חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין – העברת נכסי מקרקעין אגב גירושין

כאשר לבני זוג המתגרשים, מספר נכסי מקרקעין עליהם לבצע תכנון מס, קודם שהגיעו להסכם כולל אגב גירושין, המחלק ביניהם את הנכסים. כך למשל, זוג המחזיק בבעלות על שלוש דירות יכול לפעול באופן הבא עמ”נ שלא לשלם מס שבח או מס רכישה:

  1. דירה אחת נמכרת בפטור ממס לקונים דהיינו לצד שלישי (ובתנאי שהזוג זכאי לפטור בגין דירת מגורים עפ”י הנוהלים הקיימים דהיינו הזוג או מי מהם ,לא מכר כל דירה ב-18 החודשים האחרונים).
  2. בדירה השנייה מועברות הזכויות אגב גירושין ללא תמורה מהבעל לאישה.
  3. בדירה השלישית מועברות הזכויות אגב גירושין ללא תמורה מהאישה לבעל.

אם קיים פער בין שווי הדירות יקבעו תשלומי איזון, שהאישה תשלם לבל או הבעל ישלם לאישה.

ההסכם מקבל תוקף של פס”ד בבימ”ש למשפחה או בבית הדין הרבני.

העברת זכויות במקרקעין בעקבות פסק דין לגירושין, אינה מהווה אירוע מס (למעט העברת נכסי מקרקעין בחו”ל) וזו לשון סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, רכישה), התשכ”ג – 1963:

“העברת זכויות בזכויות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לעניין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם. ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזעות ויום רכישתה, לרבות לעניין סעיף 7א שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי העניין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה”.

על סמך האמור בסעיף, העברת זכויות במקרקעין בין בני זוג אשר מתגרשים אינה נחשבת למכירה כלל ועיקר, התנאי הצריך להתקיים הוא כי העברה צריכה להיעשות בין בני הזוג עצמם או לילדיהם.

חשוב לציין, שאין צורך לדווח על ההעברה לרשויות המס הואיל וזו אינה נחשבת למכירה כאמור. משכך לא משולם לא מס שבח ולא מס רכישה והעלויות לרישום הינן מינימאליות.

לצורך רישום ההעברה, יש לפנות לטאבו (לשכת רישום המקרקעין) ולהרגיש את רשימת המסמכים הבאה:

  1. שטרי מכר חתומים ומאומתים.
  2. הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין (מקור או נאמן למקור).
  3. תעודת גירושין מקורית או נאמן למקור
  4. במידה ועל הבית רובצת משכנתא, אישור מהבנק לביצוע העברת הזכויות.
  5. אישור עירייה/ מועצה המתייחס להעברת הזכויות.

כמובן שכדאי ורצוי להתייעץ עם עורך דין המתעסק בענייני משפחה ומקרקעין טרם ההעברה הואיל ולעיתים העברת הזכויות תהיה בלתי כדאית למקבל הזכות במידה וירצה למכור את הנכס בעתיד שכן על פי עקרונות המס השולט בדיני מיסוי מקרקעין, כל השבח אשר נצבר במהלך התקופה שהחזיק בנכס בן הזוג המעביר, ימוסה וישולם על ידי בן הזוג המקבל וזאת חרף העובדה שלמעשה שילם את מלוא התמורה עבור אותו נכס, באמצעות התקזזות בין הנכסים.

עיקרון רציפות המס, הנו מאבני היסוד כאמור של חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ”ג- 1963 והוא מוצא ביטוי הן בגוף חוק מיסוי מקרקעין והן בפסיקת בית המשפט העליון כמפורט בע”א 8789/02 מנהל מס שבח ליפה נ’ נפתלי שדמי.

לסיכום, בטרם תביעו את רצונכם לרכוש את חלקו של הצד השני בנכסי מקרקעין, במסגרת הליך גירושין, בידקו היטב האם רצון הזה לא יעלה לכם הרבה כסף ויצא שכרכם בהפסדכם.

חלוקת רכוש בגירושין – כיצד זה מתבצע?

חלוקת רכוש בגירושין היא סוגיה שעלולה להיות מורכבת לגרור אי הסכמות רבות. על כן ישנה חשיבות רבה לעבודה בשיתוף פעולה מלא עם עורך דין או מגשר אשר יוכלו לסייע לכם לצלוח את המכשול הזה בהצלחה. ישנה חשיבות רבה למציאת הפתרונות הנכונים עבור הרכוש שהצטבר לכל אחד מהצדדים הן בנפרד והן במשותף על מנת לבצע את החלוקה הנכונה ביותר. משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ בעלי ניסיון של מעל 31 שנים בתחום דיני המשפחה ויעמדו לצדכם לאורך כל הדרך.

כיצד מתבצעת חלוקת רכוש בגירושין?

חלוקת רכוש בגירושין בין בני הזוג יכולה להתבצע על פי הסכם המביא בחשבון את צרכי שני הצדדים או על פי הכרעה שיפוטית. בעקרון רכוש שנצבר טרם הנישואין הוא רכוש נפרד ומה שנצבר במהלך הנישואין הינו רכוש משותף שחל עליו הכלל של איזון משאבים או הלכת השיתוף.

כך גם לגבי ירושות ומתנות שאינן ברות שיתוף ואינן מאוזנות בין בני הזוג. לכך יש חריג והוא – דירת המגורים של המשפחה, כאשר יתכן מצב בו צד הביא את מרבית הדירה אך הדירה תחולק שווה בשווה בין הצדדים גם אם חלקה הגדול הובא ממקורות חיצוניים לנישואין. דירה נחשבת גולת הכותרת של הרכוש המשפחתי.

כאשר בני הזוג חתמו מראש על הסכם ממון אזי הסכם הממון קובע ולא ההלכה הפסוקה באשר לשיתוף בין בני הזוג.

נושא הרכוש עצמו די מורכב וכל מקרה צריך להיבדק בפני עצמו על מנת להגיע לפשרה המוסכמת על שני הצדדים. במידה ובני הזוג אינם מצליחים להגיע לפשרה, ההחלטה תינתן על ידי בית המשפט. כאמור, הרכוש המשותף אשר ניתן לחלק כולל בין היתר את הבית, החסכונות המשותפים, כספיי פיצויים ופנסיה, רכבים, עסק או חברה של אחד מבני הזוג, מוניטין עסקי וכל זכות בעלת ערך כלכלי שהצטברה במהלך חיי הנישואין.

לכלל הבסיס הזה ישנם חריגים האומרים כי במידה וניתן להוכיח באופן ברור וחד משמעי כי הייתה כוונת שיתוף של הנכסים שהיו שייכים רק לאחד מבני הזוג הרי שניתן יהיה להכריז עליהם בתור רכוש משותף, בנסיבות מסויימות, כאשר מוכחת כוונת שיתוף ומוכח “דבר מה נוסף”.

ומי מחליט על חלוקת רכוש בגירושין?

בעלי הסמכויות בסוגית חלוקת הרכוש הם בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. כיוון שנדרשת מעורבות של ערכאות משפטית, מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני משפחה או מגשר אשר צבר ניסיון מספק בכל הקשור לחלוקת רכוש בגירושין שיכול להביא אתכם להסכמות באשר לחלוקת הרכוש.

חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

למרות החוק המחייב איזון משאבים בעת ההליך, חלוקת רכוש בגירושין עלולה להיות אחד הנושאים הכואבים והקשים, ההופכים את הליך הגירושין למלחמה כוללת. אם לא נערך הסכם ממון בשלב כזה או אחר של הזוגיות, יאלצו בני הזוג לפנות להליך משפטי כדי לפסוק בנושא. כדי לטפל בחלוקת רכוש בגירושין, או כדי להימנע מראש מהמאבק ולערוך הסכם ממון, או כדי לפתור את המחלוקת בהליך גישור. במקרים אלו, עורכי הדין המומחים לנושא ממשרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ, ישמחו לסייע לכם.

חלוקת רכוש בגירושין לפי הליך איזון משאבים

נראה כי החוק טיפל בנושא היטב וקבע מראש כיצד צריכה להתבצע חלוקת הרכוש – גם אם לא נערך הסכם ממון. אולם בפועל, יש מקרים שאינם כה פשוטים לפסיקה. כי גם רכוש אשר בהגדרתו הבסיסית אינו רכוש משותף יכול להיכנס אל איזון המשאבים. למשל אם למשל אחד מבני הזוג רכש דירה טרם הנישואים ובני הזוג חיו יחד בדירה זו במהלך חייהם המשותפים, ייתכן מאוד שהדירה תיחשב כרכוש משותף וכי הצד השני יהיה זכאי לזכויות בדירה.

בני זוג אשר חתמו על הסכם ממון חוקי ומנוסח היטב, בסיוע עורך דין, אינם חייבים בהליך איזון משאבים כי הסכם הממון גובר על החוק במקרה הזה ומתקבל כמסמך בעל תוקף משפטי לכל דבר.

זוגות שלא ערכו הסכם ממון, יצטרכו להגיע להסכמות בדרך אחרת. האפשרות הראשונה תהיה תמיד גישור – על פי החוק. אם בני הזוג נכשלים בהשגת הסכמות על חלוקת הרכוש בהליך גישור, יעבור הטיפול לבית המשפט לענייני משפחה, או לבית הדין הרבני.

גם חלוקת רכוש בגירושין יכולה לעבור בשלום

חשוב שהסכם חלוקת הרכוש יהיה ברור ומקיף ולא ישאיר מקום לפרשנויות, או מחלוקות בין הצדדים. עורך דין המתמחה בחלוקת רכוש בגירושין, יפרט את כלל הנכסים של בני הזוג ואת אופן החלוקה, בצורה ברורה, אשר אינה משתמעת לשתי פנים.

עו”ד אלינור ליבוביץ מתמחה מזה 30 שנה בניהול תיקי משפחה מורכבים במיוחד, הדורשים יצירתיות ויכולת שליטה בנתונים קשים ומורכבים. היא מלווה זוגות להליך גירושין קל, מהיר ומכבד ככל האפשר ותשמח ללוות גם אתכם.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

דילוג לתוכן