מה ההבדל בין מתנה שיוחדה לבין מתנה שהוטמעה או: אל תערבבו כספי ירושה ומתנה כי זה בלתי הפיך

השקעת כספים בחלקים לא שווים ברכוש משפחתי

נטלי קיבלה מאמה ערב חתונתה עם רמי סך של 250,000 ₪ אותם הפקידה בחשבון הבנק המשותף ביחד עם מתנות החתונה. רמי פרע קרן השתלמות שהייתה נזילה ומשך ממנה 300,000 ₪ וגם נטלי עשתה כך ומשכה סכום דומה מקופת הגמל שלה שהבשילה לאחר תקופה של 15 שנה. ביחד עם מתנתה של אמה של נטלי וכספי החסכונות של כל צד – רכשו בני הזוג דירת מגורים בסכום של שני מיליון ₪ כאשר ההפרש משולם באמצעות משכנתא.

לא חלפו שנתיים והנישואין עלו על שרטון וסבלו ממשבר שככל הנראה לא ניתן היה לאיחוי. מאחר ולא היו ילדים לבני הזוג נראה היה שהגירושין יהיו פשוטים ויערכו באמצעות הסכם גישור. אלא שלא כך היה ונטלי דרשה את החלק העודף ששילמה עבור הדירה מעבר להשתתפות של רמי.

רמי קיבל יעוץ משפטי מעורך דין לדיני משפחה וסירב לכך וטען כי הכל יחולק שווה בשווה ללא התחשבנות מי הביא יותר ומי הביא פחות וזאת מאחר והדירה רשומה על שם הצדדים בחלקים שווים וכי מעולם לא הייתה תנאי מתלה בכל הנוגע למתנה שנתנה אמה של נטלי מרצון חופשי. רמי טען שהרישום בלשכת רישום המקרקעין מחייב ומבטא את אחוזי הבעלות וכי אין סיבה לחלוקה בלתי שוויונית אגב הגירושין.

 

סטייה מחלוקה שוויונית מצריכה נסיבות מאד מיוחדות

כידוע נטל ההוכחה מוטל על המבקש לסטות מחלוקה שוויונית, והוא גם נטל כבד, ולעניין זה ראו: בג”צ 6037/18 פלונית נ’ ביה”ד הרבני האזורי בת”א תמ”ש (ב”ש) 25512-03-10 ו.ז נ’ ר.ז.

נטלי החלה בהליך משפטי מתוך מטרה להוציא מרמי את הסכום העודף שהביאה בסך של 250,000 ₪.  לו הייתה נטלי פונה אלי הייתי מבהירה לה שזוהי הוצאת כספים מיותרת וכי צריך לבחור את המלחמות, ולא לנהל מלחמה או הליך משפטי בכל מקרה, ולא כל אימת שיש תחושה של עוול צריך להגיע לבית המשפט לצורך מאבק על כספים או על חלוקת רכוש אגב הגירושין.

לטעמי ולפי מיטב ניסיוני המקצועי, בית המשפט יטען כי לא זה המקרה לעשיית שימוש בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון.  השימוש במכשיר של חלוקה בלתי שוויונית הינו נדיר ומיועד למקרים חריגים ולא זה המקרה.

עוד הייתי מסבירה לנטלי לו הייתה פונה אלי לקבלת יעוץ כי בפסיקה הובעה דעה כי השקעה כספית עודפת של מי מבני הזוג בדירת מגוריהם אינה מצדיקה חלוקה בלתי שויונית של כספי מכר הדירה עמ”ש 38445-08-17 פלונית נ’ אלמוני וכן נקבע כי כל תרומת יתר של צד אחד היא בגדר ויתור (למשל, תמש (טב’) 8972-05).

 

נכסים שהתקבלו בירושה או במתנה

בעקרון נכסים שהתקבלו בירושה או במתנה גם בתקופת הנישואין הינם רכוש נפרד ואינם ברי איזון אלא אם כן בן הזוג שקיבל את אותה ירושה או מתנה בחר להטמיע את הרכוש שמקורו נפרד ולא עשה הסכם כלשהו בעניין, לא הסכם על תנאי ולא הסכם יחסי ממון או כל מסמך אחר שיכול היה לאפשר החזרת מצב לקדמותו כאשר חיי הנישואין עולים על משבר וצדדים צריכים להתמודד זה עם זו על תנאי הגירושין.

סעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון מבחין בין נכסים שנצברו במהלך הנישואים, הכלולים באיזון המשאבים והמכונים “נכסי המאמץ המשותף” לבין נכסים שהיו לצדדים לפני הנישואים, או מתנות וירושות שקיבלו הצדדים בתקופת הנישואים, שהם אינם בני איזון והם מכונים “נכסים חיצוניים“.

על פי סעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון, נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואים, מוחרגים מהאיזון, שכן הם אינם תוצר של מאמץ משותף ולכן אין לראותם כתוצר של שותפות משפחתית, אלא כנכסים פרטיים, או חיצוניים.

 

שיתוף בן הזוג במתנה או בירושה או פתיחת חשבון בנק משותף לשם מופקדים כספים

סממן מובהק לכוונה לשתף את בן הזוג בכספי מתנה הינו הפקדת כספי המתנה לחשבון בנק משותף או הטמעתם ברכוש המשותף. כאשר מצב כזה קורה אין למי ששיתף את בן זוגו במתנה או בירושה לבוא בדרישה להחזר המתנה, לעת גירושים, אלא אם כן יכול הוא להוכיח כוונה אחרת בראיות טובות.

בתמ”ש 4717-11-15 כי: אמנם בהתאם להוראת סעיף 5(א)(1) הנ”ל, כספי מתנה וירושה שמקבל כל אחד מבני הזוג במהלך חיי הנישואין אינם מהווים נכס בר איזון, אולם בהתאם להלכה הפסוקה, כספי מתנה וירושה שמוזגו והוטמעו ברכוש המשותף, הינם משותפים. במצב של עירוב ומיזוג נכסים של בני זוג, לרבות נכסים שמקורם במתנה או בירושה שקיבל אחד מבני הזוג, אשר מוטמעים בנכסים משותפים או בחשבון בנק משותף, כספים אלה הופכים להיות משותפים, ואין עוד מקום להתחקות אחר מקורם, שכן ההנחה היא שבני זוג התכוונו לאיזון ולשוויון.

במסגרת תלה”מ 36965-04-20 נקבע כי:   “כספי ירושה או מתנה אשר עורבבו בנכסי הצדדים, למשל על דרך הזרמתם לחשבון משותף, משותפים הם, וכך גם בבע”מ 1581/06 פלוני נ’ פלוני .

במסגרת תמ”ש 39538-02-13 נקבע כי:  “חזקה היא שכספים המצויים בחשבון בנק משותף שייכים לשני בעלי החשבון, בחלקים שווים, והטוען אחרת – עליו נטל הראיה (ע”א 1967/90 גיברשטיין נ. גיברשטיין, פ”ד מו(5) 661,; וכן בע”מ 5710/09 פלונית נ. פלונית.

למעשה, די בכך שכספי המתנה שקיבלה נטלי הופקדו לחשבון הבנק המשותף של הצדדים כדי לקבוע כי הייתה כוונה לשתף את הנתבע בכספי המתנה וכי כספי המתנה הם רכוש משותף.  ואולם לא זו בלבד שכספי המתנה הופקדו לחשבון הבנק המשותף של הצדדים, אלא שהם אף הוטמעו ברכוש משותף נוסף של הצדדים דהיינו בדירה שרכשו ורשמו על שם שניהם בחלקים שווים.

 

איך ניתן בכל זאת להשתמש בכספים שאינם ברי איזון לצרכי המשפחה מחד ולהבטיח את החזרתם מאידך אם בני זוג עומדים בפני גירושין?

באופן עקרוני אין מניעה ליתן מתנה על תנאי. אלא שמתנה כזו צריכה להיות מפורשת, חד משמעית וברורה.

נכון הוא שאין דרישת כתב בסוגיה כזו להבדיל ממקרקעין או הסכם יחסי ממון אלא שיחד עם זאת, יש חובה להבהיר שימוש בכספים.

כך במסגרת ע”א 343/87 פרי נ’ פרי נקבע: “מי שמבקש להתנות מתנה בתנאי מפסיק או מי שמבקש להצמיד חיוב למתנה אשר אותה העניק, צריך לעשות זאת בצורה ברורה הניתנת לזיהוי… בהיעדר ראיות – אין מקום לטעון לקיומו של תנאי ואין ליצור חיוב שלא גובש מעיקרו בעת מתן המתנה”.

עוד נקבע כי: ” אין באירועו של משבר בחיי הנישואין כדי לגלגל אחורה כל שנעשה וניתן, וכדי להפוך את המתנות שהוחלפו במשך חיי הנישואים לבטלות” כך גם בתלה”מ 13933-04-17 מ’ נ’ י’ ותמ”ש 33826-04-12.

לו רצתה נטלי להבטיח את החזרת הכספים שנתנה ביתר ובעודף לפול המשפחתי היה עליה לעשות זאת במסגרת הסכם ברור ומפורש, ובדרך בה עושים הסכמי מתנה ו/או הסכמי יחסי ממון.

מאחר וכך אין אלא לקוות כי מי שיועץ לנטלי יהיה הגון מספיק להבהיר לה שאי כל טעם בהליך המשפטי וכי עדיף שתספוג את ההפסד ולא תוסיף להוציא הוצאות על הליך משפטי, שאין לו כל סיכוי ואין הוא מעוגן בפסיקה קיימת. גם כאשר מקבלים יעוץ מעורך דין יש להפעיל שיקול דעת ולבחון עלות מול תועלת.

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

כתובת המשרד: תובל 40, מגדל ספיר, רמת גן 

יצירת קשר: 03-6969916

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן