צרו קשר
ּ

חוקרים פרטיים ובלשים

לא בכל הליך של גירושין יש צורך בבעלי מקצוע אלו. יחד עם זאת ישנם מקרים בהם יש יתרון במידע מלא על המצב, וישנם מקרים בהם ידע הוא כוח, שניתן לתרגם אותו להישגים בהליך הגירושין.

לדוגמא, במידה ויש לבעל חשד כי אשתו בוגדת בו, ויהיו בידו ראיות (הוכחות) מהימנות לבגידתה – הוא יוכל לעשות שימוש במידע זה בכמה אופנים: להציג מידע זה בבית הדין הרבני ולנצל את גישתם השלילית של בתי הדין הרבניים כלפי אשה שנתפסה בבגידה. אשה כזאת מפסידה כתובתה ומזונותיה.

הבעל יכול להציג בפני האשה את המידע להביא לידיעתה כי יפרסם את המידע בקרב בני משפחתה קרוביה ומכריה, ולנצל את המבוכה וחוסר הנעימות שלה ולהגיע להסכם גירושין שתנאיו נוחים לו. בעל יוכל להשיג הישגים בדרך זו אף מבלי להשתמש במידע.

דוגמא אחרת: אשה חייבת שיהיה לה מידע מלא על חשבונות הבנק של בעלה, על הרכוש הרשום על שמו, ועל נכסים פיננסיים ואחרים שיש לו.

בהעדר מידע כזה – לא תוכל האשה למצות את זכויותיה ולדרוש את כל המגיע לה מבית המשפט או בהליך של גישור.

מידע כזה, כשהוא מלא ומדוייק נותן בידי האשה כוח ומוודא כי לא תצא נפסדת בהליך הגירושין וכי תקבל את המגיע לה על פי הדין.

למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ