פריסת תשלום דמי הכתובה לתשלומים

 

בית הדין הרבני האזורי בנתניה חייב בדמי כתובה אך פרס לתשלומים קטנים

בית הדין הרבני בנתניה חייב בפסק דין בעל לשלם לאשתו דמי כתובה ותוספת כתובה בסך של 101,000 ₪ מחד אך מנגד קבע כי התשלומים יבוצעו חודש בחודשו על סך של 500 ₪ בלבד.

האישה הגישה ערעור לבית הדין הרבני הגדול על עצם הפריסה לתשלומים הבעל הגיש ערעור על עצם חיובו בתשלום של 101 אלף ₪. הנושא נדון בתיק מס’   . 1122323 פלונית נ’ פלוני

המעיין בפסק הדין יראה נכוחה כי בית הדין הגדול קיבל את פסיקת בית הדין האזורי לחייב את הבעל בכתובת אשתו על סך 101,000 ₪ ודחה את תביעת הבעל לבטל פסיקה זו משמע ערעורו של הבעל נדחה.

יחד עם זאת השיב בית הדין הגדול בפסק הדין את התיק לבית הדין האזורי כדי לקבל הבהרה מה הן הסיבות שהביאו להחלטת בית הדין האזורי לפרוס את תשלום הכתובה לתשלומים חודשיים על סך 500 ₪ ולא לגבותה בתשלום אחד כדרישת האישה.

בית הדין הרבני הגדול קובע כי לא ברור מדוע פסק בית הדין האזורי כפי שפסק שכן לא הוכחה במסגרת ההליך המשפטי שהתקיים חוסר היכולת או העדר היכולת של הבעל לשלם את דמי הכתובה בתשלום אחד.

כמו כן קובע בית הדין הרבני הגדול כי לא ברור האם פסיקה זו נעשתה מדין ‘מסדרין לבעל חוב’, או מכל סיבה אחרת. דיין יחיד הבהיר כי  פריסת התשלום נעשתה בשל מכלול התיק שממנו עלה כי אמה של אישה הייתה הגורמת להפרת שלום הבית ולפירוק הבית והאישה לא מנעה זאת, וזה היה המניע לפריסת התשלומים.

האישה טוענת לביטול פסק הדין בין היתר מאחר והחלטת בית הדין ניתנה בדיין יחיד, ובנוסף כי בית הדין הגדול בפסק הדין שהתייחס לערעור הבעל קבע כי על בית הדין האזורי לקיים דיון הוכחות בנוגע ליכולתו של האיש לפרוע את הכתובה ובית הדין האזורי לא עשה זאת ונתן את הבהרתו ללא קיום הדיון.

הווי אומר כי פרשנות הפסיקה לפריסת תשלומי הכתובה נתונה ביד בית הדין האזורי כפי שהיה בפניו בזמן הדיונים, ולא רק מטעם יכולת האיש בתשלום הכתובה מדין ‘מסדרין לבעל חוב’! לאור קבילת המערערת על מתן הבהרת כבוד בית הדין האזורי בדיין יחיד, גם בית הדין הרבני הגדול רואה כי יש צורך שתהיה ההבהרה משלושת הדיינים שישבו בתיק זה, נדרשת השלמה להבהרה.

 

התייחסות הפסיקה לפריסת הכתובה לתשלומים

פסק מרן השולחן ערוך (אבן העזר סימן קד סעיף א) שכשרוצים למכור קרקע של יתומים כדי לגבות ממנה את הכתובה שיש לשלם לאלמנה צריך לפרסם זאת שמוכרים כדי להגבות לאשה כתובתה, וטעמא כמו שכתב החלקת מחוקק (שם ס”ק ה) “מפני שלוקחת המעות מעט מעט”.

וביאור דבריו על פי המבואר בגמרא (ערכין כא, ב) שכשמוכרים שדה היתומים, מכריזים “שדה פלוני […] כל הרוצה ליקח יבוא ויקח, על מנת ליתן לאשה בכתובה ולבעל חוב בחובו”.

וביארה הגמרא שצריך לומר בהכרזה שהמכירה היא “על מנת ליתן לאשה בכתובה ולבעל חוב בחובו” כיוון שיש לוקח “דניחא ליה בבעל חוב דמיקל בזוזי, ואיכא [לוקח] דניחא ליה באשה דשקלה על יד על יד” – בתשלומים. ופירש רבנו גרשום ד”אשה שקלה על יד על יד” – “כשהיא צריכה להוציא, ולא [צריכה את כל הכסף] בבת אחת”.

ולכאורה נראה מכאן שכתובת אישה אפשר לפורעה בתשלומים.

אך כבר כתב המרדכי (בבא מציעא סימן שנב, והובא להלכה בחושן משפט סימן עד סעיף ד בהגהה) כי לווה שבא לשלם את ההלוואה בזמן הפירעון אינו יכול לשלם בתשלומים, אלא צריך לשלם מייד, והא דאמרינן בבבא מציעא (שם – עז, ב) “אמר רבא: האי מאן דאוזפיה מאה זוזי לחבריה ופרעיה זוזא זוזא – פרעון הוי”, ואין לו עליו אלא תרעומת, איירי דווקא כשפורע חד חד זוזא בתוך הזמן אבל כשמגיע הזמן צריך לשלם הכול יחד. וראייתו דהרי אמרינן “דאיכא דניחא ליה באשה דשקלה על יד על יד” – “אבל בעל חוב לא שקיל על יד על יד” – ומוכח דכל בעל חוב צריך לשלם כל החוב מיד אלא שהאישה לפעמים מוותרת שייתנו לה על יד על יד.

משמע מדברי המרדכי שגם הכתובה של האישה – מהדין יש לפורעה בבת אחת אלא שלפעמים האישה יותר נוחה ומוכנה לקבל את חובה בתשלומים.

לאור האמור (ולאחר התייעצות היועץ המשפטי לשיפוט הרבני התיק מוחזר לבית הדין האזורי למתן הבהרה נוספת (מלבד הבהרת כבוד הדיין הרה”ג אברהם מייזלס) של הדיינים הרה”ג הרב שלמה שפירא והרה”ג רפאל בן שמעון.

לאחרונה הגיע משרדנו אשר ייצג בעל להסכם עם בא כוח האישה, כי הכתובה תיפרע בסכום של 300 ₪ לחודש, שישולמו כתוספת למזונות, 100 ₪ לכל ילדה ובסך הכל 300 ₪ לחודש על הגיע כל בת לבגרות.  בכך מצאנו, בא כוח האישה ואני, באת כוח הבעל, פתרון לסכום הכתובה, שריצה את שני הצדדים, מחד לא שולם סכום חד פעמי עבור כתובה ומאידך לאשה נוסף תשלום קטן של 300 ₪ למשך מספר שנים, מידי חודש.

ההסכם שלעיל הושג בעידוד אב בית הדין בהרכב בתיק  1261929/2.

 

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

כתובת המשרד: ויצמן 2, תל אביב

יצירת קשר: 03-6969916

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן