מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  הסכם ממון

  כללים לעריכת הסכם ממון

  הרציונל לעריכת הסכם ממון בטרם נישואין

  עריכת הסכם ממון טרום נישואין הצופה פני עתיד היא דבר מקובל בימינו אנו. מומלץ להתגבר על אי הנעימות הכרוכה בהעלאת הנושא, ולערוך הסכם הוגן אשר יעשה צדק עם כל אחד מהצדדים.

  הסכם ממון מקובל בשלושה מקרים עיקריים (אם כי לא רק):

  א. כאשר יש פערים ראשוניים גדולים בין בני הזוג באחזקות הכלכליות.

  גיל הנישואין עלה, ומטבע הדברים בני הזוג או מי מהם המגיעים לנישואין, הצליחו כבר לצבור חסכונות או נכסים.  אדם הנישא לבן או בת זוגו בגיל 35 יכול שיהא בעל  ותק של 10 שנות עבודה, שבמהלכן עלה בידו לחסוך כמה מאות אלפי שקלים בביטוח מנהלים, בהנחה שהוא אקדמאי בדרך ניהולי בינוני.

  יתר על כן, הפערים היום בין עניים לעשירים התחדדו עוד יותר. צעירים רבים בגילאי 30 ואף למטה מכך, מקבלים מהוריהם דירה או סכומי כסף גדולים היכולים לשמש כתשתית להתחלת החיים הזוגיים.  מנגד ישנם הורים רבים שאינם יכולים לסייע במאומה לילדיהם הנישואים או לכל היותר בסכומים המסתכמים בעשרות אלפי שקלים.

  ראינו אם כן, שהפערים בין זוגות נישאים יכולים להיות פערים כלכליים משמעותיים ביותר. כל אדם שעיניו בראשו יבין כי בנסיבות של פערים כלכליים גדולים – ראוי ורצוי לערוך הסכם יחסי ממון הצופה פני עתיד, והמסדיר את חלוקת הרכוש, במקרה של גירושין.

  ב. בעת נישואין שאינם נישואין ראשונים למי מהצדדים ו/או לשניהם.

  זאת ועוד, בני זוג הנישאים זה לזו או חיים זה עם זו בזוגיות מספר שתיים, מגיעים לזוגיות זו, עם נכסים שצברו קודם לכן, ועם אינטרסים מנוגדים, כאשר כל אחד מעוניין לדאוג לילדיו מנישואין ראשונים, ומעוניין להגן על רכושו שלו, במידה וזוגיות מספר שתיים (או שלוש.) לא תעלה יפה. בנסיבות אלו ודאי וודאי שיש לערוך הסכם ממון.

  ג. לבני זוג שבחרו לא להינשא (או כאלה שאינם יכולים להינשא) אך הם מקיימים משק בית משותף וחולקים את חייהם זה עם זו – דהיינו לידועים בציבור.

  גם זוגות החיים ללא חופה וקידושין ואף ללא נישואין אזרחיים והמוותרים מסיבה כזו או אחרת על גושפנקא חוקית חייבים להסדיר את נושא הרכוש והמזונות ביניהם, זאת מאחר ומעמדם של ידועים בציבור שונה מאלו הנשואים, ואם ברירת המחדל בנישואין רגילים הינה שיתוף בנכסים הרי שלגבי ידועים בציבור חלה החזקה ההפוכה, וכך מי שחפץ להסדיר את זכויותיו ראוי שיחתום על הסכם ממון.

  מה צריך להופיע בהסכם ממון הצופה פני עתיד?

  (1) התייחסות לרכוש הקיים טרם הנישואין/הזוגיות של כל אחד מהצדדים, דהיינו לרכוש שמקורו קודם וחיצוני למועד שבו התחברו בני הזוג

  פירוט רכוש של כל אחד מהצדדים טרם הזוגיות. הכוונה היא לרכוש בנדל"ן, כספים, זכויות עתידיות, מיטלטלין, מוניטין אישי ומקצועי, מניות, זכויות סוציאליות, פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד'.

  התייחסות לתחלוף של רכוש זה (דהיינו החלפת דירה בדירה וכיוצ"ב)

  התייחסות לפירות של הרכוש, דהיינו אם עסקינן בדירה – לתקבולי שכר הדירה, האם הם נכנסים לקופה המשותפת אם לאו.

  בדרך כלל, מקובל שרכוש שהושג קודם לנישואין – נשאר שייך לבן הזוג אשר השיג או צבר או קיבל אותו.

  (2) התייחסות לרכוש שייצבר לאחר הנישואין/החיים המשותפים על ידי אחד הצדדים לאחר התחלת הזוגיות

  אפשר להסכים על הפרדה רכושית מלאה או חלקה לא רק לעבר אלא גם לעתיד.

  אפשר גם לסכם על שיתוף מלא של כל מה שייצבר במהלך הנישואין/זוגיות, בלא התייחסות למקור הרכוש/הכספים, שכן אלו מושגים במהלך החיים המשותפים ובמאמץ משותף.

  (3) התייחסות לרכוש שיגיע למי מבני הזוג או לשניהם בירושה ו/או במתנה במהלך חיי הנישואין, דהיינו לרכוש המגיע ממקור חיצוני לזוגיות ושאינו מושג במאמץ משותף.

  בדרך כלל, רכוש שמתקבל בירושה או במתנה מההורים אינו בר שיתוף, ומרבית הזוגות מעדיפים לייחד אותו ליורש ולא להכניס אותו למסה המשותפת, אך גם לכלל זה יש חריגים, ובמיוחד בנישואין ארוכים וטובים.

  (4) התייחסות לקרע, מהו מועד קרע, כיצד ייקבע הקרע, וכיצד תינתן הודעה על רצון בהפסקת החיים המשותפים.

  אפשר גם להסכים עם דרכי פתרון בטרם פונים לערכאות משפטיות, כגון: טיפול זוגי לשיקום התא המשפחתי כדי למנוע פירוד, גישור על מנת למנוע הסלמה במערכת היחסים ולעבור את פירוק התא המשפחתי בלא הליכים בבית המשפט או בבית הדין.

  (5) התייחסות לחלוקת הרכוש המשותף, אם וככל שיש רכוש משותף לצדדים החל ממועד הקרע ואילך.

  ברוב המקרים אנשים צוברים רכוש משותף ועל כן יש צורך להתייחס להפרדת רכוש זה בדרך בה מוסכם בחוזה.

  (6) התייחסות לסיטואציה בה אחד הצדדים מתגורר בדירה של בן הזוג האחר ללא זכויות, והקרע נוצר.  יש צורך להסכים על פינוי הדירה, ואולם להבטיח את מדורם של הילדים, אם וככל שיהיו.

  (7) הסכמה מראש על משמורת הילדים ועל סכום המזונות – בטרם יש ילדים, הינה בבחינה הצהרה בלבד, אך אינה מחייבת, זאת מאחר והילדים אינם צד להסכם, לא כל שכן טרם נולדו. על כן התייחסות כזו הינה מיותרת ולא תיתן יתרונות למי מהצדדים.

  (8) כיום לאור הפסיקה בנושא מוניטין יש צורך להתייחסות נפרדת לסוגיה של המוניטין האישי והעסקי.

  (9) אם בני הזוג מתעתדים להינשא בנישואין דתיים כדת משה וישראל – יש צורך לקבוע מה כוונותיהם לגבי הכתובה.

  דהיינו, האם החתימה על מסמך הכתובה מחייב או שהוא יתקזז עם הזכויות האחרות שמקבלת האישה.

  (10) יש צורך לייחד פרק נפרד לנושא דירת המגורים, בין אם היא שייכת לשני בני הזוג ובין אם למי מהם.

  (11) יש צורך להכניס פרק על התחייבות לסודיות בנוגע להסכם.

  (12) יש צורך להסכים על כך שדי בכך שאחד הצדדים חפץ בגירושין על מנת לסדר גט כדי שעצם הגירושין לא יהוו כלי לסחיטה ולויתורים שאינם הוגנים.

  (13) יש צורך לייחד פרק לרכוש שנצבר על ידי שני בני הזוג ולקבוע כיצד יפורק השיתוף, לקבוע מנגנון ומועד הפירוק, עם מתן הודעה בדבר פירוד.

  (14) הסכם שנעשה עבור בני זוג שבדרך כלל אינם משפטנים צריך שיהיה ברור גם למי שאינו בקיא בחוק ומשפט ולמי ששפתו אינה שפה גבוהה.

  (15) ההסכם צריך להיות מאושר אצל נוטריון אם מדובר בזוג שטרם נישא, ובבית המשפט לענייני משפחה אם מדובר בזוג שנישא וחפץ לערוך הסכם ממון לאחר הנישואין, אם מסיבה כלשהי לא עשה זאת טרם הנישואין.

  ללא אישור כזה, אין תוקף להסכם ממון בין בני זוג נשואים.

  (16) ידועים בציבור אינם צריכים לאשר הסכם כזה במידה והם אינם מתכוונים להינשא.  ידועים בציבור יכולים לאשר את הסכם הממון בבית המשפט אך אינם חייבים לעשות זאת כדי שיהיה תקף.

  (17) מקובל להכניס בהסכמי ממון שיתוף מדורג ברכוש, המתייחס למספר שנים או לקיומם של ילדים.

  (18) הסכם ממון צריך שיהיה הוגן ומשרת את הצרכים של שני הצדדים, שאחרת הזוגיות לא תחזיק מעמד, וצד שיהיה מקופח וירגיש ממורמר, יביא זאת לידי ביטוי.

  (19) הסכם כזה מונע במקרים רבים הליכים בנוגע לרכוש של כל אחד מבני הזוג ולרכוש המשותף.

  יחד עם זאת, אין הוא נותן פתרון לסוגיות של משמורת ומזונות ילדים ולהסדרי הראיה הנוגעים לילדים.

  (20) צד יכול גם לפנות לבית המשפט ולעתור לביטולו של ההסכם, ואולם ברוב המקרים הסיכויים קלושים.

  תשלום על חשבון איזון המשאבים הכולל בין בני זוג - בהליך ביניים

    איזון משאבים מבוצע לבחירת אחד הצדדים ואין צורך בהסכמה של שני בני הזוג איזון משאבים הוא דבר כמעט אוטומטי, וקורה כאשר בני זוג נפרדים ולאחר מכן מתגרשים.  רק במקרים חריגים לא יבוצע איזון משאבים בין בני זוג, ואחד המקרים הבולטים הוא...
  להמשך קריאה

  הלוואה או מתנה בתוך המשפחה

  מתנה או הלוואה כאשר מדובר ביחסי משפחה – קיימת חזקה, הניתנת לסתירה אך לא בנקל, כי העברה ללא תמורה נעשית מתוך כוונה לתת מתנה ומי שטוען כי אין המדובר במתנה – עליו נטל ההוכחה. חזקה זו מצומצמת לגבי מערכות יחסים המאופיינות בתמיכה, הענקה ונתינה...
  להמשך קריאה

  הפתרון המלא לזוגות שמעוניינים בהפרדה רכושית מלאה ביניהם באמצעות הסכם יחסי ממון ובאמצעות צוואה

  הרבה מאד זוגות מגיעים היום למשרדי כאשר הם בני למעלה משלושים שנה והם הצליחו לפתח קריירה, לצבור הון כספי או רכוש, והם מעוניינים לחיות עם בן או בת הזוג שלהם בהפרדה רכושית מלאה, בוודאי לעבר ולעתידים גם לעתיד.  זוגות אלה...
  להמשך קריאה

  הפתרון המלא לזוגות שמעוניינים בהפרדה רכושית מלאה ביניהם באמצעות הסכם יחסי ממון ובאמצעות צוואה

  הרבה מאד זוגות מגיעים היום למשרדי כאשר הם בני למעלה משלושים שנה והם הצליחו לפתח קריירה, לצבור הון כספי או רכוש, והם מעוניינים לחיות עם בן או בת הזוג שלהם בהפרדה רכושית מלאה, בוודאי לעבר ולעתידים גם לעתיד.  זוגות אלה...
  להמשך קריאה

  השיתוף של שי לי שינדלר ובעלה ליעד אגמון שעשה אקזיט מטורף

  בעבר היה ביטוי שאמר בצורה עממית: אתה לא יושב בשני מושבים במטוס ולא אוכל שני סטייקים ליום.  אז בשביל מה יש צורך בכל כך הרבה כסף??? לטעמי הביטוי הזה נכון לשנים עברו, וכבר אינו רלוונטי.  גישה זו שייכת לאנשים של...
  להמשך קריאה

  איך קובע בית משפט מועד קרע ומהי משמעות מועד קרע

  כלל הבסיס הקבוע בחוק יחסי ממון הוא כי מועד האיזון יהיה כמועד פקיעת הנישואין, דהיינו לעת גירושין (או מוות), כאמור בסעיף 5 לחוק יחסי ממון, ובסעיף 8 (3) לחוק יחסי ממון. יחד עם זאת יש לציין כי בתי המשפט נוהגים...
  להמשך קריאה

  פקיעת חוזה מחמת זניחתו בין בני זוג שחתמו על הסכם ממון ובין בתחום האזרחי על פי דיני החוזים

  פקיעת החוזה מחמת זניחתו במשך שנים הפסיקה מכירה באפשרות לפקיעת חוזה מחמת זניחתו. בע"א 2491/90 התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל נ' פאנל חברות התעופה הפועלות בישראל, בהתייחסו לשאלה אימתי יסתיים חוזה שתקופתו לא נקצבה, אמר השופט זמיר: "ראשית תשובה נעוצה בחזקה...
  להמשך קריאה

  מה לא כדאי לטעון כאשר עותרים לביטול הסכם ממון שנכרת בין בני זוג

  עדי ויהונתן עמדו להינשא, ושבוע לפני החתונה, דרש יהונתן מעדי לחתום על הסכם ממון ולאשר אותו בפני נוטריון עוד בטרם טקס החתונה. עדי שהייתה בחודשי הריונה הראשונים וחשה שלא בטוב, לא הייתה מעוניינת להתמודד עם יהונתן וגם לא להתעמת איתו....
  להמשך קריאה

  האם אפשר לדחות מתן צו לפירוק שיתוף באמצעות טיעונים על חלוקה בלתי שוויונית של דירה

  האם יכול שותף לדירה להתנגד למכירתה משום הטיעון שהוא זכאי לחלק גדול יותר משווי הדירה מהטעם ששילם יותר מהצד השני עבור רכישת הדירה מעשה שהיה כך היה. בעל ואישה, אשר כיום עומדים בפני גירושים, רכשו לפני שנתיים, דירה בשני מיליון שקלים,...
  להמשך קריאה

  ביטול הסכם ממון או הסכם גירושין מחמת טעות בכדאיות העסקה

  חוק החוזים מאפשר ביטול הסכם בנסיבות מסוימות המפורטות בחוק גופו המתווה הנורמטיבי לדיון בטענות של בן או בת זוג המעוניינים לבטל הסכם גירושין או הסכם ממון שנכרת ואושר כדין, הינו חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973 ובפרט פרק ב הדן...
  להמשך קריאה

  הדירה המשותפת לא תחולק שווה בשווה בין בני הזוג

  דירת המגורים של בני הזוג נרכשה על ידי הבעל אך בפועל נרשמה על שם הצדדים בחלקים שווים ביניהם כך קבע בית המשפט לענייני משפחה ב- תלה"מ (י-ם) 31347-05-19. בית המשפט הוסיף וקבע כי למקור הכספים אין כל חשיבות כאשר הדירה נרשמה...
  להמשך קריאה

  ביטול הסכם ממון בנישואין שניים והאם הכרחי לערוך הסכם ממון בנישואים שניים?

  האם קיימת חובה לערוך הסכם ממון בנישואין שניים? אין חובה על פי חוק לערוך הסכם ממון לא בנישואין שניים וגם לא בנישואין שלישיים, אך ההיגיון הפשוט אומר כי הרבה יותר קל להתגרש ולהיפרד כאשר יש הסכם ממון. כל זאת בתנאי, כמובן,...
  להמשך קריאה

  כללים לביטול הסכם ממון ומה הסיכויים הריאליים לביטול הסכם ממון שאושר כדין בבית משפט

  בפער קצר של זמנים אותו שופט (כב' השופט ארז שני) נתן שני פסקי דין  באשר לביטול הסכם ממון עם תוצאה שונה משמעותית בין פסקי הדין במקרה הראשון הורה על ביטול הסכם ממון שנכרת בנסיבות בהן האשה לא ידעה את השפה, לא...
  להמשך קריאה

  ניצול לרעה של הזכות לאשר הסכם ממון בין ידועים בציבור

  ערנות של בית המשפט, כב' השופט אסף זגורי, הביאה למחיקת בקשה של אישה לאשר הסכם ממון בין ידועים בציבור, הסכם לחיים משותפים ידועים בציבור יכולים לאשר ביניהם הסכם על פי סעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה – 1995. אישור הסכם...
  להמשך קריאה

  משכנתא וגירושין

  לזוגות צעירים קשה היום עד מאד לקנות דירה אלא אם כן הם באים ממשפחה מבוססת או שמי מהם זכה בלוטו.  לרבים מהם אין אפילו את הסכום הראשוני של כמה מאות אלפי שקלים על מנת לשלם מקדמה ולקחת משכנתא על היתרה. מעטים...
  להמשך קריאה
  1 2

  הסכם ממון – הגנו על הנכסים שלכם

  בעשור האחרון אנו רואים עליה משמעותית בכמות הזוגות הצעירים אשר נכנסים למערכת היחסים הממוסדת כאשר יש להם נכסים אינדיבידואלים. כל אחד מבני הזוג רוצה להגן על הנכסים שהוא צבר לאורך השנים ולהבטיח שבמקרה בו אתם נפרדים, הנכסים שלכם נשארים בידיים שלכם ולא יבוצע בהם כל שינוי. בדיוק מסיבה זו יותר ויותר זוגות בוחרים להגיע עוד טרם החתונה אל משרדו של עורך הדין לענייני משפחה וליצור ביחד הסכם ממון שישקף את תפיסת העולם שלהם. כך אתם נכנסים לנישואים כאשר אתם מודעים מאוד לכל אתגר שיכול לעמוד לפניכם ויש לכם קווי יסוד להתנהלות במקרה של פרידה. לפרטים נוספים, צרו קשר עם משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ.

  מתי מומלץ לערוך הסכם ממון?

  ביסודו של דבר, הסכם ממון הוא הסכם בעל תוקף משפטי שכל המשמעות שלו היא חלוקה ברורה של נכסים בין בני הזוג. אם אתם לא נכנסים למערכת היחסים הזוגית עם נכסים, כנראה שאין לכם סיבה ממשית להשקיע זמן ומשאבים על מנת ליצור הסכם ממון בזוגיות שלכם. עריכת הסכם הממון מתאימה לבני זוג אשר יש להם כבר נכסים פיזיים או פיננסיים – והם רוצים לשמור עליהם גם בתוך הנישואים. אם יש לכם למשל עסק, ואתם לא יוצרים הסכם ממון לפני הנישואין, אתם מעמידים את העסק שלכם בסכנה. הדין הישראלי וחוק יחסי ממון בין בני זוג, יכול להביא למצב שבו בני זוג שלא חתמו על הסכם ממון יאלצו לשתף את בן הזוג האחר ברכוש שנצבר קודם לנישואין – גם אם מדובר ברכוש ששייך באופן אבסולוטי רק לאחד מן הצדדים. כמובן שיש לחוק הזה תנאים ודרישות שונות אך בפועל אתם יכולים למצוא את עצמכם מוכרים את העסק היקר לכם רק בגלל שאתם רוצים להתגרש ואתם צריכים לחלק את הרווחים או את השווי שווה בשווה. אז אם אתם לא מוכנים לקחת סיכון ואתם רוצים לבדוק בעוד מועד את כל הדרכים להגן על הנכסים שלכם, אתם חייבים לבדוק איך אתם יוצרים הסכם ממון עוד לפני החתונה.

  מתחילים את הנישואין ברגל ימין עם הסכם ממון מסודר

  הקונטקסט של הסכם הממון בדרך כלל שלילי, במיוחד בעיני בני זוג רבים. אמנם לא קל לדון בענייני כספים עוד לפני החתונה, אבל ישנה חשיבות רבה לדיון סביב הסכמי ממון. אם אתם מבטיחים אחד לשני לחיות בחיים זוגיים, מדוע כל כך קשה לחשוב כמה צעדים קדימה ולתכנן את היום בו אתם עלולים לרצות לפרק את הנישואים?

  הסכם יחסי ממון

  נישואין מהווים סוג של הסכם, שתחולתו איננה תלויה רק בנייר כתוב, כתובה וכדומה. עצם העובדה שבני זוג נישאים או מנהלים משק בית משותף מחילה עליהם שיתוף בנושאי ממון, מתוקף חוק. במידה ובני זוג מעוניינים כי במקרה של פטירה חס וחלילה או במקרה של גירושין הרכוש המשותף יחולק באופן השונה מכפי שמורה החוק, ניתן לחתום על הסכם שמסדיר זאת. זהו הסכם ממון ואפשר לחתום עליו לפני הנישואין, לאחר הנישואין או בקשר זוגי ללא נישואין.

  מדוע נהוג להיעזר בעורך דין לצורך ההסכם

  מכיוון שמדובר בעניין בעל היבט חוקי ומשמעות פיננסית בלתי מבוטלת, רצוי להתייחס אל הסכם ממון כמו לכל הסכם עסקי מרכזי בחיים. כלומר, כדאי להיעזר בעורך דין לצורך ניסוחו ותיאור הסעיפים השונים. יחד עם זאת, יש סיבות נוספות שבגינן מקובל להיעזר בעורך דין לענייני משפחה. במידה ובני הזוג חותמים עליו לפני הנישואין, ניתן להקנות להסכם תוקף חוקי על ידי חתימה של עורך דין שהוא גם נוטריון. במידה ומדובר בהסכם של בני זוג נשואים, צריך ההסכם לקבל את אישורו של בית המשפט. עורך דין יוכל לוודא כי לא יפלו שגיאות או לא ייווצרו תנאים שימנעו מבית המשפט לאשר את ההסכם. בין היתר, אישור של נוטריון (לזוגות לפני נישואין) או של בית המשפט (לזוג נשוי) בא להבטיח כי שני בני הזוג מבינים את משמעות ההסכם וכי קיימת הסכמה, הבנה מלאה ולא קיים מוטיב של כפייה או אילוץ.

  האם הסכם ממון מחליף צוואה

  צוואה, כמו הסכם ממון, יכולה לתת ביטוי לרצונו של אדם בנושאים של ממון, רכוש וכסף. אולם, אין להבין מכך כי צוואה מייתרת הסכם ממון או שהסכם מהסוג הזה מייתר צוואה. מדובר בשני כלים משפטיים שונים בתכלית ונוכל להדגים זאת בקלות. ההסכם יכול להגדיר לדוגמא, כי דירת המגורים שייכת לאחד מבני הזוג ולא לשני. אולם, ללא צוואה, במקרה של פטירה, היורשים של הדירה נקבעים על פי נוסחה הקבועה בחוק. במידה ורוצים כי החלוקה ליורשים תהיה שונה, אך ורק צוואה תוכל להבטיח זאת, בצורה נאותה על פי חוק. בכל הנוגע להסכם ממון תוכל לקבל יעוץ נרחב ומקצועי במשרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ – המתמחה בגירושין, ודיני משפחה.

  חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים