מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  תביעת כתובה

  הכתובה – משמעותה המשפטית

  רבים מייחסים לכתובה ולחתימה עליה – ובמיוחד לסכום שנרשם בה – משמעות טקסית בלבד. ככל שהגבר אוהב יותר את בת זוגו הוא ירשום לה סכום גבוה יותר בכתובה. ישנן נשים המתגאות בסכומים של מאות אלפי שקלים ואף מיליונים שנרשמו בכתובתן. קיימים גברים הרושמים כסכום הכתובה מיליון ש"ח ואף שניים שלושה, ארבעה וחמישה (ועוד…) כדי להרשים את המוזמנים, שכן לעיתים, הרב העורך את החופה מקריא את הסכום בקול רם. בניגוד לדעה הרווחת בציבור לכתובה יש משמעות חוזית והסכמית מחייבת. הכתובה היא מסמך המעיד על התחייבות שהבעל נוטל על עצמו כלפי אשתו עם הנישואין לה.

  בכתובה מתחייב הבעל שאם יגרש את אשתו בגט פיטורין הוא ישלם לה את הסכום הנקוב בכתובה. הכתובה היא מסמך משפטי המעיד על התחייבות שהבעל מקבל על עצמו כלפי האישה עם הנישואין. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים שגם הם חותמים והוא מוסר אותה לידי האישה. בדרך כלל משתמשים בטופס קבוע שבו ממלאים את הפרטים החסרים כגון שמות הצדדים וסכום הכתובה. מקובל כי הכתובה נשארת ברשות האישה או מצויה במשמרת אצל מי מבני משפחתה.

  מטרתה העיקרית של מסירת הכתובה לאישה לרבות הסכום הנקוב בה שהבעל מתחייב לשלם עם הגירושין, היא שהבעל לא ימהר לגרש את אשתו בגלל דבר של מה בכך או בגלל מריבה שטותית. ובלשון תקנות חכמים: "על מנת שלא תהא קלה בעיניו להוציאה"(כתובות לט ב' יא' א) כלומר, בעל יחשוב פעמיים ושלוש לפני שיגרש את אשתו עליה יצא קצפו – אם ידע שעליו לשלם לה סכום נכבד בעת הגירושין.

  במקרים נדירים ביותר מחוייב הבעל בסכום הכתובה. מספר לא גדול של פסקי דין שניתנו על ידי בית הדין הרבני חייבו בעל לשלם את דמי כתובתה של האישה. בהסכמי גירושין מקובל בדרך כלל כי האישה מוותרת על כתובתה ועל תוספת כתובה.

  הסכום הנקוב בכתובה נועד גם להבטיח את פרנסתה של אלמנה לאחר פטירת בעלה. זכות זו מעוגנת בסעיף 104 לחוק הירושה, אשר מבטיח את המגיע לאלמנה מכתובתה.

  שתי מטרות, אם כן, לכתובה:

  האחת – להבטיח את קשר הנישואין ואת יציבותו ולמנוע מצב שבכל מריבה ירצה בעל לגרש את אשתו. לפיכך מאפיין את הכתובה העדר היכולת להתנות עליה. משמע כלה אינה יכולה לוותר על הכתובה עת שהיא נכנסת לחופתה.

  גם המוריש אינו יכול לכתוב בצוואתו כי הוא מבטל את סכום הכתובה שאשתו תקבל לאחר פטירתו.

  השנייה – לדאוג לבטחונה הכלכלי של האישה לאחר פטירת בעלה וזוהי הסיבה שגם אלמנה זכאית לדמי כתובה.

  הכתובה נוצרת עם הנישואין אולם מועד פרעונה הינו עם הגירושין או עם הפטירה. אין האישה זכאית לדרוש מבעלה במשך הנישואין את הכתובה בטענה שהינה חוששת שהיורשים לא ישלמו לה את דמי כתובתה. לכתובה דין קדימה בגביית חוב הכתובה ככל שמדובר בסכום סביר. יתרת הסכום – דינה כדין שאר החובות והיא באותה דרגה (סעיף 104 לחוק הירושה).

  הכתובה כוללת עיקר כתובה ותוספת כתובה, נדוניה ותוספת נדוניה:

  עיקר הכתובה – הוא הסכום שעל הבעל לשלם לאישה כאשר הנישואין יבואו לסיומם עקב גירושין או מחמת פטירת הבעל. הסכום נקבע בגמרא למאתיים זוזים שהינו הסכום המינימלי. הבעל מחוייב לתשלום עיקר כתובה גם אם רשם בכתובה סכום נמוך יותר.

  תוספת כתובה – הבעל רשאי ויכול לרשום בכתובה סכום גבוה יותר מן המינימום ותוספת זו קרויה תוספת כתובה. לא ניתן לכפות על הבעל לרשום בכתובה סכום שהינו יותר מהמינימום. דין תוספת כתובה הוא כדין עיקר כתובה ובעת הגירושין על הבעל לשלם לאישה את מלוא הסכום שרשם בכתובה.

  הנדוניה – מקובל לרשום בכתובה הערכת שווי הרכוש שהביאה עמה האישה לנישואין. במידה והנישואין יגיעו לסיומם מתחייב הבעל להחזיר לאישה את שווים של הנכסים הללו ואשר עברו לרשותו עם הנישואין. הבעל אינו מחוייב לקבל נכסים אלו לרשותו ויכול הוא להשאירם לטיפול האישה ואז גם אינו אחראי להחזרם שווים עם הגירושין. החובה להחזרת ערך נכסי האישה חלה על הבעל רק אם הוא מקבל זאת על עצמו באופן מפורש, ולוקח אחריות על כך. הנדוניה מקורה בנכסי האישה, בעוד שסכומי הכסף של עיקר ותוספת כתובה באים מנכסיו ומרכושו של הבעל.

  שאלת השערוך של הסכום שנכתב בכתובה הינה שאלה רלוונטית שכן בתקופות של אינפלציה מואצת מאבד הסכום הנקוב מערכו בצורה משמעותית ביותר.

  בתי המשפט האזרחיים הדנים בשאלת הכתובה ותשלומה מחילים את דיני השערוך מתוך הכרה כי כלי השערוך אינו באים להיטיב עם מקבל התשלום אלא מעמידים את החיוב על הערך הריאלי לבל יצא מקבל התשלום נפסד. עקרון זה נכון גם לגבי אישה האמורה לזכות בדמי הכתובה. מדיניות שיפוטית ראויה מתבקשת גם על יסוד סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) התשלג –1973 הקובע את עקרון תום הלב שהוא עקרון יסודי בדיני חוזים.

  בתי הדין הרבניים מצמידים את סכום הכתובה במקרים מסויימים ובמקרים אחרים – לא. שיקול הדעת נתון לערכאה הפוסקת.

  ישנם מקרים בהם מומלץ לאישה לתבוע את בעלה בבית הדין הרבני בגין סכום הכתובה. תביעה זו יכולה להיות מוגשת רק בבית הדין הרבני ולא בבית המשפט האזרחי (משפחה). תביעת כתובה כנגד עזבון הבעל יכולה להיות מוגשת גם בבית הדין הרבני וגם בבית המשפט לענייני משפחה.

  כאשר מדובר במקרה של גירושין – לעיתים תביעה כזאת ממריצה את הבעל להגיע להסכם גירושין הוגן מפאת החשש שהוא עשוי להיות מחוייב בסכום הכתובה. ישנם מקרים, אם כן, בהם מומלץ לנהוג בגישה זו. כל מקרה לפי נסיבותיו המיוחדות ועורך דין מנוסה היודע את מלאכתו ידע מתי כדאי להמליץ לאישה לתבוע את כתובתה ומתי – לא.

  תביעת כתובה לאחר גירושין

  מרבית בני הזוג היהודים בישראל בוחרים להינשא כדת משה וישראל, תחת חופה, בניהול רב ובעריכת כתובה. לשטר הכתובה הייתה חשיבות רבה בימי קדם, אך רבים לא מבינים, כי גם בימינו יש לה חשיבות רבה – מה שעשוי ליצור מחלוקות קשות כשבני הזוג מחליטים לסיים את הקשר ולהתגרש. במקרים של הגשת תביעת כתובה, יש לפנות אל משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ – המתמחה בגירושין ודיני משפחה. נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו ולסייע לכם לצאת מהסבך.

  כל מה שכדאי לדעת על תביעת כתובה

  ההלכה היהודית מונה אין ספור מצוות, הלכות, זכויות וחובות החלות על בני זוג נשואים – כדי לשמר את מוסד הנישואין בצורתו הטובה והמיטיבה ביותר. כדי שבני הזוג ימלאו את חובותיהם אחד כלפי השנייה, נחתם לפני טקס הנישואין מסמך מחייב, הלא הוא שטר הכתובה.

  מסמך זה מהווה התחייבות כלכלית לכל דבר, ונחתם בנוכחות שני עדים לפני מעמד החופה. לעיתים קרובות, החתן רוצה להרשים את הנוכחים וכותב סכומים גבוהים ומופרזים על שטר הכתובה – מבלי לדעת, שאם יגיע יום הגירושין – ייתכן שיאלץ לעמוד במילתו לספק את מה שהבטיח.

  מתי מחייבים את הבעל לשלם את דמי הכתובה? אם יזם את הליך הגירושין ולא סיפק הסבר מוצדק, אם האישה מוכיחה שהתנהגותו של הבעל היא הגורם לגירושין אך אם שני הצדדים, החליטו להתגרש בהסכמה – בדרך כלל תוותר האישה על הכתובה.

  מתי האישה עלולה לאבד את זכויות הכתובה שלה? אם למשל עזבה את הבית ללא הסבר מוצדק, או פתחה בהליך גירושין ללא התראה מוקדמת, אם מסרבת לקיים את חובותיה כלפי בעלה, מנסה לפגוע בבעלה, בגדה בבעלה וכו'.

  תביעת כתובה – טיפול מקצועי בנושא רגיש

  כדי שהכתובה לא תהפוך לעוד סלע מחלוקת ומקור לצער, חשוב לזכור את משמעותה כשכותבים אותה וחותמים עליה, אך אם הגעתם לשלב הגירושין – פנו לעו"ד מנוסה לטיפול בהיבט הרגיש הזה של הפרידה. במשרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ יעמדו לרשותכם מיטב אנשי המקצוע; מומחים בעלי היכרות רבה בתחום הגירושין וניסיון מעמיק. כך, תוכלו לקבל את הטיפול הטוב ביותר בתחום.

  רוצים להתייעץ?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
   חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

   לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

   מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

    תהליך תביעת כתובה

    כתובה היא שטר קניין הנחתם בטקס החתונה היהודי. החתן חותם עליה במעמד 2 עדים ובנוכחות רב. בכתובה מתחייב החתן לדאוג לבת הזוג במשך חייהם המשותפים. הכתובה היא מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין. בתוך הכתובה מצויין סכום כסף אותו הבעל מחויב לשלם לזוגתו כאשר הם מתגרשים. הליך גירושין מכיל הליכים רבים המסדירים בין השאר חלוקת רכוש, משמורת ומזונות עבור הילדים. במעמד זה ניתן להגיש גם תביעת כתובה.

    מהם חלקי הכתובה?

    ישנם שלושה חלקים מהם הכתובה מורכבת. החלק הראשון הוא הכתובה עצמה וזה כולל סכום פיצוי במקרה גירושין או מוות. בחלק השני רשאי הבעל להוסיף כל סכום שירצה מעבר לרשום בחלק הראשון. החלק השלישי זה הנדוניה, מדובר ברכוש אותו מביאה האשה ואותו היא יכולה לתבוע חזרה במקרה של גירושין. לאחר שהבנו ממה מורכבת הכתובה, נבין מה המשמעות של תביעת הכתובה.

    משמעות תביעת כתובה

    חשוב להבין שהכתובה היא מסמך משפטי מחייב. אמנם מרבית הזוגות לא מייחסים חשיבות להתחייבות שנעשתה בכתובה והם רואים בה חלק מטקס. לכן, האשה לא תראה בכלל צורך לתבוע את הסכומים הנקובים בה. בנוסף לכך, הגבר במעמד החופה מנסה להרשים את אהובתו והוא יכול לנקוב בסכומים שלא תמיד יוכל לעמוד בתשלומם. אם כך, האם ניתן לתבוע כתובה? התשובה לכך היא כן. הכתובה היא שטר קניין ומטרתה לזכות את האוחז בה. אך מדובר בתביעה שונה וההתיחסות אליה לוקחת בחשבון המון היבטים ונסיבות. הן של הבעל והן של האשה.

    עורך דין מקצועי לתביעת כתובה

    לצורך תביעת כתובה, חשוב לבחור בעורך דין מקצועי מתחום דיני משפחה. משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ, מתמחה ספציפית בתחום דיני המשפחה ובעל וותק של למעלה מ- 23 שנים. הליווי עבור לקוחות המשרד נעשה ברגישות רבה, עם יחס אישי וניסיון חיים רב. המשרד מתמחה בתחום ידועים בציבור – לרבות איזון וחלוקת רכוש בין ידועים בציבור, תשלום מזונות בין ידועים בציבור ועוד.

    בנוסף, שירותי המשרד כוללים גם ייצוג בהליך לצורך מינוי אפוטרופוס, ובהליכים הנדרשים בבית המשפט לנוער הכוללת החזרה של ילדים שנלקחו מבית הוריהם. המשרד נותן גם שירותים בתחום האימוץ.

    חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים