תביעת אבהות

בית המשפט לענייני משפחה הכריע בשאלה האם חשש לממזרות הוא השיקול היחיד על מנת שלא להורות על בדיקת אבהות או שמא קיימים שיקולים נוספים שעל בית המשפט לשקול במסגרת הליך תביעת אבהות.   בית המשפט הורה על הזמנת תסקיר שידון בשאלה האם נכון וראוי לבצע בדיקת אבהות במקרה זה במסגרת ההליך עו”ס נפגשה עם הקטין […]

לבדיקת אבהות השלכות לא רק על תשלום מזונות אלא גם על דיני הירושה. אישוש אבהות או שלילתה משפיעה רבות על הצדדים המעורבים. לעיתים המדובר בהורות שנכפתה על הגבר בלא שהסכים לכך. לעיתים מדובר גם על מקרים בהם אישה הרתה כאשר עדיין הינה נשואה, אך ההריון הינו מגבר אחר, וזה אינו יכול להיות מוכר כאבי הילד […]

בית המשפט לענייני משפחה דחה בתמ”ש 50002-07-11 בנסיבות מיוחדות ביותר – בקשה של אב במסגרת תביעת אבהות, שהגיש בה עתר לבצע בדיקת רקמות לברור האבהות, על אף שגם הוא וגם אמו של הקטין הסכימו ואינם חלוקים כלל על היותם הורים לקטין, ולדידם אין ספק באבהות. האם תמיד נדרשת תביעת אבהות כאשר מדובר בפנויים? עמדתו העקרונית […]

דילוג לתוכן