מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  חלוקת נכסי קריירה במהלך הגירושין

  חלוקת נכסי קריירה/מוניטין אישי/פערי השתכרות/ הון אנושי בעת הגירושין

  עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

  מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

  נכסי קריירה / מוניטין אישי / פערי השתכרות/הון אנושי

  כאשר בני זוג מתגרשים, עולה לעיתים השאלה של הפערים הכלכליים בין הצדדים.  את הנכסים המוחשיים כמו דירה, חנות, מגרש וכיוצ"ב, ברור שמחלקים בין בני הזוג המתגרשים, בהנחה שאלו נצברו במהלך החיים המשותפים. גם ברור כיום כי גם את הזכויות הסוציאליות שצברו בני הזוג במקום עבודתם ו/או חסכונות כספיים אחרים ואשר נצברו במהלך החיים המשותפים- מאזנים ומחלקים. בני הזוג פונים לאקטואר, אשר עורך איזון משאבים מיידי או איזון משאבים נדחה, לפי ההנחיות שיקבל.

  יחד עם זאת יש להביא בחשבון פערי השתכרות בין הצדדים בנוסף לנכסים המוחשיים שהינם ברי חלוקה במהלך המו"מ על הגירושין, או במקרה שאין אפשרות להשיג הסכם גירושיןוהצדדים פונים להליך משפטי – יתייחס בית המשפט לענייני משפחה לטענות בדבר נכסי קריירה ופערים בין הצדדים.

  ניקח לדוגמא מקרה בו הבעל, יעקב, רואה חשבון במקצועו, למד ועבד במהלך הנישואין, והקים כשותף מייסד משרד רואי חשבון, והגיע להישגים כלכליים כתוצאה מעבודתו. יעקב מושך משכורת המגיעה בממוצע ל-40,000 ₪ נטו מהמשרד.

  שירה, אשתו, הייתה עקרת בית במרבית השנים, בהחלטה משותפת של הצדדים, ומשבגרו הילדים ויצאו מן הבית – החלה לעבוד כמנהלת משרד במרפאת מומחים והכנסתה ממשכורתה הינה 8,000 ₪ נטו.

  אם בני הזוג או מי מהם יפנו להליך של גירושין– הרי שאין ספק ששירה תעלה – לאחר קבלת יעוץ- את הסוגיה של מוניטין, נכסי קריירה, הון אנושי ופערים כלכליים בין הצדדים.

  אין חולק כי משכורתה של שירה מכובדת, ושירה אשר מקבלת מחצית מכלל הרכוש, לא תהיה רעבה לפת לחם מחד, אך מאידך, לא תוכל לחיות ברמת החיים הגבוהה ממנה נהנתה במהלך החיים המשותפים עם יעקב.

  יעקב לעומת זאת, אינו צפוי לרדת ברמת חייו מאחר והכנסתו לא תשתנה, והואיל וההכנסה מהמשרד גבוהה ולא מוטל עליו לשלם מזונות ילדים לאור היות הילדים בגירים או מזונות אישה, מאחר ואין משלמים מזונות אישה לאחר הגירושין – מצבו לא יורע.

  במידה ושירה תפנה לקבלת יעוץ במשרד עורכי דין לגירושין, שיש לו התמחות בדיני משפחה – היא בוודאי תקבל עצות שונות באשר למעמדה ולזכויותיה, ובין היתר ייאמר לה כי היא רשאית לדרוש תשלום נוסף – מעבר לכל מה שמגיע לה ממילא – בגין הפערים בהשתכרות בין הצדדים, ובגין ההון האנושי שנצבר במהלך שנות הנישואין.

  מהם נכסי קריירה/מוניטין אישי/כושר השתכרות/הון אנושי?

  נכסי הקריירה או ההון האנושי הינם ההגדרה לכושר ההשתכרות הצפוי והעתידי של אדם הנובע מנכסים שאינם מוחשיים, בין היתר – מוניטין אישיים הבאים לידי ביטוי בהצלחה כלכלית כשכיר בכיר ו/או כעצמאי בעסק, תואר אקדמי, רישיון מקצועי (כמו רואה חשבון, עורך דין, שמאי מקרקעין וכיוצ"ב).

  בפסקי דין שעסקו בנושא בעבר, בלטה הגישה לפיה המוניטין האישי של אדם וכושר השתכרותו העתידי אינם נכס בר איזון וקיים קושי לשום את שוויו, ואף נקבע כי "האדם אינו עומד למכירה" (ע"א (ת"א) 257/90, מ"א (חיפה) 623/91, ת.א. (ירושלים) 415/94).

  בפסקי דין שניתנו בשנים האחרונות בבית המשפט העליון, החלה מתגבשת ההכרה ב נכסי קריירה כ- נכס בר איזון בין בני זוג העומדים בפני הליך גירושין. כך בתמ"ש 37181/97, שעסק ברווחיו העתידיים של משרד רו"ח של הבעל, פסק כב' השופט גרניט תשלום עתידי ע"ס 4,500 ₪ לחודש למשך כל חייה של האישה, בגין שווי עסקו של הבעל, כאשר האישה קיבלה בכל מקרה גם מחצית מכלל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין. ערעור לבית המשפט המחוזי נדחה, וכאשר הגיע הנושא לפתחו של בית המשפט העליון הוא פסק תשלום חד פעמי של 250 אלף שקלים שישולמו לאישה על ידי הבעל.

  הזכאות לחלק מנכסי הקריירה של בן הזוג השני

  בבע"מ 4623/04 קבע שופט בית המשפט העליון, כב' השופט ריבלין, כי: "לפי דרכה של הלכת השיתוף, אין לשלול מבן הזוג האחד את חלקו בפירות נכסי הקריירה של בן הזוג האחר, זאת בעבור התמיכה והעזרה שהוא העניק לו, לאמור: בעבור חלקו של הקשר הזוגי בשיפור כושר השתכרותו", ובכך ביסס וקיבע את ההכרה ב- נכסי קריירה כ- נכס בר איזון מקום בו ההתפתחות האישית של בן הזוג נעשתה רובה ככולה בתקופת הנישואים, ומתקיים פער השתכרות משמעותי בין בני הזוג.

  החלוקה נעשית בבחינת הפער שנוצר בין בני הזוג, ובאיזונו, בין בתשלום חד פעמי ובין בתשלומים עיתיים.

  מהו הקושי המתעורר במידה ויפסק לשירה פיצוי חד פעמי?

  היה ויעקב יחלה, או יפסיק לעבוד מכל סיבה שהיא, לרבות אובדן לקוחות, שינוי המצב בשוק, הצפת המקצוע ברואי חשבון צעירים שמוכנים לעבוד בכל מחיר,  וכיוצ"ב – עלול להיווצר מצב שיעקב שילם עבור הפער בין הצדדים כאשר בפועל הפער לא קיים והוא למעשה התבטל מיד ובסמוך לאחר הגירושין.

  זאת הסיבה שבגינה יש מקום לפסוק תשלום עיתי בגין פיצוי, שכן אף אחד אינו יכול לחזות את העתיד וישנם מצבים בהם המציאות טופחת על פנינו, ועסק שנראה מבטיח ומשגשג יכול להיכשל ולהיכנס למצב של חדלות פירעון, ואזי עולה בדיעבד כי אין ולא הייתה כל הצדקה לפיצוי בגין הפרשים בין בני הזוג שהתגרשו.

  מאחר ותנאים ממוניים אינם ברי שינוי כאשר נקבעו בהסכם גירושין, ראוי ונכון לקבוע תשלומים עיתיים שיהיו צמודים לפערים שבין הצדדים ויתעדכנו על פי המצב הממשי בפועל.

  האם בכל מקרה בו יש פער בין הצדדים – יפסקו פיצויים בגין הפערים בהשתכרות?

  לא תמיד יש מקום להתחשב בנכסי קריירה לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג מתגרשים, וזאת במקרה בו בין בני הזוג פערים קטנים או במקרה בו התפתחותו המקצועית של בן הזוג לא נעשתה הודות לויתור מצד בן הזוג השני על הקריירה של עצמו, וכי בן הזוג התקדם גם הוא בחייו האישיים ופער ההשתכרות אינו מהותי, ובמקרים כאלה לא יחושבו נכסי קריירה והפערים בין הצדדים לא יבואו לידי ביטוי בהיבט הכספי. כך גם נכונים הדברים כאשר עסקינן בכישרון אישי מולד, שאין לבן הזוג השני כל תרומה בגינו (כמו למשל במקרה של אמן).

  ההלכה של הון אנושי ונכסי קריירה פותחה במיוחד למקרים בהם צד אחד – בדרך כלל האישה – ישבה בבית וגידלה את הילדים ולא עשתה מאומה למען פיתוח קריירה, ואילו הצד השני, התפתח מקצועית היטב והגיע להישגים שיש להם ביטוי כספי ולהצלחה כלכלית. על הפערים הללו מעוניין בית המשפט לפצות כדי שהצדדים יצאו שווים פחות או יותר מן הנישואין ויפתחו דרך וחיים חדשים מנקודת מוצא שווה ככל שהדבר ניתן ואפשרי.

  רוצים להתייעץ?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
   חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

   לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

   מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

    חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים