מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
03-6969916
תובל 40, רמת גן
עורך דין גירושין אלינור ליבוביץ

מעוניינים להתגרש וזקוקים לעזרה?

מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

  פירוק שיתוף בדירה

  דירת המגורים של בני זוג היא בדרך כלל הנכס העיקרי של התא המשפחתי. לחלק ניכר מהזוגות הנשואים בארץ דירת מגורים השייכת לשני הצדדים, ורשומה על שמם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) במנהל או בחברה משכנת. כאשר בני זוג עומדים בפני גירושין, ביוזמת אחד מהם או ברצון שניהם, מתעוררת השאלה מה ייעשה בדירת המגורים שלהם.

  בני זוג המגיעים להסכם יכולים להחליט כי הדירה תימכר מייד או במועד נדחה שבו הילדים יגדלו מעט. ישנם מצבים בהם אחד מבני הזוג מוותר על חלקו בדירת המגורים לטובת בן הזוג השני, כלומר "קונה את חרותו" בכסף מלא. באם לאחד מבני הזוג מחכה בן זוג חדש המפעיל עליו לחצים כבדים יכול להיווצר מצב בו כדי לקבל את הגט הוא יהיה מוכן לוותר על חלקו ברכוש המשותף ולהעביר את הזכויות בדירה על שם בן הזוג האחר. זהו אחד המקרים. בדרך כלל אין נטייה לויתורים כל כך גורפים אולם קיימים מקרים גם כאלו.

  פירוק שיתוף בדירת מגורים בגירושין

  כאשר אין הסכם ואחד הצדדים רוצה לכפות פירוק וגירושין הוא עותר לבית המשפט ומגיש תביעה לפירוק שיתוף, כלומר תביעה למכירת הנכס וחלוקת המחיר שיתקבל בין שני הצדדים. על פי סעיף 37 לחוק המקרקעין: "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף". כלומר, כל אדם שהינו בעלים של מקרקעין בשותפות עם אחר, יכול ורשאי בכל עת, לפנות לבית המשפט ולדרוש את מכירתו של הנכס. ההסתייגות היחידה שיכולה להישמע מבן הזו השני היא החובה להבטיח את מדור הילדים המעוגנת בסעיף 40 א' לחוק המקרקעין.

  לבית המשפט סמכות לקבוע כי חלק ממחיר הדירה יישמר בנאמנות אצל צד שלישי על מנת להבטיח את מדורם של הילדים, או לדחות את המכירה למשך מספר שנים בהתקיים תנאים מסויימים אולם בית משפט אינו יכול לשלול מאדם את זכות הקניין שלו, ואינו יכול למנוע ממנו לממש את רכושו ולמכור את דירתו. במרבית המקרים דירת המגורים נמכרת חרף התנגדותו של אחד מבני הזוג והדבר מאפשר לצד המעוניין להתגרש להפעיל לחץ משמעותי על הצד המסרב, שכן מכירת דירת המגורים הינה אקט מאיים, המערער את היציבות (היחסית, אמנם) ממנה נהנתה המשפחה עד כה. תביעה כזו הינה קטליזטור המביאה את בני הזוג לנהל מו"מ לצורך חתימה על הסכם גירושין.

  יש להדגיש יחד עם זאת, כי לבית המשפט לענייני משפחה ראייה כוללת וכוללנית והוא שואף לאזן את כל הרכוש של בני הזוג ולהביא אותם לגירושין מוסכמים.

  המשמעות של תפיסה זו הינה כי אם לבני הזוג יש רכוש נוסף, בין אם הוא רשום על שם אחד מבני הזוג ובין אם הוא רשום על שם שניהם – בית המשפט יורה על איזון כלל הרכוש, ולא יקבע כי יש למכור את דירת המגורים בלא כל קשר לרכוש המשותף. הקביעה בדבר מכירת הדירה המשותפת לא תהיה מנותקת מהתייחסות לכלל הרכוש האחר. על מנת להסביר עקרון זה נקח דוגמא פשוטה: לבני זוג דירת מגורים בחולון ששווה 180,000$. האישה מעוניינת להתגרש והגישה תביעה לפירוק שיתוף בדירה. האישה משרתת בצבא קבע ועומדת בפני פרישה בעוד שנה. עם הפרישה תקבל האישה פיצויי פרישה, מענקים וכיוצ"ב בסכום של כ- 400,000 ש"ח.

  פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג

  קיים סיכוי טוב שאם הבעל יגיש תביעה לאיזון משאבים ויטען כי על האישה לחלוק עמו את נכסי הפרישה שלה וכי הוא זכאי למחצית (אשר בדוגמא שלנו הינה 200,000 ש"ח) – הרי שלא יכפו על הבעל את מכירת הדירה בניגוד לרצונו אלא יציעו לבני הזוג לאזן את הרכוש המשותף, כך שהבעל יישאר עם כל הדירה בבעלותו ואילו האישה תישאר עם כל הזכויות שלה מצה"ל – בלא לשתף את הבעל בהן, וכך ייעשה איזון כולל בלא צורך במכירת הדירה. באם האישה תתעקש על מכירת הדירה מחד ותסרב לשתף את הבעל בפיצויי הפרישה מאידך – הרי שתחשב כמחוסרת תום לב ובית המשפט לא יאפשר לה לכפות את מכירת הדירה.

  מהו מדור ספיציפי?

  מדור ספציפי הינו סעד שרק אישה יכולה ליהנות ממנו, ורק בית הדין הרבני יכול לתיתו. אישה המקדימה את בעלה ומגישה תביעה למדור ספציפי בבית הדין הרבני לפני שבעלה הגיש תביעה לפירוק שיתוף בבית המשפט לענייני משפחה יכולה לגרום לעיכוב של שנים במכירה, ואולי אף למניעת מכירת הבית. ההלכה היהודית קובעת כי אדם חייב במדורה של אשתו כחלק ממזונותיה, ואין האישה חייבת לצאת מ"הנווה הטוב לנווה הרע".

  דירת מגורים שהאישה רגילה אליה וחיה בה והיא בבעלותה, היא "הנווה הטוב" ואילו דירת מגורים שכורה שהאישה אינה חפצה בה וצרכיה להיטלטל מידי שנה ממקום למקום היא "הנווה הרע". אישה המצליחה להשיג צו למדור ספציפי זמני או קבוע בבית הדין הרבני מונעת מבעלה לעתור למכירת דירת המגורים וכך מפעילה עליו לחץ להיכנע לדרישותיה.

  הסעד הינו הלכתי ואין בית המשפט לענייני משפחה יכול לתיתו. סעד זה ניתן לאישה כאשר הבעל עזב את הבית בלא סיבה מוצדקת או למען אישה אחרת, או כאשר תביעת הגירושין של הבעל נמצאה כבלתי מוצדקת ונדחתה ואזי יטה בית הדין הרבני לפסוק לטובת האישה. השגת צו למדור ספציפי נותנת כוח עצום בידי האישה, וחסרונה היחידי הוא כי האישה אינה יכולה לעתור לקבלת מזונות בבית המשפט וקבלת מדור ספציפי בבית הדין. האישה צריכה להחליט מה יותר חשוב לה – שמירה על הבית או מזונות שוטפים וההחלטה נעשית לפי הנתונים הספציפיים של המקרה – וכל מקרה לגופו.

  פירוק שיתוף

  פירוק שיתוף

  פירוק שיתוף הוא הליך משפטי המיועד להביא למכירת נכס השייך ל חברי קבוצות או בני זוג, בענייני נכס שבו הם שותפים. זוגות רבים הופכים לשותפים כלכליים על נכס ועל רכוש ולכן כאשר מתגרשים או עומדים בפני הליך גירושין על הצד המעוניין להפריד את הרכוש לנקוט בהליך של פירוק שיתוף. תביעת פירוק שיתוף עשויה להיות מורכבת וסבוכה ורגישה – מפני שפעמים רבות היא מגיעה דווקא מתוך המשפחה.  משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ מטפל בנושאי משפחה ופירוק שיתוף מעל 30 שנה. נשמח להעמיד לרשותכם את המומחיות והניסיון שלנו כדי לעזור גם לכם.

  פירוק שיתוף כחלק מתחום דיני המשפחה

  • הסכם שיתוף כולל את הזכויות הניתנות לכל שותף על הנכס – בתוך קבוצה, משפחה או זוג, אופן החלוקה, הגדרות טכניות, הסדרת התנהגותם של שאר השותפים ואף החלטות וזכויות עתידיות בנכס.
  • כאשר אחד השותפים מעוניין לצאת מהשותפות, יש כמה דרכים לגשת לנושא: השותף היוצא יכול למכור את חלקו לשותפים האחרים או לאדם חיצוני, כאשר השותפים יכולים למכור את הנכס כולו ולחלק ביניהם את הכסף. אם אין הסכמה בין השותפים לאופן הפירוק, יצטרכו לפנות לבית המשפט, לצורך הכרעה בהליך של פירוק שיתוף במקרקעין או במטלטלין
  • כשמדובר בדיני משפחה, פירוק השיתוף מתייחס בעיקר לזוגות מתגרשים, שמפרקים שיתוף על כל נכס, כספים או בעלות, ששימשו יחד לניהול או ליורשים שירשו נכס מכוח צוואה או ירושה.
  • פירוק השיתוף, או חלוקת הרכוש בין בני הזוג, ייעשה על פי הסכם איזון משאבים או על פי פסק דין של בית המשפט. בני הזוג יכולים למכור את הנכס, או לאפשר לצד המעוניין להחזיק בנכס – לקנות אותו מהצד השני ואף מחויבים לבדוק אם אחד מבני הזוג מעוניין לקנות את חלקם בנכס לפני שיציעו למכירה חיצונית.
  • המצב האידיאלי הוא שפירוק השיתוף ייעשה מתוך הסכמה בין שני בני הזוג. אך אם הדבר לא מתאפשר – יידון העניין בבית הדין לענייני משפחה, אם כי גם לבית הדין הרבני יש סמכות חוקית לדון בפירוק השיתוף.

  פירוק שיתוף בקלות ובמהירות

  על מנת להכיר מקרוב את הזכויות והאפשרויות העומדות לפניכם בעת הגשת התביעה, אנו מזמינים אתכם להתייעץ עם הצוות המנוסה והמיומן שלנו במשרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ. נשמח לסייע לכם לעבור את ההליך הזה במהירות ובקלות ולחסוך לכם ככל האפשר את הוצאות ההליך המשפטי המסובך.

  חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

  לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

  מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

   חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים