פסק הדין שניתן בבע”מ 919/15 אינו מספיק כשלעצמו כדי להפחית מזונות

תביעה להפחתת מזונות רק משום פסק הדין שניתן בביה”מש העליון לא צלחה

פסק דין חדש שניתן על ידי השופטת סנונית פורר, מבהיר כי אין כל טעם לתבוע הפחתה במזונות ילדים רק בשל ההלכה החדשה של בית המשפט העליון בבע”מ 919/15.

בינואר 2017, חויב האב לשלם מזונות בסך 2,200 שקל בחודש בפסק דין שהינו פסק דין סופי וחלוט.  לאחר פרסום פסק הדין התקדימי הוא פנה לבית המשפט בתובענה לבטל את תשלום מזונות הקטינים. נקבע כי האב לא הצביע על שינוי נסיבות מהותי (שיכול להוות הצדקה לשינוי סכום המזונות), והתביעה נדחתה על הסף.

בשלהי שנת 2016, ניתן פסק דין בתביעת משמורת שהגישה האם ונקבע שהילדים ישהו עם האב יומיים בשבוע ובכל סוף שבוע שני. תקופה קצרה לאחר מכן נפסק שהאב ישלם מזונות בסך 1,100 שקל לכל ילד מידי חודש, בתוספת חצי מההוצאות הרפואיות החריגות והוצאות חינוך מסוימות. הסכום כשלעצמו הינו סכום נמוך, שכן 2,200 ₪ לשני ילדים הינו סכום נמוך, במיוחד בהתחשב בכך שהאב אינו משמש משמורן משותף עם האם.

הלכת בע”מ 919/15 אפס מזונות במשמורת משותפת ובהכנסות דומות – תקדים

ביולי 2017, נקבעה בבית המשפט העליון הלכה תקדימית ביותר שלפיה במקרים של משמורת משותפת ויכולות כלכליות דומות של הורים לילדים בני 6-15, נטל המזונות יחולק באופן שווה בין האב והאם, או יותר נכון – לא יפסקו מזונות.

כחודשיים לאחר אותה הלכה תקדימית שהתקבלה, הגיש האב תביעה לביטול תשלום המזונות החודשי. האב טען שדי בהלכה התקדימית כדי לבטל את חיובו במזונות ואין זה צודק להותיר את החיוב על כנו באופן שיוצר חוסר שוויון בין ההורים.

האם טענה מנגד כי יש לסלק את התביעה על הסף מאחר שגם לגרסת האב אין שינוי נסיבות מהותי שבגללו מוצדק לדון מחדש בסכום המזונות לקטינים. האם הוסיפה שמצבו הכלכלי של האב השתפר כך שהמזונות שנפסקו נמוכים והיא זו ששקלה האם לערער על גובהם של מזונות הקטינים.

לטענתה, ההלכה החדשה של העליון חלה רק על תיקים חדשים או תיקים שמתנהלים עדיין בערכאות ולא על פסקי דין סופיים, וטענה זו התבררה כנכונה.

סביר מאד שכמדיניות שיפוטית בתי המשפט לא יאפשרו פתיחת תיקים להפחתת מזונות רק משום שינוי ההלכה המשפטית בנוגע למזונות ילדים וכי יש צורך בשינוי נסיבות מהותי במצב האב או האם או שניהם גם יחד כדי לפתוח תיק שפסק הדין עליו חלוט או כשהמדובר במזונות שנקבעו בהסכם גירושין.

שני הצדדים הפנו בהרחבה לפרשנות הנכונה לטעמו של כל אחד מהם להלכה שנקבעה ברע”א 8925/04 סולל בונה בניין ותשתיות בע”מ נ’ עזבון המנוח אחמד עבד אלחמיד ז”ל  הדנה בהרחבה בנושא החלה רטרואקטיבית של הלכה חדשה.

הלכת סולל בונה

הלכת סולל בונה עסקה בשאלה מה ההשפעה של ההלכה החדשה שנפסקה על תביעות תלויות ועומדות בבתי המשפט בערכאות השונות. וכן בשאלה  הספציפית מה השפעתה של ההלכה החדשה  על הסכם פשרה שניתן לו תוקף של פסק דין חלקי,  תוך שהתביעה נמשכת לעניין היחסים בין המזיקים בינם לבין עצמם.

בחינה של נימוקי השופטים בהלכת סולל בונה, יש בה כדי לתמוך בפרשנות לה עותרת האם. כב’ הנשיא ברק מציין מפורשות בפסק הדין כי יש לאפשר לצדדים בערכאה הדיונית שעניינם תלוי ועומד והגישו כתבי טענות טרם ההלכה החדשה, לתקן את כתבי טענותיהם לאור ההלכה החדשה.

כמו כן, כב’ הנשיא ברק מציין מפורשות כי כל עוד פסק הדין לא הפך לסופי יש לאפשר להעלות טענות המתייחסות להלכה החדשה במסגרת הערעור  קרי כאשר פסק הדין הופך לסופי – לא ניתן לשוב ולפתוח את הדלת ויחול עקרון סופיות הדיון.

גם כב’ השופטת נאור (כתוארה דאז) בהלכת סולל בונה מציינת כי התחולה הרטרואקטיבית מתייחסת לתיקים התלויים ועומדים בערכאות השיפוט והיא מדגישה את עיקרון סופיות הדיון.

על כן, ובשל עקרון סופיות הדיון, שאלת התחולה הרטרואקטיבית של הלכה חדשה אינה מתעוררת כלל במקרה זה.

סופיות הדיון

הובהר כי על פי הפסיקה, הלכות חדשות של בית המשפט העליון משפיעות על הליכים ״תלויים ועומדים״ שטרם הסתיימו בערכאות נמוכות יותר. ברמה המעשית, יש לאפשר לצדדים להעלות טענות המתייחסות להלכה החדשה כל עוד פסק הדין בעניינם לא הפך לסופי  וחלוט, כלומר לא הוגש ערעור או שהערעור נדחה.

מאידך, תיקים שניתן בהם פסק דין חלוט שאינו ניתן לערעור, אין להורות על ביטולם רק בשל פרסום הלכה החדשה.

השופטת הוסיפה כי יש לתת משקל מכריע לעקרון סופיות הדיון על היבטיו השונים גם בענייני משפחה. היא הבהירה כי אמנם בעניינים הנוגעים לקטינים הפסיקה היא דינמית וניתן לשוב ולפנות לבית המשפט, אך זאת רק במקרים של שינוי בנסיבות.

מדיניות שיפוטית

יש משמעות מבחינת מדיניות משפטית ציבורית וגם מבחינת סופיות הדיון של המתדיין הבודד, כי יינתן משקל מכריע לעיקרון סופיות הדיון על היבטיו השונים גם בענייני משפחה. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שבענייני קטינים ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט, אך אין די רק בהלכה החדשה שנקבעה לשם מימוש זכות הגישה לערכאות ונדרש לשם כך “דבר מה נוסף”.

יודגש – היעתרות לבקשתו של האב כאשר לא חל – גם לא לשיטתו כל שינוי נסיבות – מהותי ולא מהותי – משמעה כי כל פסקי הדין למזונות שניתנו בטלים. לכך גם מבחינת מדיניות משפטית לא ניתן להיעתר. בכך מבקש האב לבטל את עיקרון סופיות הדיון וכן את דיני ההתיישנות ואין לכך הצדקה.

ויודגש – פסקי דין במזונות (הסכם או פסק דין) אכן נתונים לבחינה מחודשת ושינוי אולם רק בסייגים ובמגבלות שנקבעו בפסיקה העוסקים בשינוי נסיבות מהותי. בעניינו אין טענה כלל לשינוי נסיבות מהותי עובדתי כלשהו.

האב לא התייחס כלל לשאלה היכן יעבור הגבול לטענה משפטית זו – האם על פסקי דין שניתנו בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, בשנים האחרונות? האם פסקי דין שניתנו עד לגבול ההתיישנות כולם בטלים רק בשל ההלכה הנ”ל?

בית המשפט מעביר ביקורת על הדרך המשפטית בה נקט וקובע כי לא נמצא בנימוקיו התייחסות מספקת להיבטים הייחודיים לדיני המשפחה ולדיני מזונות ילדים בפרט בהקשר זה

בנסיבות אלה, דחתה השופטת את התביעה להפחתת מזונות על הסף ולא אפשרה דיון בה.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן