מזונות מן העיזבון

זכות בן זוג למזונות מן העיזבון

כאשר אחד מבני הזוג מת, זכאי יהא בן הזוג אשר נותר בחיים למזונות מעיזבון המנוח חרף היעדר הנישואים, בהתקיים מערכת יחסים של ידועים בציבור. ודוק: זכותו של בן זוג עומדת לו גם אם היה מסוכסך עם בן זוגו בחייו או חי בפירוד ממנו ובלבד שלא נשללה זכותו של בן הזוג למזונות בפסק דין ו/או בהחלטה, עוד בחייו של הנפטר.

הזכות למזונות מעוגנת בס’ 56 לחוק הירושה: הניח המוריש בן זוג, ילדים או הורים והם זקוקים למזונות, זכאים הם למזונות מן העיזבון לפי הוראת פרק זה, בין בירושה עפ”י דין ובין בירושה עפ”י צוואה”.

מלשון הסע’ אנו למדים כי כדי לזכות במזונות מהעיזבון צריך גם לעמוד במבחן “הנזקקות” של חוק הירושה. אזי רק באם בן הזוג אכן נזקק לכך עומדת לו זכות לקבלת מזונות.

עפ”י ס’ 57(ג) לחוק הירושה הזכות למזונות מעזבון בן הזוג המנוח, כאשר הזוג לא היה נשוי, מותנית אפוא בארבע תנאים מצטברים:

 1. בני הזוג אינם נשואים זה לזו
 2. בני הזוג חיו יחד כמשפחה
 3. בני הזוג ניהלו משק בית משותף – כל עוד חיו בני הזוג בבית משותף, אין הכרח להוכיח כי אכן ניהלו משק בית משותף שכל זו ההנחה כל עוד לא הוכח אחרת:

כאשר בני זוג חיים יחד במקום מגורים משותף, אין מקום להטיל ספק בקיומו של משק בית משותף, או לדרוש הוכחות בקיומו. כאשר בני זוג חיים יחד דווקא הטענה שהם לא ניהלו משק בית משותף אלא שני משקי בית נפרדים, היא הטעונה הוכחה” (ע”א 7021/93 בר נהור נ’ עזבון המנוח אוסטרליץ (לא פורסם)).

 1. בשעת מותו של בן הזוג, לא היה אף אחד מהם נשוי לאחר.

הזכות למזונות בן זוג מעיזבון המנוח אינה חלה אוטומטית במקרה של ידועים בציבור גרידא אלא רק על בני זוג העונים על ארבעת התנאים המצטברים שלעיל.

גם באם בני הזוג הצהירו מפורשות כי הם אינם ידועים בציבור לא תישלל זכות בן הזוג למזונות מעיזבון המנוח: אמנם בני הזוג הצהירו בהסכם כי אין בכוונתם להיחשב כידועים בציבור. ואולם בהצהרה זו אין כדי לשלול את תחולת ס’ 57(ג) לחוק הירושה, אשר אינו מוגבל ל”ידועים בציבור.

אפילו באם היה בהצהרת בן הזוג כדי להשליך על הזכות למזונות מן עיזבון בן הזוג המנוח, היא בטלה מכוח ס’ 65(א) לחוק הירושה, בהיותה הסכם בדבר מזונות מעיזבון שנערך עוד בחיי המוריש” (ע”א 7021/93 בר נהור נ’ עזבון המנוח אוסטרליץ (לא פורסם)).

אזי, עפ”י החוק כל הסכם דבר מזונות אשר נעשה בחיי בן הזוג המנוח –בטל:

” 65. (א) הסכם בדבר מזונות לפי פרק זה וויתור עליהם, אם נעשו בחיי המוריש – בטלים, ואם נעשו אחרי מותו, טעונים אישור בית-המשפט”.

בקביעת גובה המזונות יתחשב ביהמ”ש בפרמטרים הבאים (ס’ 59 לחוק הירושה):

 1. שווי העיזבון
 2. במה שבן הזוג אשר נותר עשוי לקבל מן העיזבון כיורש על פי דין או כזוכה על פי צוואה
 3. רמת החיים של בני הזוג כפי שהייתה ערב מות המוריש כחלק מההלכה
 4. בשינוי אשר חל בצרכיו של בן הזוג הזכאי עקב מותו של המוריש
 5. ברכושו של בן הזוג הזכאי למזונות.
 6. בהכנסתו של בן הזוג הזכאי למזונות מכל מקור שהוא- ביהמ”ש לא יתחשב בהכנסתו מעבודתו או ממשלח-ידו אלא במידה שהכנסה כזאת שימשה גם ערב מות המוריש לפרנסת המשפחה או לפרנסת בן-הזוג.
 7. במזונות שבן הזוג הזכאי למזונות יכול לקבל על פי הסעיפים 2 או 3 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי”ט-1959;
 8. במה שמגיע לבן הזוג שנותר על פי עילה הנובעת מקשר האישות, לרבות מה שהאישה מקבלת על פי כתובה.

חוק הירושה מקנה לבית-המשפט שיקול-דעת רחב בפסיקת מזונות מן העזבון. המחוקק לא קבע סדרי עדיפות בין הפרמטרים לעיל ועל כן רשאי ביהמ”ש ליתן לקריטריונים השונים את המשקל הראוי בעיניו.

בע”א 398 , 530/80 שחר נ` שור לוי (2) 281, הדגיש כב’ השופט מ’ שמגר כי:

 1. בנקטו בסעיף 59 לחוק הירושה בלשון “יתחשב” ביקש המחוקק לבטא חוסר התלות שבין סוגי המשאבים הכספיים המנויים בסעיף 59 לבין התוצאה הסופית אליה יגיע בית-המשפט, לפי שיקול-דעתו, בין באשר להענקת המזונות ובין באשר לשיעורם.
 2. חוק הירושה מחייב תשומת-לב לנתונים המנויים בסעיף 59 לחוק אך אינו קובע זיקה שבחובה בין הנתונים לבין ההכרעה השיפוטית. שיקול-הדעת צריך להיות מופעל באופן סביר.
 3. בית-המשפט דן בעניין, על-פי מערכת הנתונים וההתפתחויות הסבירות, כפי שהם קיימים בעת שהנושא נמסר להכרעתו.

יצוין כי במידה ואין בנכסי העיזבון מספיק על מנת לספק את כלל הזכאים למזונות, ביהמ”ש יכריע עפ”י ראות עיניו מי יהא זכאי למזונות.

נראה כי המחוקק ריסן את חופש ההורשה בקביעת מוסד המזונות מן העיזבון- עזבונו של אדם ישמש בראש ובראשונה לסיפוק צרכי הזכאים למזונות, ורק מה שנותר לאחר סיפוק הצרכים – מחולק בין היורשים.

בע”א 393/93 פלוני נ’ עזבון לויט, תק-על 94(2) 563 נפסק כי דיני המזונות מן העזבון מהווים חריג לכלל על פיו רצון המצווה מכריע… עצם הקרבה המשפחתית מהווה צידוק להטלת החיוב במזונות על העיזבון.”

ריסון זה של חופש ההורשה נובע מן העובדה כי חובת המזונות איננה עניין פרטי אשר אדם יכול לוותר עליה. מזונות הינם חוב כדין מחובות העיזבון.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן