חובת גבר לשאת במזונות ילדי בת זוגו

חובת גבר לשאת במזונות ילדי בת זוגו גם אם אינו האב הביולוגי ואף לא אימץ את הילדים וגם לאחר שנפרדו

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

בית משפט שלערעורים (מחוזי) חייב גבר לשאת במזונות ילדי בת זוגו/ידועתו בציבור אף לאחר הפירוד ביניהם, ועל אף שמעולם לא אימץ פורמלית את הבנות- האמנם תוצאה צודקת?

גבר העומד לחיות עם אישה, אף ללא חופה וקידושין, תחת קורת גג אחת, צריך להיזהר שבעתיים, אף יותר מאשר בנישואיו הראשונים.  גבר כזה עשוי להיות מחוייב במזונות ילדי אותה אישה, עד לבגירתם, גם אם אין לו יחס מיוחד כלפיהם, גם אם לא אימץ אותם, וגם אם לא התחייב כלפיהם בכתב.

זאת על פי הפסיקה, יודגש כבר בפתיח כי לדעת הח”מ, תוצאה זו אינה סבירה ואינה אפשרית שכן הדבר עשוי למנוע מאנשים לפתוח בפרק  ב’ בחייהם מחשש שמא הדברים יעלו להם בממון ובכספים, וגם אם ייפרדו מבני/בנות זוגם – יהיה עליהם להמשיך לפרנס את ילדיהן של אותן בנות זוג.

בית המשפט המחוזי בחיפה בעמ”ש 22050-06-11 חייב גבר לשאת במזונות ילדי בת זוגו בהסתמך על יחסים חוזיים, על הסתמכות האישה והקטינות ועל עקרונות של “תום לב” וטובת הילד.

האם החובה נובעת מהחוק לתיקון דיני משפחה מזונות?

בית המשפט המחוזי קבע בפסק דינו כי התשובה לכך היא שלילית

על פי החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי”ט – 1969 ידוע בציבור אינו חב לשלם מזונות לילדי בת זוגו/ידועתו בציבור. סעיף 3 לחוק המזונות קובע באשר למזונות קטינים, כדלקמן:

3.(א) אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה.

(ב) אדם שאינו חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, או שלא חל עליו דין אישי, חייב במזונותיהם, והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה.

כיוון שבמקרה זה שני בני הזוג הם יהודים, הדין האישי החל הוא הדין העברי. על פיו, אין בן הזוג חייב במזונות ילדי בת זוגו שאינה נשואה לו. מכאן שסעיף קטן (א) אינו חל על המקרה שלפנינו.

יש על כן להמשיך ולבחון אם ישנה חובת מזונות מכח סעיף 3(ב)) לחוק המזונות , דהיינו האם קמה חבות כלפי “ילדיו של בן זוגו”.

לצורך יצירת קשר זה צריכים להתקיים יחדיו שני תנאים: הראשון הוא שהילדים הם ילדיה של בת הזוג, והשני היא שבת הזוג היא אכן בת זוג לצורך חוק זה.

התשובה גם לכך היא שלילית.  חוק המזונות איננו כולל את הידועה בציבור (ראו רע”א 8256/99 פלונית נ’ פלוני פ”ד נח(2) 213 (2003), שבו נידונה השאלה אם יש חבות מזונות בנישואין אזרחיים.

בפסק הדין נקבע כי חבות המזונות אינה מתקיימת מכוח בחינת דיני המזונות, שכן כב’ הנשיא ברק פסק כי לגבי ידועים בציבור חובת המזונות איננה מכח חוק המזונות אלא מכוח עקרונות חוזיים. וכן המ’ (ת”א) 4359/82 פלונית ואח’ נ’ פלוני; המ (ת”א) 2296/84 שאול כתב נ’ ג’וליט מזרחי, בתמ”ש 10681/98 פלונים נ’ אלמוני ועוד ועוד.

יש לאזכר בהקשר זה גם את פסק הדין בעניין 8256/99, בו נקבע כי המסלול לחיוב במזונות הידועה בציבור יהיה שלא על פי חוק המזונות.

מכל האמור לעיל, עולה כי סוג הקשר בין ע’ לקטינות אינו מהסוג המקנה להן זכות למזונות מכח חוק המזונות וגם לא מכוח הדין העברי.

יחד עם זאת, כמשפטנים מנוסים אנו יודעים כי כשופט מעוניין להגיע לתוצאה מסויימת הוא ימצא את הדרך המשפטית לבסס את פסק דינו.

לפיכך, קבע בית המשפט המחוזי את חובת המזונות של אותו גבר מכוח דיני חוזים.

מזונות מכח דיני החוזים

נקבע כי אפשר לחייב את הגבר על פי קונסטרוקציה חוזית, לפיה התנהלותו של הגבר גרמה להסתמכותה של אם הקטינות, בכל הנוגע לכלכלת הקטינות כל עוד הן קטינות. השופט בבית משפט השלום ביסס את ההתחייבות על מערכת יחסים חוזית ולא על דיני הנזיקין. זאת, הן מכיוון שמזונות הנם במהותם התחייבות חוזית והן משום שסעד השבת המצב לקדמותו שהוא המרכזי בדיני הנזיקין, מתאים פחות מסעד הקיום, ובית המשפט שלערעורים סומך את ידיו על פרשנות זו.

בית המשפט דחה את טענת הגבר לפיה  חרג בית המשפט קמא מהוראות החוק ובכך פסק בניגוד להוראות סעיפים 2 ו- 20 לחוק יסוד השפיטה, שכן הרכיב קונסטרוקציה מן הדין האזרחי על דיני המשפחה. על פי חוק המזונות, אדם חב במזונות רק עבור ילדו הביולוגי או המאומץ.

לטענת הגבר על פי הפסיקה, גם במונח “אבהות אזרחית” הכוונה היא לאבהות הביולוגית. טענתו של הגבר הייתה כי מאחר ואין הוא האב הטבעי או המאמץ, ומכיוון שנפרד מהידועה בציבור, אין דין  הכופה עליו חובת מזונות לילדי הידועה בציבור ממנה נפרד. עוד טען הוא העדר החיוב בחוק מהווה הסדר שלילי ואיננו לאקונה. הוסיף הגבר וטען שחוק המזונות הוא חוק ספציפי ולפיכך גובר הוא על הוראות חוק כללי ולא ניתן לפסוק מזונות מכח  חוקי החוזים.

בית המשפט המחוזי דחה טענות אלו מכל וכל וקבע כי אין דיני המשפחה ממצים את כל מכלול היחסים המשפטיים בין בני משפחה, על אחת כמה וכמה בין אנשים שאינם בני משפחה.  דרך המלך בכל הנוגע לענייני מזונות, ובעיקר  כאשר המשפחה היא “משפחה שמרנית” – הורים ביולוגיים וילדים ביולוגיים – היא אכן הדרך המוגדרת בחוק המזונות, אך חוק המזונות אינו שולל אפשרות של שימוש בדיני החוזים הכלליים, במקרים בהם אין דיני המשפחה נותנים מענה דרוש, בעיקר ל”משפחות לא שמרניות”.

עוד נקבע כב’ הנשיא ברק עמד על כך ברע”א 8256/99 – פלונית נ’ פלוני ואח’ . פ”ד נח(2), 213 ,עמ’ 228-229, בכותבו:   “… אין מניעה עקרונית מלבחון את שאלת המזונות על פי דיני החוזים, וזאת מבלי להכריע בשאלת הסטטוס…” מכיוון שכך, בחר בית המשפט לבחור באחת משתי זויות הראיה ולהכריע בערעור בדרך ההסכם ולא בדרך הסטטוס.

הדין הישראלי מכיר, אם כך, באפשרות לפסוק על פי עילות או הסדרים מדיני החוזים, גם כאשר אנו עוסקים ביחסים בתוך התא המשפחתי. חוזה, ובכללו חוזה למזונות או לתמיכה, יכול להיעשות בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת, כאמור בסעיף 23 לחוק החוזים ואף על פי התנהגות הצדדים.

—————-

לפיכך, חוייב הגבר במזונות הבנות הקטינות של בת זוגו לשעבר. לדעת הח”מ זוהי תוצאה שהינה מקוממת לכל הדעות, וקשה להסכין עם מצב בו אדם מחוייב במזונות ילדי אחר, מה גם שנפרד מאם הילדים ובמיוחד לאור כך.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן