רכוש וכספים

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

  זוג שנישא רוכש דירה ומשקיע בה כספים בצורה לא שוויונית זוג שהתחתן לאחרונה, בשנות ה- 30 לחייו, רכש דירה בפתח תקוה בעלות של שלושה מיליון ₪.  משפחתו של הגבר נתנה לבני הזוג מיליון וחצי ₪, משפחתה של האישה הצליחה לגרד בקושי 200,000 ₪ וגם זאת באמץ והיתרה מומנה במשכנתא, דהיינו סכום הכסף שעמד לזכות […]

  איזון משאבים מבוצע לבחירת אחד הצדדים ואין צורך בהסכמה של שני בני הזוג איזון משאבים הוא דבר כמעט אוטומטי, וקורה כאשר בני זוג נפרדים ולאחר מכן מתגרשים.  רק במקרים חריגים לא יבוצע איזון משאבים בין בני זוג, ואחד המקרים הבולטים הוא המקרה שבו יש לבני הזוג הסכם ממון שאושר כדין, ואזי גובר הוא – […]

מתנה או הלוואה כאשר מדובר ביחסי משפחה – קיימת חזקה, הניתנת לסתירה אך לא בנקל, כי העברה ללא תמורה נעשית מתוך כוונה לתת מתנה ומי שטוען כי אין המדובר במתנה – עליו נטל ההוכחה. חזקה זו מצומצמת לגבי מערכות יחסים המאופיינות בתמיכה, הענקה ונתינה ללא תמורה של צד אחד למשנהו, כגון יחסי הורים, ילדיהם ובני זוגם (ראה תמ”ש […]

בית המשפט לענייני משפחה בתמ”ש (חיפה) 28419-02-23 פלוני נ’ אלמוני  דן בשאלה האם זכאי אחד מן היורשים לקבל לרשותו עותק של דפי חשבון בנק שהיה בבעלות המנוחה ושל אחיו, בנה של המנוחה. בית המשפט לענייני משפחה אישר את הבקשה ודחה את ההתנגדות בקבעו כי נקודת המוצא היא היותם של הצדדים שניהם יורשי עזבון המנוחה על פי צו […]

ביטוי זה, שהינו מטבע לשון משפטי, נשמע חדשות לבקרים בפסקי דין רבים, והינו פרי הפסיקה ולא פרי חקיקה. במשפט הפלילי לעיתים מתייחס ביטוי זה להיבט הפלילי וכוונתו היא כי לא ניתן להרשיע באישום פלילי בלא שיש תימוכין נוספים, בדמות דבר מה נוסף. הדרישה לקיום דבר מה נוסף, יציר הפסיקה, נועדה להבטיח שאדם יורשע, על פי […]

הצד התובע הגיש תביעה בה התבקש בית המשפט לדון בחלק מהרכוש אך לא בכולו במסגרת הליך גירושין אשה הגישה תביעה כנגד בעלה, תביעה בה תבעה איזון רכוש ופירוק שיתוף בנוגע לדירה, אך רכוש אחר במקרקעין – לא אוזכר בכתב התביעה.  מה הדין במקרה זה והאם ניתן לטעון כנגד האשה שעצם העובדה שלא תבעה רכוש אחר […]

זוג ששניהם שכירים והזכויות שנצברו ברורות יכולים לסיים את פרשת הנישואין שלהם בהסכם מהיר תוך ביצוע איזון משאבים מהיר באמצעות רואה חשבון או אקטואר מוסכם ואין צורך לשכור עורכי דין בעשרות או מאות אלפי שקלים. זהו נושא קל ופתיר, אם אף אחד מבני הזוג לא הבריח כספים או נכסים ואם אף אחד מהם לא הולך […]

ישראל היה אחד מבן ארבעה בנים, שהיו להוריו, שמואל ורינה, והוא היה גם היחיד שנשאר להתגורר במשק סמוך להוריו, ופגש בהם לעיתים קרובות, ערך עבורם קניות וכאשר היה צורך בכך, ליווה אותם לקופת חולים או הסיע אותם לחבריהם במושב סמוך. שלושת הבנים האחרים התגוררו במרחק, מי יותר ומי פחות, ומטבע הדברים היו פחות זמינים להורים, […]

כלל בסיסי הוא כי כל אדם רשאי יכול לעשות בירושתו ככל שיעלה על דעתו ויש לכבד את רצונו.  בחירתו של אדם מה ייעשה בעיזבונו לאחר פטירתו היא חלק מזכויות הקניין שלו וחלק מכבודו כאדם, ואת רצונו של המת יש לכבד  – וזהו כלל גדול בדיני ירושה. כפועל יוצא מכך אדם רשאי גם לנשל את יורשיו […]

בגידה יכולה להביא למשבר באמון ובחברות שבין בני זוג בגידה מתמשכת יכולה להעיד על קרע סופי גם בהיבט הרכושי, ומקנה סמכויות לבית המשפט או לבית הדין לחלק את המשאבים שנצברו על ידי התא המשפחתי, שלא שווה בשווה אלא בצורה אחרת תוך הפעלת שיקול הדעת המוקנה לבית הדין מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג […]

כללי נושא הצוואות והירושות מוסדר על ידי חוק הירושה התשכ”ה-1965 אשר תוקן מספר רב של פעמים מהמועד שבו נחקק ועד היום.  חוק הירושה הינו בתוקף החל מתאריך 10.10.65 ועד היום. מעת לעת מתוקן חוק הירושה על מנת להתאימו לרוח הזמן ולשינויים המתחייבים. על פי סעיף 1  לחוק הירושה –  עם פטירתו של אדם כלל עזבונו […]

לפני מספר חודשים נתן בית הדין הרבני הגדול בתיק מס’ 992261/3 פסק דין מפורט המבוסס הן על הדין העברי והן על הדין האזרחי אשר מפתיע בגישה המתקדמת שלו. כך קבע בית הדין הרבני כי זכויות במשק שהועברו לבעל כבן ממשיך – שייכות במחציתן לאישה, נוכח התקיימות פרמטרים שונים, המביאים לכלל מסקנה כי התקיימה כוונת שיתוף […]

קיימים סוגים שונים של בדיקות לצורך בדיקה אוטנטיות של מסמך, דהיינו האם הינו מסמך מקורי או שמא זויף   סוגים שונים של בדיקות כימיות מיועדות לסייע בהגשת התנגדות לקיום צוואה מחמת טענה של זיוף הצוואה.   נושא זה של סוגי הבדיקות שיש לבצע לצורך בדיקת צוואה, האם זויפה אם לאו, נדון לא אחת בפסקי דין. בפסק […]

האם אפשר לחלק דירה אחת לשתיים ? מרים ודן היו נשואים 30 שנה ובעלי דירה אחת בלבד שהייתה שייכת להם שווה בשווה. כשמרים בחרה לקום וללכת כשהיא מעוניינת לפרק את התא המשפחתי ולהתגרש טען דן כי אין לו לאן ללכת וכי אי אפשר אחרי כל כך הרבה שנות נישואין ומגורים בדירה לזרוק אותו מן הבית.  […]

דילוג לתוכן