צוואת שכיב מירע

בתמ”ש 34464-10-147 מ. ואח’ נ’ ע. ואח’ מתייחס השופט מוטי לוי, בין היתר, לסוגית צוואת שכיב מירע בתביעה שהוגשה לפתחו, לעריכת משפט חוזר, בטענה של קיומן של ראיות חדשות שיש בהן לקבוע קיומה של צוואת שכיב מירע.

בהליך זה התבקש בית המשפט לקבל ראיות נוספות שלא הוגשו במסגרת ההליך הראשון, בו ניתן פסק דין.

תנאי בסיסי הוא כי אדם צריך לסבור שהוא עומד נוכח פני המוות

לדברי בית המשפט, ראש וראשון בכדי שצוואה תהא צוואת שכיב מרע צריך שתעשה על על ידי אדם מחמת דאגת המיתה המטרידה אותו (שמואל שילה, פירוש לחוק הירושה תשכ”ה -1965

במקרה שלפנינו כעולה מתצהירו של מר XXXX נראה שהדברים נאמרו על ידי המנוח בעת שנפרד ממר XXX, פרידה זו כמובן מדברי המבקש בעדותו הייתה עת שיצא לביתו מבית החולים (פרוטוקול עמ’ 54-56) שכן המנוח נפטר בביתו ומדוע שיסבור המנוח שהוא יוצא אל מותו.

מעבר לכך נקבע שדיבורים בעלמא המתייחסים באופן כללי לרצונו של הנפטר לעניין מה יעשה ברכושו לאחר מותו  או בקשה בעל פה לערוך צוואה  בכתב – אפילו אם פרטי הצוואה נאמרו בעל פה-אינם מוכרים כצוואה בעל פה. יש להדגיש את המילה לצוות …אחרת אין להכיר בדבר כצוואה (שילה עמ’ 214).

תצהיר העד המייחס לצוואת שכיב מירע לכאורה נערך באיחור של חצי שנה.

זאת, ועוד. תצהירו של מר XXX נערך כחצי שנה לאחר מות המנוח ולאחר שהמבקש הוא ששלח את מר XXXX לפרקליטתו, עורכת דין יל.

די בעיתוי עריכת התצהיר ונסיבות עריכתו כדי לשלול את מהותו כצוואת שכיב מרע.

זאת, ועוד אותו תצהיר אשר נערך כחצי שנה לאחר מות המנוח לא זו שלא נשלח, כאמור, לרשם לענייני ירושה, הוא גם לא הופקד אצל הרשם כדרישת התקנות (שאול שוחט  פגמים  בצוואות).

התצהיר לא הופקד אצל רשם הירושות.

לו סבר המבקש ו/או מר XXXXX שמדובר בצוואת שכיב מרע חובה הייתה להפקידה אצל רשם הירושות. משעה שהתצהיר נערך על ידי עורכת דין יל לא יכולה להתקבל טענה בדבר אי ידיעה על החובה לעשות כן שהרי דברים אלו ידועים לעורכי דין.

כך גם הדרישה המהותית לציווי בפני שני עדים אינה מתקיימת ואין בשלל התצהירים אשר הוכנו זמן רב לאחר הגשת תובענה זו כדי לרפא את הפגם.

באמינות

איחור בהפקדת זיכרון הדברים אודות צוואת שכיב מרע, כמו גם איחור ברישומו ובעריכתו יש בהם כדי לפגוע באמינות המסמך המהווה למעשה נדבך חשוב בשאלה קיומה של הצוואה שנאמרה על ידי המצווה ונרשמה.

הפסיקה לא קבעה מסמרות באשר למועד הפקדת זיכרון הדברים וכל תיק נבחן לגופו.

יחד עם זאת מתוך ההן למד אתה על הלאו. חובת ההפקדה היא חובה. שאלת מהימנות ואמינות המסמך תבחן בין היתר על פי מועד הפקדתו, אך ההפקדה נדרשת.

סעיף 23 לחוק הירושה מחייב  שההפקדה תתבצע על ידי שני העדים. יש הסוברים שדי שההפקדה תעשה על ידי אחד העדים או צד ג’ אך גם אלה הרואים באי הקפדה על הפקדה על ידי שני העדים רואים בעצם ההפקדה תנאי אין בלתו.

כך שאם ההפקדה התבצעה על ידי אחד העדים בלבד או צד שלישי  עניין לנו בפגם פורמלי הניתן לתיקון לפי סעיף 25 (א) סיפא לחוק, כפוף להוכחת גמירות הדעת של המצווה. קל וחומר  נכונים הדברים כאשר אין שני עדים לצוואה..

יודגש, שככל שסבר מר XXX שמדובר בצוואת שכיב מרע היה עליו להפקידו.

לא יכולה להישמע טענה שבהיותו הדיוט לא ידע שעליו לעשות כן, שכן תצהירו נערך על ידי עורכת דין אמונה ועוסקת בתחום, מי שייצגה את המבקש והאחים מול רשם הירושות.

לאור המועד של עריכתם, מהווה זה פגם שאינו ניתן לתיקון מכוח סעיף 25 (א) לחוק הירושה (ת”ע (ת”א)  5790/99 עזבון המנוח בן ציון עושרי ז”ל נ’ שמשון עשרי ע”א 295/85ניג נ’ האפוטרופוס הכללי פ”ד מב(1) 172 ע”א 430/73 אקשטין נ’ כהן פ”ד כח (2) 432.

דעה נוגדת בעניין האפשרות להכשרת אי הפקדת הצוואה

לעומת זאת יש הסוברים שניתן להכשיר את אי הפקדת הצוואה אצל בית המשפט או הרשם לענייני ירושה (דברי כבוד הנשיא שמגר בע”א  631/88 קהא נ’ לוי פ”ד מד(, אולם גם אלו סוברים שהתנאי לכך יהיה רק אם אין לו לבית המשפט ספק באמיתות הצוואה.

הנה כי כן גם מסמך זה, תצהירו של מר XXXX אינו ראיה חדשה וממילא אין בו לשנות את פסק הדין והוא אינו מקים עילה לקיום משפט חוזר. לפיכך הגשת התובענה החדשה לא הועילה למבקש, ובית המשפט דחה את קיומה של צוואת שכיב מרע בענייננו.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

דילוג לתוכן