חובת המזונות בין קרובי משפחה – מהי?

מרבית המקרים המגיעים לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני עוסקים בתביעת מזונות עבור קטינים (כלומר ילדים עד גיל 18) או בתביעת מזונות של אישה עבור מזונותיה שלה.

בנושאים אלו נכתבו אלפי פסקי דין וההלכות בעניין זה ברורות. באתר זה אפשר למצוא מאמרים בנושא מזונות ילדים ומזונות אישה.

יחד עם זאת קיימת חובת מזונות בין קרובי משפחה אחרים וקיימים מקרים (לא כל כך מרובים) של קרובי משפחה אחרים (שאינם אישה או ילדים) שהגישו תביעת מזונות כנגד קרוב משפחה אחר.

תביעת מזונות של קטינים כנגד סבים וסבתות – כאשר אב הינו חסר יכולת או נעלם מן הארץ או אסיר, ובכל מקרה אינו תומך בילדיו, לא אחת מוגשת תביעת מזונות בשם הקטינים על ידי האם כנגד הסב והסבתא מן הצד של האב. מספר פסקי דין זיכו את הקטינים בהשתתפות של הסבים במזונותיהם, בנוסף לעובדה שהאם מכלכלת את ילדיה.  קיימים גם פסקי דין אשר קבעו כי החובה היא קודם כל על האם, וכי אין הצדקה בנסיבות אותם מקרים, להשית חיובים כספיים על הסב והסבתא מצד האב. במקרים אחרים הוצאה הודעת צד שלישי כנגד הסבים מצד האם, שהרי אחריותם של הסבים מצד אחד הינה כאחריות הסבים מהצד השני.

תביעת מזונות של קטינים כנגד אמם – כאשר הילדים נמצאים במשמורת האב יכול האב בשמם של הקטינים לתבוע את האם להשתתף במזונותיהם. ישנם פסקי דין אשר קבעו חיוב כלפי האם ופסקי דין אחרים פטרו אותה מהשתתפות במזונות הקטינים. הכל לפי נסיבות המקרה.

תביעות חריגות יותר הן תביעות של הורים כנגד ילדיהם, בהם נתבעים הילדים לפרנס את ההורים. גם כאן אין פסיקה חד משמעית. ישנם מקרים בהם חויבו הילדים וישנם מקרים בהם לא חויבו אולם אין מקרה כואב יותר מאשר הורה הנזקק להתחנן לפני ילדו כי יפרנס אותו לעת זקנה כאשר ברור שההורה גידל ופרנס את ילדו כשהיה קטן ונתן לו חינוך ועשה כמיטב יכולתו עבורו.

תביעות למזונות בין אחים –תביעה חריגה ביותר הוגשה לפני מספר שנים, ובה טרם ניתנה הכרעה של אח כנגד אחיותיו לפרנס ולכלכל אותו.

על סמך מה מבוססות תביעות אלו שבין קרובי משפחה?

כולן מבוססות על החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) הקובע כי בכל מקום בו הדין האישי אינו קובע חיוב – יכול בית המשפט מכוח החוק לקבוע חיוב כספי כלשהו. הדין האישי במקרה שלנו הינו דין תורה אשר קובע חיוב של אב כלפי אשתו וכלפי ילדיו. על כן כל אימת שמדובר בתביעה מסוג אחר – יחול החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי”ט- 1959, הקובע בסעיפים 5-4, באילו נסיבות חב אדם במזונות קרוב משפחתו.

סעיף 4 לחוק קובע כי: “אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו, והם –

  • הוריו והורי בן-זוגו
  • ילדיו הבגירים ובני זוגם
  • נכדיו
  • הורי הוריו שלו ושל בן-זוגו
  • אחיו אחיותיו שלו ושל בן-זוגו

סעיף 5 לחוק קובע כי : “אין אדם חייב לספק מזונות לבן-משפחה לפי סעיף 4                               

אלא במידה שנתקיימו שלוש אלה:

(1) יש בידו לעשות כן לאחר סיפוק הצרכים של עצמו, של בן – זוגו ושל הילדים הקטינים והילדים הקטינים של בן-זוגו.

(2) אותו בן-משפחה, על אף מאמציו, אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר.

(3) אותו בן-משפחה אינו יכול לקבל מזונות לפי סעיף 2 או לפי סעיף 3 או מעזבון, ואינו יכול לקבלם מבן-משפחה הקודם לאותו אדם בסדר שנקבע בסעיף 4″.

המדובר בשלושה תנאים מצטברים שיש לעמוד בהם טרם יקבע חיוב מזונות.

תנאי הכרחי עליו מתבסס חיוב בן המשפחה לזון את קרובו הינו נזקקותו של התובע, זאת כאמור עולה מסעיף 5(2) לחוק, אשר אינו יכול לספק צרכיו מעבודה או מנכסים או ממקור אחר.

מלשון סעיף 5, המונה שלושה תנאים מצטברים שקיומם הכרחי לעצם חובתו של אדם לזון את בן משפחתו, עולה כי במידה ואותו בן משפחה יכול לספק צרכיו מעבודה או מנכסיו או מכל מקור אחר – אין כל חובה חוקית לזון אותו.

תנאי סעיף 5 נידונו גם ב- ע”א 4480/93 פלוני נ’ פלונית פ”ד מח (3) 482 ונקבע: “תנאי הסעיף הם למעשה שני התנאים הראשונים של דיני צדקה: סעיף קטן 5(1) קובע כי חובת המזונות תוטל רק על “אמיד” (המוגדר כמי שיש ביכולתו לספק מזונות לבן משפחתו המנוי בסעיף 4 לאחר שסיפק צרכיו וצרכיהם של ילדיו הקטינים וילדי בן זוגו הקטינים ושאין לערבבו עם “עשיר”) כלפי “נצרך” המוגדר כמי שאינו יכול לספק את צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר על אף מאמציו (סעיף 5(2) ושאינו יכול לקבל מזונות בסעיף 2 או לפי סעיף 3, או מעיזבון או מבן משפחה הקודם בסדר לפי סעיף 4 וסעיף 5(3)”.

 ראינו אם כן שמדובר במקרים חריגים ואולם חשוב לדעת כי במקרה בו קיימים בני משפחה עשירים/אמידים ולעומת זאת בן המשפחה האחר סובל מנכות או מחוסר יכולת לכלכל את עצמו והוא חסר נכסים – ייתכן ובית המשפט לענייני משפחה ייתן לו סעד מכוח חוק המזונות.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

דילוג לתוכן