מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
03-6969916
ויצמן 2, תל אביב יפו
עורך דין גירושין אלינור ליבוביץ

מעוניינים להתגרש וזקוקים לעזרה?

מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

  כתובה – הכל על כתובה

  הכתובה – משמעותה המשפטית

  רבים מייחסים לכתובה ולחתימה עליה – ובמיוחד לסכום שנרשם בה – משמעות טקסית בלבד. ככל שהגבר אוהב יותר את בת זוגו הוא ירשום לה סכום גבוה יותר בכתובה. ישנן נשים המתגאות בסכומים של מאות אלפי שקלים ואף מיליונים שנרשמו בכתובתן. קיימים גברים הרושמים כסכום הכתובה מיליון ש"ח ואף שניים שלושה, ארבעה וחמישה (ועוד…) כדי להרשים את המוזמנים, שכן לעיתים, הרב העורך את החופה מקריא את הסכום בקול רם. בניגוד לדעה הרווחת בציבור לכתובה יש משמעות חוזית והסכמית מחייבת. הכתובה היא מסמך המעיד על התחייבות שהבעל נוטל על עצמו כלפי אשתו עם הנישואין לה.

  בכתובה מתחייב הבעל שאם יגרש את אשתו בגט פיטורין הוא ישלם לה את הסכום הנקוב בכתובה. הכתובה היא מסמך משפטי המעיד על התחייבות שהבעל מקבל על עצמו כלפי האישה עם הנישואין. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים שגם הם חותמים והוא מוסר אותה לידי האישה. בדרך כלל משתמשים בטופס קבוע שבו ממלאים את הפרטים החסרים כגון שמות הצדדים וסכום הכתובה. מקובל כי הכתובה נשארת ברשות האישה או מצויה במשמרת אצל מי מבני משפחתה.

  מטרתה העיקרית של מסירת הכתובה לאישה לרבות הסכום הנקוב בה שהבעל מתחייב לשלם עם הגירושין, היא שהבעל לא ימהר לגרש את אשתו בגלל דבר של מה בכך או בגלל מריבה שטותית. ובלשון תקנות חכמים: "על מנת שלא תהא קלה בעיניו להוציאה"(כתובות לט ב' יא' א) כלומר, בעל יחשוב פעמיים ושלוש לפני שיגרש את אשתו עליה יצא קצפו – אם ידע שעליו לשלם לה סכום נכבד בעת הגירושין.

  במקרים נדירים ביותר מחוייב הבעל בסכום הכתובה. מספר לא גדול של פסקי דין שניתנו על ידי בית הדין הרבני חייבו בעל לשלם את דמי כתובתה של האישה. בהסכמי גירושין מקובל בדרך כלל כי האישה מוותרת על כתובתה ועל תוספת כתובה.

  הסכום הנקוב בכתובה נועד גם להבטיח את פרנסתה של אלמנה לאחר פטירת בעלה. זכות זו מעוגנת בסעיף 104 לחוק הירושה, אשר מבטיח את המגיע לאלמנה מכתובתה.

  שתי מטרות, אם כן, לכתובה:

  האחת – להבטיח את קשר הנישואין ואת יציבותו ולמנוע מצב שבכל מריבה ירצה בעל לגרש את אשתו. לפיכך מאפיין את הכתובה העדר היכולת להתנות עליה. משמע כלה אינה יכולה לוותר על הכתובה עת שהיא נכנסת לחופתה.

  גם המוריש אינו יכול לכתוב בצוואתו כי הוא מבטל את סכום הכתובה שאשתו תקבל לאחר פטירתו.

  השנייה – לדאוג לבטחונה הכלכלי של האישה לאחר פטירת בעלה וזוהי הסיבה שגם אלמנה זכאית לדמי כתובה.

  הכתובה נוצרת עם הנישואין אולם מועד פרעונה הינו עם הגירושין או עם הפטירה. אין האישה זכאית לדרוש מבעלה במשך הנישואין את הכתובה בטענה שהינה חוששת שהיורשים לא ישלמו לה את דמי כתובתה. לכתובה דין קדימה בגביית חוב הכתובה ככל שמדובר בסכום סביר. יתרת הסכום – דינה כדין שאר החובות והיא באותה דרגה (סעיף 104 לחוק הירושה).

  הכתובה כוללת עיקר כתובה ותוספת כתובה, נדוניה ותוספת נדוניה:

  עיקר הכתובה – הוא הסכום שעל הבעל לשלם לאישה כאשר הנישואין יבואו לסיומם עקב גירושין או מחמת פטירת הבעל. הסכום נקבע בגמרא למאתיים זוזים שהינו הסכום המינימלי. הבעל מחוייב לתשלום עיקר כתובה גם אם רשם בכתובה סכום נמוך יותר.

  תוספת כתובה – הבעל רשאי ויכול לרשום בכתובה סכום גבוה יותר מן המינימום ותוספת זו קרויה תוספת כתובה. לא ניתן לכפות על הבעל לרשום בכתובה סכום שהינו יותר מהמינימום. דין תוספת כתובה הוא כדין עיקר כתובה ובעת הגירושין על הבעל לשלם לאישה את מלוא הסכום שרשם בכתובה.

  הנדוניה – מקובל לרשום בכתובה הערכת שווי הרכוש שהביאה עמה האישה לנישואין. במידה והנישואין יגיעו לסיומם מתחייב הבעל להחזיר לאישה את שווים של הנכסים הללו ואשר עברו לרשותו עם הנישואין. הבעל אינו מחוייב לקבל נכסים אלו לרשותו ויכול הוא להשאירם לטיפול האישה ואז גם אינו אחראי להחזרם שווים עם הגירושין. החובה להחזרת ערך נכסי האישה חלה על הבעל רק אם הוא מקבל זאת על עצמו באופן מפורש, ולוקח אחריות על כך. הנדוניה מקורה בנכסי האישה, בעוד שסכומי הכסף של עיקר ותוספת כתובה באים מנכסיו ומרכושו של הבעל.

  שאלת השערוך של הסכום שנכתב בכתובה הינה שאלה רלוונטית שכן בתקופות של אינפלציה מואצת מאבד הסכום הנקוב מערכו בצורה משמעותית ביותר.

  בתי המשפט האזרחיים הדנים בשאלת הכתובה ותשלומה מחילים את דיני השערוך מתוך הכרה כי כלי השערוך אינו באים להיטיב עם מקבל התשלום אלא מעמידים את החיוב על הערך הריאלי לבל יצא מקבל התשלום נפסד. עקרון זה נכון גם לגבי אישה האמורה לזכות בדמי הכתובה. מדיניות שיפוטית ראויה מתבקשת גם על יסוד סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) התשלג –1973 הקובע את עקרון תום הלב שהוא עקרון יסודי בדיני חוזים.

  בתי הדין הרבניים מצמידים את סכום הכתובה במקרים מסויימים ובמקרים אחרים – לא. שיקול הדעת נתון לערכאה הפוסקת.

  ישנם מקרים בהם מומלץ לאישה לתבוע את בעלה בבית הדין הרבני בגין סכום הכתובה. תביעה זו יכולה להיות מוגשת רק בבית הדין הרבני ולא בבית המשפט האזרחי (משפחה). תביעת כתובה כנגד עזבון הבעל יכולה להיות מוגשת גם בבית הדין הרבני וגם בבית המשפט לענייני משפחה.

  כאשר מדובר במקרה של גירושין – לעיתים תביעה כזאת ממריצה את הבעל להגיע להסכם גירושין הוגן מפאת החשש שהוא עשוי להיות מחוייב בסכום הכתובה. ישנם מקרים, אם כן, בהם מומלץ לנהוג בגישה זו. כל מקרה לפי נסיבותיו המיוחדות ועורך דין מנוסה היודע את מלאכתו ידע מתי כדאי להמליץ לאישה לתבוע את כתובתה ומתי – לא.

  חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

  לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

  מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

   חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים