורה ותסיר ספיקות ואי וודאות הקיימים כיום בית...

מינימום של מחיה בכבוד

בכנס על חדלות פירעון, במסגרת אחד מיני כנסים רבים שמארגנת לשכת עורכי הדין באילת, וגם בפורומים אחרים בהן ניתנה ההרצאה, פרופ' דפנה ברק ארז, מבית המשפט העליון הבהירה כיצד "הזכות לקיום בכבוד" באה לידי ביטוי בחוק חדלות הפירעון החדש, והבהירה...

איזה שינוי חל בגישת בתי המשפט לענייני משפחה לעניין פוטנציאל השתכרות

אצל הגבר תמיד בדקו פוטנציאל השתכרות ולא הסתפקו בהכנסתו בפועל, אך כיום גם האישה נבחנת לפי הפוטנציאל להשתכר זמני שהות כפרמטר חשוב בקביעת המזונות כיום, לאחר שחלו שינויים בתפיסה בנוגע למספר נושאים כמו אחריות הורית משותפת, הורות משותפת, ומשמורת משותפת, בניגוד...

לראשונה - הפחתת מזונות לאור הלכת בע"מ 919/15

פסק דין ראשון שניתן בהתייחס לבע"מ 919/15 הקובע שעצם שינוי ההלכה מהווה שינוי נסיבות מהותי המאפשר הפחתת מזונות ילדים אב הגיש תביעה למשמורת משותפת וכן תביעה להפחתת המזונות כאשר הוא טוען שעצם שינוי ההלכה בבית המשפט העליון באשר לחלוקת האחריות...

מדוע בית המשפט המחוזי הגדיל את המזונות בערעור ולא הפחיתם וזאת למרות הלכת 919/15

למרות הלכת 919/15 המזונות הוגדלו ולא הופחתו נדון ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה במסגרתו קצב בית המשפט את שעור חיובו של אב במזונות הקטינות – שלוש במספר - ככל הנראה בחסר, ולפיכך מצא בית המשפט המחוזי...

פסק הדין שניתן בבע"מ 919/15 אינו מספיק כשלעצמו כדי להפחית מזונות

פסק הדין שניתן בבע"מ 919/15 אינו מספיק כשלעצמו כדי להפחית מזונות תביעה להפחתת מזונות רק משום פסק הדין שניתן בביה"מש העליון לא צלחה פסק דין חדש שניתן על ידי השופטת סנונית פורר, מבהיר כי אין כל טעם לתבוע הפחתה במזונות ילדים...

סיכוייה של תביעת ידוע בציבור למזונות או מזונות שיקומיים

סיכוייה של תביעת ידוע בציבור למזונות או מזונות שיקומיים גבר תובע את זוגתו למזונות כידוע בציבור שלה רוב המקרים הנדונים בפסיקה הינם מקרים בהם אישה דורשת מהידוע בציבור שלה לשעבר מזונות שיקומיים או מזונות משקמים. במקרים חריגים ובודדים יחסית, דורש בן...

יישום ההלכה שנקבעה בנוגע למזונות במשמורת משותפת גם במצב של הסדרי שהות וחלוקת זמנים

יישום ההלכה שנקבעה בנוגע למזונות במשמורת משותפת גם במצב של הסדרי שהות וחלוקת זמנים הדין האישי - out פסק דין חדש שניתן על ידי כב' השופטת גליק באלו הימים בתמ"ש 16207-01-16 קובע חד משמעית כי גם במקרה שלא מתקיימת משמורת משותפת...

יפסקו או לא יפסקו מזונות כנגד אימהות גרושות

יפסקו או לא יפסקו מזונות כנגד אימהות גרושות קשה להתעלם מהטענה כי שופטים שונים יפסקו אחרת בהתייחס לאותו מקרה וכי שיקול הדעת שיש לבית המשפט לענייני משפחה הינו נרחב שני פסקי דין שניתנו השבוע (אוקטובר 17) יוצרים את הרושם לפיו כל...

הפסיקה החדשה של בית המשפט העליון על הפחתת מזונות במשמורת משותפת

הפסיקה החדשה של בית המשפט העליון על הפחתת מזונות במשמורת משותפת האם גבר האוחז פסק דין/הסכם גירושין בר תוקף יכול לפנות לבית המשפט בתביעה לשינוי פסק הדין בדבר המזונות? הרכב מורחב של שבעה שופטי בית המשפט העליון קבע בתאריך 19.7.17 כי...

האם צהרון הוא מרכיב חינוכי שיש לחלוק בו?

האם צהרון הוא מרכיב חינוכי שיש לחלוק בו? בפסק דין של כב' השופט זגורי בתמ"ש 45473-07-17, נדונה השאלה האם צהרון הוא חלק ממרכיבי החינוך, שההורים צריכים לחלוק בהם באופן אוטומטי, אם לאו? החיוב במזונות הקטינה נקבע בין הצדדים בהסכמה במסגרת הסכם...

האם קיימים הבדלים בין הדין המוסלמי לדין העברי בכל הנוגע למזונות קטינים?

האם קיימים הבדלים בין הדין המוסלמי לדין העברי בכל הנוגע למזונות קטינים? האם ילד מוסלמי דינו שונה מילד יהודי לצורך פסיקת מזונות ילדים? בסופו של דבר, נראה שאין הבדלים מהותיים או גדולים בסכום שנפסק כמזונות ילדים, בנסיבות דומות, הגם שהדין העברי...

האם יש להפחית את דמי המדור המשולמים עבור הילדים בגין מגורים של בן זוגה של האם בדירה?

האם יש להפחית את דמי המדור המשולמים עבור הילדים בגין מגורים של בן זוגה של האם בדירה? תביעה להפחתת מזונות שהוגשה על ידי אב ותביעה להגדלת מזונות שהוגשה על ידי האם נדחו שתיהן, על ידי בית המשפט לענייני משפחה בתמ"ש...

שוב ושוב אנו נתקלים במקרים בהם בית המשפט המחוזי מפחית ממזונות כאשר האם משתכרת היטב או שהילדים במשמורת משותפת

שוב ושוב אנו נתקלים במקרים בהם בית המשפט המחוזי מפחית ממזונות כאשר האם משתכרת היטב או שהילדים במשמורת משותפת בית המשפט המחוזי בעמ"ש 10881-01-16 הפחית מזונות קטינה אחת מ- 2,000 ₪ ל- 1,600 וגם את חלקה של הקטינה במדור הפחית...

בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על פסיקת מזונות בנוגע לאשה והתערב בהחלטה זמנית

בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על פסיקת מזונות בנוגע לאישה והתערב בהחלטה זמנית בית המשפט לענייני משפחה בירושלים פסק מזונות זמניים עבור ארבעת הילדים של בני זוג המצויים בהליכי גירושין אך נמנע מלפסוק מזונות לאישה. אם לארבעה ילדים הגישה...

מזונות אלמנה בדין האזרחי ובדין העברי

מזונות אלמנה בדין האזרחי ובדין העברי חובת העזבון במזונות ובמדור אלמנה מקורה הן בדין האזרחי והן בדין הדתי. משמע, אלמנה שבעלה לא הותיר לה עזבון ואת ירושתו העניק לאחרים, יכולה לעתור הן לבית המשפט לענייני משפחה, והן לבית הדין הרבני,...

מדוע הזהות הדתית משפיעה על גובה המזונות של הילדים והאם זוהי תוצאה ראויה וצודקת?

מדוע הזהות הדתית משפיעה על גובה המזונות של הילדים והאם זוהי תוצאה ראויה וצודקת? איך נפסקים מזונות ילדים ועל פי מה? ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה בתמ"ש 48139-04-14 פלונית נ' פלוני (27.10.16), נזקק לשאלה כיצד יפסקו מזונות ילדים שהינם נוצרים כאשר האב מוסלמי. ...

הפחתת החיוב שהושת על האב בגין לימודים אקדמיים

הפחתת החיוב שהושת על האב בגין לימודים אקדמיים של ילדים על פי הסכם גירושין מכוח עקרון פרשנות ההסכם על פי עקרון תום הלב גדרו של חיוב הורה לשאת בלימודי ילדיו כחלק מחובתו לשלם מזונות ילדים בהסכם גירושין, התחייב אב לשאת בעלויות הלימודים האקדמיים...

תשלום מזונות ילדים כשמתקיימת משמורת משותפת - הלכה חדשה

הלכה חדשה של בית המשפט העליון בסוגיה של תשלום מזונות ילדים כאשר מתקיימת משמורת משותפת עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בסוף שנת 2013, פסק כב' השופט יעקב כהן (תמ"ש...

קציבת תקופה לתשלום מזונות אישה כשחיי הנישואין הסתיימו והגיעו לקיצם

קציבת תקופה לתשלום מזונות אישה כשחיי הנישואין הסתיימו והגיעו לקיצם עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בעל עזב את אשתו מטעמים הקשורים בו ולא מחמת התנהגות האישה. האם יש לקבוע את...

חיוב עזבון במזונות, באילו תנאים?

האם אפשר לחייב עזבון של סבים לשלם מזונות לנכדים? מהם התנאים בהם עזבון יחויב במזונות ובמיוחד במזונות של נכדים להבדיל ממזונות ילדים קטינים? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il תקציר: ישנם מצבים...

ילדים קטנים הוצאות גדולות

ילדים קטנים הוצאות גדולות עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il כאשר בני זוג מתגרשים או נפרדים הרבה מאד מן ההוצאות מכפילות את עצמן, כגון שכר דירה, ארנונה ועוד. מנגד, המשכורות...

סיכוייו של גבר לזכות במזונות מאשתו

סיכוייו של גבר לזכות במזונות מאשתו עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il האם חייבת אישה לפרנס את בעלה על פי הדין העברי החל על בני זוג יהודים? גבר הנשוי בסך הכל...

האם ניתן להגיש תביעת להגדלת מזונות ילדים לאחר שהגבר ויתר על הרכוש לטובת האישה?

האם ניתן להגיש תביעת להגדלת מזונות ילדים לאחר שהגבר ויתר על הרכוש לטובת האישה? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il ירון וניצה התגרשו ובהסכם הגירושין שהושג בגישור הוסכם כי ניצה...

תביעה עצמאית של קטינים מול תביעה להגדלת מזונות ועל העיקרון שהסכמים יש לכבד

תביעה עצמאית של קטינים מול תביעה להגדלת מזונות ההבדלים ביניהם ועל העיקרון שהסכמים יש לכבד עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בני זוג חתמו על הסכם גירושין זוג שהתגרש חתם על הסכם...

תביעת מזונות המוגשת טרם לידת הילד/ה

תביעת מזונות המוגשת טרם לידת הילד/ה עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il האם אפשר להגיש תביעת מזונות עבור ילד שטרם נולד והוא אך בהתהוות? שאלה הנגזרת מכך הינה האם תיתכן כריכת...

פסיקת מזונות במשמורת משותפת - חיפה מול תל אביב

פסיקת מזונות במשמורת משותפת חיפה מול תל אביב – בין שתי ערים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il הפחתת מזונות במשמורת משותפת רוחות חדשות נושבות בכל הנוגע לפסיקת מזונות במשמורת משותפת...

מתי נפסקת זכותה של אשה לקבלת מזונות אשה מבעלה?

מתי נפסקת זכותה של אישה לקבלת מזונות אישה מבעלה? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il חובת המזונות של בעל כלפי אשתו היא בסיסית ומעוגנת בדין העברי וכן בשטר הכתובה הדין הוא...

כיצד נפסקים מזונות של ילדי עשירים?

כיצד נפסקים מזונות של ילדי עשירים? אין פרופורציה בין מצבו הכלכלי של אב לבין פסיקת מזונות ילדים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il האם יש הבדל בפסיקה בין מזונות ילדי עשירים...

האם חייב הנאמן בפשיטת רגל להסכים עם הסכם ממון/ גירושין על חשבון הנושים או שמא רשאי להכיר רק בחלק מחוב המזונות?

האם חייב הנאמן בפשיטת רגל להסכים עם הסכם ממון/הסכם גירושין המעניק זכויות מפליגות לגרושה וזאת על חשבון הנושים או שמא רשאי הוא להכיר רק בחלק מחוב המזונות? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים...

פיצוי נזקי לאב ששילם מזונות לילד שאינו בנו

פיצוי נזיקי לאב אשר שילם מזונות על פי הסכם גירושין, לילד שאינו בנו הביולוגי עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.i בתמ"ש 14907-12-13 מפני כב' השופט זגורי נפסקו פיצויים, בסכום לא...

חיוב אם בתשלום מזונות

חיוב אם בתשלום מזונות עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il חובת המזונות של אם כלפי ילדיה, כשהילדים במשמורת האב? האמנם? עקרונות לחוד ומציאות לחוד! מרבית המקרים המגיעים לפתחו של בית...

תביעה להפחתת מזונות

תביעה להפחתת מזונות עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il מה הסיכויים להפחית מזונות שנקבעו בהסכם או בפסק דין? מה המשמעות של הצורך בשינוי נסיבות מהותי כדי לבחון מחדש את סכום...

פיצוי לגבר בגין גניבת זרע

פיצוי לגבר בגין גניבת זרע עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il פסק דין חדש שניתן לפני ימים ספורים בת.א. 23789-02-11, מפי כב' השופטת חנה ינון מעניק לגבר פיצוי בגין מספר...

מאיזו מועד זכאית אישה למזונות אישה?

מאיזו מועד זכאית אישה למזונות אישה, האם מהיום בו הגישה תביעה או מהיום בו הפסיק הבעל לפרנס אותה? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il שאלה חשובה ומעניינת היא מהו המועד...

קביעה כי אין לפסוק מזונות ילדים במשמורת משותפת

קביעה כי אין לפסוק מזונות ילדים במשמורת משותפת כאשר ההורים משתכרים משכורת דומה פסיקה חדשנית וחריגה או סנונית המבשרת את האביב? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il שני פסקי דין...

פריסת חוב מזונות וחקירת יכולת וההבדל בין חוב מזונות לחוב אזרחי

פריסת חוב מזונות וחקירת יכולת וההבדל בין חוב מזונות לבין חוב אזרחי עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בתמ"ש 4916-04-12, נזקק בית המשפט לענייני משפחה באשדוד לשאלה האם ראוי ונכון...

פסיקת מזונות אשה לאחר תקופה ארוכה של פירוד בין הצדדים

פסיקת מזונות אישה לאחר תקופה ארוכה של פירוד בין הצדדים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il האם יפסוק בית משפט לענייני משפחה מזונות אישה לזו אשר נפרדה מבעלה והם מצויים...

חיוב מזונות עבור ילדי בת הזוג

חיוב מזונות עבור ילדי בת הזוג מכוח החוק לתיקון דיני משפחה או מכוח דין תורה? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il מי שקרא את שני פסקי הדין שפורסמו לאחרונה –...

תביעת סבים למזונות קטינים

העלאת המשוכה בעניין האפשרות לתבוע סבים למזונות קטינים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il המקרים בהם נתבעו סבים למזונות ילדים, דהיינו לשלם מזונות לנכדיהם - לא היו שגרתיים כל כך...

תביעה עצמאית או תביעה להגדלת מזונות

תביעה עצמאית או תביעה להגדלת מזונות- קו פרשת המים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il עסקינן בפסק דין בו, לאחר אישור הסכם גירושין בין בני זוג, הסכם שאושר בבית...

מזונות זמניים עזרה ראשונה עד לבירור התביעה

מזונות זמניים - עזרה ראשונה עד לברור התביעה עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il איך יכול בית המשפט לפסוק מזונות זמניים כאשר לא ראה ראיות, לא שמע הוכחות, והדיון הוא בשלב...

פסיקה מידתית ומאוזנת

חובתו של שופט ליתן פסיקה מידתית ומאוזנת, בפסיקתו בכלל, ובפסיקת מזונות זמניים בפרט- כדי שלא ליתן יתרון וכוח רב מידי לאחד הצדדים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il פסיקה שתיתן...

מזונות זמניים והחידוש בחוק

תיקון מספר 9 משנת 2012 לתקנות סדר הדין האזרחי בעניין מזונות זמניים התיקון מקצר את משך הזמן לפסיקת מזונות זמניים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.i תיקון מס' 9 לסעיף 265 לתקנות...

מזונות קרובים

חובת אדם לזון את קרוביו שרונה קושניר בנדרסקי, משפטנית עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il לרינה ומשה שתי בנות מיכל בת שבע ויעל בת חמש. משה ורינה התגרשו ובית המשפט...

ועדת שיפמן

המטרות שלשמן הוקמה ועדת שיפמן לבחינת מזונות ילדים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il המטרה של הקמת ועדת שיפמן הינה לחולל מפנה ומהפכה בדיני מזונות ילדים וליצור נקודת מוצא והתייחסות...

חובת גבר לשאת במזונות ילדי בת זוגו

חובת גבר לשאת במזונות ילדי בת זוגו גם אם אינו האב הביולוגי ואף לא אימץ את הילדים וגם לאחר שנפרדו עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il בית משפט שלערעורים (מחוזי)...

דמי טיפול

מהם דמי טיפול, למי הם משולמים, ועד איזה גיל? דמי טיפול בדרך כלל משולמים לאם בשל טיפולה המסור בילדים והזמן המוקדש להם עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il מהם דמי...

הפחתת מזונות לאחר גיל 15

גיל 15 – האם מהווה הוא מפנה לצורך חיוב במזונות? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il את נושא השוויון יש לבחון בהביאנו בחשבון גם המעמד הבלתי שווה בעבודה ובהשתכרות של...

האם הסכמי גירושין מחייבים את הילדים?

האם הסכמים בין הורים שהושגו בגישור או במשא ומתן מחייבים את הילדים, או שהילדים יכולים לפתוח את ההסכם ולהגיש תביעות לבית המשפט לענייני משפחה? התשובה לכך הינה פשוטה – הסכמים שאליהם הגיעו אב ואם, הכוללים את כל המרכיבים הרלוונטיים לגירושין,...

פוטנציאל ההשתכרות

פוטנציאל ההשתכרות האם מזונות ילדים הנפסקים כנגד האב נקבעים על פי השתכרות בפועל או על פי פוטנציאל השתכרות ואיך בית המשפט קובע מהו הפוטנציאל? אחר 15 שנות נישואין, חלחלה השיגרה לחיי הנישואין של יפתח ורחל. יפתח שסבל ממשבר גיל הארבעים המאפיין...

מזונות ילדים בין אב לאם

הבדלים בחיוב מזונות ילדים בין גבר לאישה-בין אב לאם את נושא השוויון יש לבחון בהביאנו בחשבון גם המעמד הבלתי שווה בעבודה ובהשתכרות של האישה לעומת הגבר? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר...

מה דינו של אברך לעניין מזונות?

האם גבר שלא פרנס במהלך חיי הנישואין פטור ממזונות ילדיו לאחר הגירושין או בעת משבר בין בני הזוג? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il מה דינו של אברך לעניין...

מזונות לבן משפחה

האם קיימת חובת מזונות בין אחים ואחיות? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il עקרונית, התשובה לכך חיובית על פי החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) אולם הכל תלוי בנסיבותיו...

שוויון ואי שוויון בדיני משפחה

שוויון ואי שוויון בדיני משפחה חקיקת חוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה - ,1995 הביאה למהפכה ולשינוי בדרך ניהולם של תיקי גירושין ועניינים שונים של בני משפחה, אשר נתגלע ביניהם סכסוך כלשהו. בעבר, בני זוג אשר עמדו בפני גירושין, היו מוצאים...

מזונות אישה

מזונות אישה - מהם חיוביו של בעל כלפי אשתו, האם בעל חייב לפרנס את אשתו, ובאיזו רמה? מתי אישה זכאית למזונות מבעלה: לבעל מספר חובות כלפי אשתו על פי דין תורה. אחת העיקריות שבהן היא החבות לשאת במזונותיה, כלומר מחובתו של...

פרוצדורה במזונות זמניים

הפרוצדורה למזונות זמניים עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il ידוע כי אין די בהגשת כתב תביעה למזונות, כדי שיפסקו מזונות זמניים, וכי לעורך דין העוסק בדיני משפחה, עבודה רבה ונוספת...

מזונות לגרושה

זכותה של אישה למזונות מבעלה יכולה לנבוע משני מקורות: לגבי אישה יהודיה הנשואה ליהודי - הזכות נובעת מדין תורה, הוא הדין החל על יהודים אזרחי ותושבי ישראל. סעיף 2 (א) לחוק לתיקון דיני משפחה מזונות התשי"ט –1969 קובע כי: "אדם חב...

הפחתת מזונות קטינים

גירושין וילדים באילו נסיבות יכול אב להפחית מזונות שנקבעו בהסכם גירושין או בפסק דין למזונות קטינים? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il ורד ואורן התגרשו לאחר 6 שנות נישואין. בהסכם...

שיפוי מזונות ילדים

האם כתב שיפוי בו התחייב צד שלא להגדיל או להקטין מזונות ילדים מחייב או שהינו בלתי תקף? בית משפט בכל מקרה יכריע לפי טובת הילדים שלמה ודורית ערכו הליך של גישור והגיעו לגירושין בהסכמה. שלמה ודורית חתמו על הסכם גירושין אשר...

מזונות ילדים

חישוב מזונות ילדים השתכרות האב נטו 10,000 השתכרות האם נטו 4,000 מספר הילדים 2 שכר דירה 0 משכנתא 3,000 הוצאות גן/מעון/צהרון 1,000 הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 500 סכום מזונות ילדים הצפוי 5,000 השתכרות האב נטו 6,000 השתכרות האם נטו 4,000 מספר הילדים 2 שכר דירה 2,500 משכנתא 0 הוצאות גן/מעון/צהרון 1,000 הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 400 סכום...

מזונות גרושה / מזונות משקמים

מזונות לגרושה/מזונות משקמים האם עדיף לחיות בכלוב של זהב או לרדת ברמת חיים ולקוות לאושר? עדנה הנשואה לקובי, ואינה מאושרת מחיי הנישואין, מתלבטת כבר תקופה ארוכה האם לפתוח כנגד קובי בהליכי גירושין או להמשיך ולסבול .... לעדנה ולקובי ילדים בוגרים אשר כבר...

רכב כחלק ממזונות אישה

האם זכאית אישה לשימוש ברכב? שימוש ברכב הינו חלק ממזונות אישה אם הורגלה בכך לאה ואביתר, היו מסוכסכים ביניהם תקופה ארוכה, וניהלו ביניהם הליכים משפטיים, שנמשכו למעלה משנתיים וזאת בבית המשפט לענייני משפחה. למרות זאת לא נפרדו בני הזוג והם המשיכו...

מזונות משקמים

מזונות משקמים לידועה בציבור עו"ד אלינור ליבוביץ, דקלה סומך (משפטנית) על פי דין תורה, בעל חייב במזונות אשתו לפי מעמדה ולפי כבודה "עולה עמו ואינה יורדת". במסגרת חיוב זה, חייב הבעל לספק לאשתו את כל מחסורה ואת כל צרכיה, לרבות מדורה,...

גביית מזונות

גביית מזונות מן החייב נעשית במספר דרכים: ראשית - ישנם מקרים בהם אין כל צורך לגבות מזונות מהבעל. ישנם אבות המשלמים מרצונם הטוב ומכבדים את פסיקת בית המשפט והם מעבירים מידי חודש בהוראת קבע או בשק את המזונות שנפסקו להם. אחוזים...

האם קיימת פרוצדורה של "עיון מחדש" במזונות?

האם קיימת פרוצדורה של "עיון מחדש" במזונות? עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il פעמים רבות מתקבלת החלטה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, העוסקת במזונות זמניים ו/או טרום זמניים, על...

מזונות קטינים כנגד אם

מהם סיכוייו של אב משמורן הדורש מזונות מאם הקטינים כי בית המשפט יפסוק מזונות כנגד אם הקטינים? תיאורטית ואקדמית - הזכות קיימת. במציאות – הסיכויים לא גבוהים, אם כי היו מספר תקדימים הדין העברי מפלה בין אב לאם. הדין העברי שעל...

מזונות - והכיס שלך

מזונות – והכיס שלך עו"ד אלינור ליבוביץ, דקלה סומך (משפטנית) עדיין, למרות שאנו בתחילת המאה ה- 21, קיימת אפליה לרעת הגבר בכל הנוגע לאחריות לסיפוק צרכי הילדים. הגבר הוא זה הנושא בחלק הארי של עול כלכלת הילדים לאחר הגירושין. דבר ידוע...

מזונות ילדים - יהודים מול גויים

מה ההבדל בחיוב מזונות ילדים על פי דין תורה, כאשר הילדים הינם יהודים, לבין מצב בו מדובר בילדים שאינם יהודים? כאשר מדובר בצדדים יהודים? על פי הדין, אם הילדים הינם יהודים, חייב האב במזונותיהם ההכרחיים מדין צדקה וחובה זו מוטלת עליו,...

חובת האם במזונות

חובת המזונות של אם כלפי ילדיה, כשהילדים במשמורת האב? האמנם? עקרונות לחוד ומציאות לחוד! עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בדיני משפחה וגירושין מזונות אישה מרבית המקרים המגיעים לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני עוסקים בתביעת מזונות עבור...

פריסת חוב מזונות

פריסת חוב מזונות אפשר לבקש לפרוס חוב מזונות עבר בנסיבות מסויימות, אך אין אפשרות לעתור לחקירת יכולת לגבי חוב מזונות, שנוצר כתוצאה מפסק דין למזונות או מהסכם גירושין. יגאל ויעל התגרשו שבע שנים לאחר שנישאו. יגאל שדאג לרווחת שתי הבנות התחייב...

המגמה החדשה של בתי המשפט לפסוק מזונות נמוכים

המגמה החדשה של בתי המשפט לפסוק מזונות נמוכים האם דרשה מזונות של כ-10,000 שקלים בחודש עבור הבן שהינו בן שלוש שנים, אך בית המשפט קבע כי היא לא יכולה לכפות את אורח חייה הראוותני על האב, ובמיוחד כאשר בני הזוג...

שני פסקי דין שקובעים כי בהלכה בבע"מ 919/15 אין די כדי להפחית מזונות בהליך שכבר הסתיים

שני פסקי דין שקובעים כי בהלכה בבע"מ 919/15 אין די כדי להפחית מזונות בהליך שכבר הסתיים אין די בהלכה החדשה אלא יש צורך בשינוי נסיבות מהותי כדי לשנות את סכום המזונות ולהפחית ממנו פסק דין של כב' השופטת חני שירה בתלה"מ...

האם תשלום מזונות ביתר מקנה החזרים?

גבר, תבדוק את החשבון שלך בכל חודש! האם תשלום מזונות ביתר מקנה החזרים? במשך שנים, שילם אב 250 ₪ נוספים למזונות ילדים עבור בתו הקטינה לאחר שנים שבמהלכן שילם אב מזונות ילדים עבור בתו הקטינה ביתר: 1,250 במקום 1,000 ₪, פנה הוא...
למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ