מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  מהם הנושאים החשובים והמרכזים ביותר שיש להתייחס להם כשמנסחים הסכם גירושין?

  לא להיצמד להסכם סטנדרטי

  כשאתם מתגרשים אתם לא שוכרים דירה לשנה, ולכן גם אם אפשר להעתיק הסכם שכירות ולהורידו מהאינטרנט, אין אפשרות לעשות כך עם הסכם גירושין. זה לא רציני ולא אחראי, ובעתיד תיווצרנה בעיות, אם ההסכם לא נתפר במיוחד בשבילכם ועל פי הנתונים הספציפיים של המשפחה שלכם.

  ייאמר כי בניגוד למה שאנשים סבורים – הסכם איננו טופס סטנדרטי שמורידים מהאינטרנט או מעתיקים מחברים שהתגרשו ועשו שימוש בהסכם גירושין ויחסי ממון – אלא צריך הוא להיות ספציפי לכל מקרה. נכון שיש סעיפים שחוזרים על עצמם אבל יש שוני ממשפחה למשפחה, קיימות דקויות (ניואנסים) שמשתנים ממשפחה למשפחה, ואין זהות מוחלטת בין המקרים.

  לכן, כל הסכם צריך להתייחס למשפחה ספציפית ולהבדלים בין משפחה למשפחה יש משמעות. אין דומה חלוקת רכוש כשיש לבני הזוג דירה וכספים באפיקי השקעה מוכרים, למקרה בו לבני הזוג עסק משותף או חברה בבעלותם, שאז המקרה מורכב יותר.

  אין דמיון בין מקרה בו אישה ישבה בבית והיתה שר הפנים, כלומר זו הדואגת לכל ענייני הבית והילדים ואילו הבעל היה שר החוץ, כלומר המפרנס והמספק את צרכי המשפחה, לבין מקרה בו שני בני הזוג עובדים ופיתחו קריירות. התייחסות שונה לשני המקרים השונים הינה הכרחית ומחויבת המציאות.

  יחד עם זאת, ליבת כל הסכם גירושין או הסכם יחסי ממון צריכה להתייחס לנושאים הבאים שיפורטו להלן במאמר זה, אבל אין זו רשימה סגורה, ויש להתייחס לעובדות ולנתונים השונים של כל זוג וזוג ולא להיצמד למסמך סטנדרטי שלא יכול לתת מענה בכל מקרה.

  ליבת ההסכם מורכבת מהנושאים הבאים:

  הסכם גירושין הוא חוזה משפטי, עליו חותמים בני זוג נשואים, אשר קיבלו החלטה להתגרש בין אם מדובר לפני הליכים בבית המשפט, ברוח טובה ובהבנה ובין אם מדובר בהסכם גירושין שהושג לאחר ניהול הליכים ממושכים יותר או פחות.

  מטרתו של הסכם הגירושין הינה להסדיר בהסכמה הדדית את הנושאים השונים העומדים על הפרק, ובמיוחד נושאים הצופים פני עתיד והנובעים מפרידת בני הזוג.

  באמצעות הסכם גירושין, ניתן לסיים את הליך הגירושין תוך זמן קצר וכך בני הזוג נמנעים מהתדיינות ארוכה בין כותלי בית המשפט.

  כיום, בני הזוג אף מחויבים לפנות להליך גישור בהתאם לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014 אלא אם כן הגיעו לבית המשפט עם הסכם גירושין חתום וסופי, שאז בית המשפט מאשר אותו ולא מתנהלים הליכים משפטיים.

  כך גם נכונים הדברים לאישור הסכם ממון בין בני זוג, שאינם מתגרשים, אך נפל ביניהם דבר והם מעוניינים לעשות הסכם שלום בית ולחילופין גירושין ולהסכים על תנאי הממון שביניהם, דהיינו חלוקת הרכוש, משמורת הילדים ומזונות הילדים ולעיתים גם מזונות אישה.

  הסכם גירושין – סעיפים מרכזיים, עיקריים ומשמעותיים

  סעיפים המסדירים את חלוקת הרכוש בין המתגרשים

  במסגרת הפרק, העוסק בחלוקת הנכסים המשפחתיים, יכלול הסכם הגירושין, את פירוט נכסיהם של בני הזוג ואת אופן חלוקת הנכסים. מדובר בין היתר בנכסי המקרקעין, כגון דירת המגורים המשותפת או דירות אחרות אם ישנן, חשבונות הבנק של בני הזוג, הזכויות הסוציאליות וכן המיטלטלין, זכויות סוציאליות ופנסיוניות, קופות גמל קרנות השתלמות ביטוי מנהלים אופציות מניות וכל היבט ו/או השקעה פיננסית אחרת.

  העיקרון הוא שכל מה שנצבר בתקופה המשותפת של החיים הוא משותף אלא אם כן לבני הזוג קיים הסכם ממון טרם הנישואין או עם עריכת הנישואין המסדיר את יחסי הממון וחלוקת הרכוש ביניהם.

  עורך דין מיומן יתייחס גם להיבטים נוספים של ההסכם כגון: פערי שכר, נכסי קריירה, היוון או העדר היוון של כספים וכיוצ"ב.

  יש להבטיח ולוודא במסגרת הליכי הגישור כי הצדדים מבינים את התנאים של חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים ביניהם וכי מתקיים גילוי מלא ונאות של כל הרכוש וכי במהלך הגישור מתקיימת שקיפות מלאה והצדדים נוהגים בתום לב ובידיים נקיות.

  משמורת ילדים

  יש לקבוע ולוודא עם בני הזוג האם לאחד ההורים תינתן משמורת מלאה והסדרי מפגש להורה השני (שבעבר נקראו הסדרי ראיה), או האם מעוניינים בני הזוג בהסדר של משמורת משותפת, כאשר גם במשמורת משותפת החלוקה לא מחויבת להיות שוויונית לחלוטין. יש הרבה אפשרויות לחלוקת הזמנים של הילדים ורוב ההורים כיום מקיימים משמורת משותפת ולכל הפחות הסדרי ראיה נרחבים הכוללים לינה באמצע השבוע אצל ההורה שאינו משמורן.

  שנית, יש להתייחס במסגרת הסכם גירושין, לעניינים נוספים הכרוכים בנושא משמורת ילדים, חינוכם, גידולם ורפואתם. מדובר הרבה פעמים בהחלטות עקרוניות ולא בהכרח בהחלטות הנוגעות לכספים.

  למשל, יש לקבוע מהו המנגנון להוצאת הילדים לחו"ל והיכן ועם מי ישהו הילדים בחגים ובחופשות. יש גם להסכים כיצד ייקבע חינוך הילדים במידה ויש מחלוקת בין ההורים, ולקבוע מנגנון לפתרון בעיות כשיש מחלוקות וויכוחים על לימודים, שיעורי עזר, הוראה מתקנת, אבחונים ואי הסכמה על טיפול רפואי ככל שיש בו צורך.

  מזונות הילדים

  לעיתים, העוגה קטנה מאד לחלוקה או במילים אחרות השמיכה קצרה ועל כן על המגשר לגירושין לנהוג בזהירות יתירה על מנת שמחד הילדים לא יפגעו ומאידך הגורם שאמור לשלם או הגורם שאמור לגדל את הילדים באמצעות אמצעיו שלו והאמצעים שהוא מקבל (מזונות ילדים) יוכל להסתדר באמצעות התקציב החדש, שבהכרח יהיה קטן יותר ומצומצם, ומנגד שהגורם המשלם את מזונות הילדים (בדרך כלל האב) יוכל להמשיך ולהתקיים גם אם בפחות עקב הצורך לשלם שכר דירה נפרד ולקיים את עצמו..

  גובה מזונות הילדים לעיתים קרובות מעורר, מחלוקת קשה בין ההורים בעניין מזונות הילדים. במסגרת הסכם גירושין יש להגיע להסכמות על גובה דמי המזונות, על אופן ומועד התשלום, על אופן החלוקה בין ההורים של הוצאות מיוחדות שאינן בשגרה וכיוצ"ב.

  גובה דמי מזונות הילדים נקבע בהתאם לצרכי הילדים ובהתאם לרמות השכר של ההורים, כאשר יש לעשות כל הניתן כדי למנוע פגיעה בילדים מחדש ומאידך לוודא שהצד המשלם לא יקרוס כלכלית. יש גם משמעות לחלוקת הזמנים בין ההורים, בקביעת גובה מזונות הילדים, שכן ככל שהילדים שוהים יותר עם האב הוא צריך במרבית המקרים לשלם פחות דמי מזונות.

  יש משמעות לשאלה האם מדובר במשמורת אצל הורה אחד או משמורת משותפת שכן חלוקת הזמנים בין ההורים, דהיינו הסדרי המפגש (שפעם כונו הסדרי הראיה) בהכרח משפיעה על גובה המזונות והאחד נגזר מהשני ולהיפך.

  לאור כל המפורט לעיל מומלץ, לבני זוג שמסוגלים להגיע ביניהם להסכמות, לבחור מגשר לגירושין עמו יוכלו להגיע לעמק השווה, מגשר שיוביל אותם לחוף מבטחים ויסיים להם את ההליכים לצורך הגיע להסכם גירושין, בזמן קצר יחסית ועם מעט משקעים וכעסים.

  רוצים להתייעץ?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
   חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

   לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

   מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

    חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים