צרו קשר
ּ

עילות לחיוב גבר בגירושין

עילות לחיוב גבר בגירושין הגם שאינו חפץ בכך

עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

הגירושיןבמדינת ישראל נעשים על פי דיני ישראל. הבעל מוסר לאישה את גט הפיטורין – הקרוי ספר כריתות – והאישה מקבלת אותו. הגט הוא מסמך בו מציינים בפירוט ובדייקנות את שמות הבעל והאישה, את כינוייהם, את מקום מגוריהם ואת המועד – על מנת שלא תהיה אפשרות של טעות כלשהי, דבר שיביא לפסלות הגט. מרגע שהאישה מקבלת את הגט לידיה היא חדלה מלהיות אשת איש והינה פנויה, וכך גם לגבי הגבר.

הגירושיןנעשים בארץ על פי דין תורה. בספר דברים נאמר:

"כי יקח איש אישה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערוות דבר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתה ויצאה מביתו והייתה לאיש אחר".

עולה אם כן שעל פי דין תורה ההחלטה לגרש את האישה הינה של הבעל בלבד ויכול הוא לגרש אותה על פי בחירתו אפילו בעל כורחה. בפועל אין זה כך. מאז חרם דרבנו גרשון אין מגרשים אישה בעל כורחה. האישה צריכה לקבל אתהגטמרצונה החופשי ומתוך הבנה ברורה של התוצאה המשפטית של קבלתהגט.

מצבם של גברים שונה לחלוטין בנושא זה ממצבן של נשים. גבר יכול, לדוגמא, לחיות חיי אישות עם אישה אחרת, ועדיין אפשר למחול לו על כך ולא לחייבו בגט.

אישה שקיימה יחסי אישות עם אחר, אפילו פעם אחת בלבד, ואפילו הביעה חרטה כנה על כך – יש חובה לגרש אותה והבעל אינו זכאי למחול לה על כך אפילו הוא מעוניין לסלוח. במקרה כזההגירושיןהינם בלתי נמנעים.

אמנם ניתן לכפות על גבר לתת לאשתוגטבנסיבות מסוימות אם הינו אלים מאד ואם התעלל בה פיסית, אך בפועל קשה להוכיח את הדברים, ורק במקרים קיצוניים של אלימות גופנית יכפה בית הדין על גבר לתת לאישה אתהגטבניגוד לרצונו.

מרידה של בעל מחיי אישות

אחד החיובים העיקריים של גבר הוא עונתה של אשתו, כלומר חובתו לקיים עמה חיי אישות בתדירות מסוימת. אם אינו מקיים את החובה הנ"ל זכותה של האישה לדרושגט. בעל המסרב לקיים יחסי אישות ושאין לו כל מניעה לעשות כן מחמת מחלה ייחשב בעלמורד. זוהי חובה בסיסית של בעל כלפי אשתו ואם אינו מקיים חובה זו זכותה של האישה לקבלגטואף יכולה היא לזכות בתוספת כתובה בגין נסיבות אלו.

אם הבעל אינו מעוניין ביחסי אישות עם אשתו אפשר לחייבובגירושין.יחד עם זאת אם הבעל נמנע מחיי אישות שלא מרצונו אלא מחמת מחלה – נדרשת האישה להמתין תקופה מסוימת שמא המצב ניתן לריפוי או לתיקון. על פי הדין אדם שתש כוחו ואינו יכול לספק את אשתו מבחינת חיי אישות ממתינים לפחות ששה חודשים עד לחיובו בגט וזאת בשל הנוהג בעניין יורדי הים אשר היו מגיעים לבית המשפחה פעם בששה חודשים.

בגידה של הבעל עם אחרת

במידה וגבר נתפס בבגידה ישנם מקרים בהם כופין עליו את הגט, וישנם מקרים בהם ניתנת לו הזדמנות שנייה, אך יש הבדל בסיסי בין גבר לאישה שכן אישה שנתפסה בבגידהאסורה על בעלה,ואין הוא יכול למחול לה, ושניהם חייביםלהתגרש זה מזו, ולעומת זאת אישה יכולה לסלוח לבעלה על בגידה, ולהמשיך לחיות עמו חיי משפחה וחיי אישות כתקנם.

גבר בוגד מפר את נדרי הנישואין ואת חובת הנאמנות אך אין לו מניעה הלכתית להמשיך לחיות עם אשתו. בעל בוגד נקרא "רועה זונות" בלשון המקצועית. יש צורך להוכיח את בגידתו בדרכי הוכחה מקובלות ואין די בחשש של האישה או בתחושת בטן שלה לעניין זה. בעל בוגד כאמור אינו אסור על אשתו, ויש מחלוקת הלכתית האם אפשר לכפות על בעל כזה ליתןגטאם אינו מעוניין בכך. בדרך כלל ינסה בית הדין הרבני לשכנע אישה לסלוח לבעלה ולפנות ליעוץ זוגי, ולא יורה להםלהתגרשבאופן מיידי, אלא ינסה להביא את הצדדים להליך שלשלום בית.

אירוע חד פעמי מאפשר לסלוח לבעל ומעידה חד פעמית תתקבל בהבנה בבית הדין הרבני מה שאינו נכון לגבי אישה.

קיימות עילות נוספות לחיוב בעלבגט פיטורין, אך העילות המפורטות לעיל הינן העיקריות. בתמצית יצוין כי גם בעל שאינו מפרנס את אשתו עשוי להיות מחויב בגט פיטורין. יחד עם זאת בתי הדין הרבניים עושים כל שניתן על מנת למנועגירושין, אלא אם אין מנוס מכך (כמו אישה שבגדה בבעלה ויש לכך ראיות).

יחד עם זאת' אם בני זוג מגיעים עםהסכם גירושין/הסכם יחסי ממוןשאושר בבית המשפט לענייני משפחה –בית הדין הרבניאינו מוצא מקום להתערב, ומאשר אותו כפסק.

לסיכום' ניתן לראות כי גישתבית הדין הרבניאיננה שוויונית בין בני זוג במעשה הבגידה, שכן במידה והבעל ימעד ויבגוד יעדיפו לשכנע האישה שתסלח לו על מעשיו ולהגיעלשלום בית, ולא יורה להםלהתגרשבאופן מידי, כפי שיהיה במידה והאישה תבגוד אפילו חד פעמית ואפילו אם הבעל מחל לה על בגידתה- שניהם חייבים להתגרש זה מזו.

למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ