זכויות ירושה מכוח צוואה

ישנם אנשים הסבורים שהם יכולים לערוך צוואה בכוחות עצמם

אין כל חובה לשכור שירותי עורך דין לכתיבת צוואה ואדם רשאי ויכול לבצע פעולה משפטית זו בעצמו ולבדו ואולם יש להביא בחשבון כי אם תהיה טעות בצוואה, טעות אשר תהווה פגם מהותי, לא בהכרח ניתן יהיה לתקן אותה.

בית המשפט מעוניין בפועל לקיים צוואה מאחר והצוואה מביעה ומשקפת את רצונו של המת ומורה ומדריכה איך יחולק רכושו לאחר ועם פטירתו ואולם היה ויהיו פגמים מהותיים בצוואה, יתכן והצוואה תיפסל ורצונו של המת לא יקויים

טעויות נפוצות בעריכת צוואה שחלקן יכול להביא לפסלות הצוואה וחלקן לא אך הדבר יהיה כרוך במאבק משפטי שניתן היה לחסוך לו הצוואה הייתה נערכת כפי שצריך לאחר יעוץ אצל עורך דין ירושה.

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד פשוטה כמשמעה והיא אינה יכולה להיות מודפסת במחשב וגם אינה יכולה להיכתב בכתב יד של אדם אחר.

הצוואה כולה מראשיתה ועד סופה, חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה בלבד. על הצוואה להיות גם חתומה בכתב ידו של המוריש.

צוואה כזו אינה מצריכה עדים, אך יודגש כי היא צריכה להיות ערוכה על פי הנחיות חוק הירושה דהיינו: כתובה בכתב יד המצווה וחתומה על ידו.  אם המצווה אינו יכול לכתוב מכל סיבה שהיא – עליו לערוך צוואה בצורה שונה ולא צוואה בכתב יד.

נהנים על פי הצוואה

הנהנים אינם יכולים ליטול חלק במעמד הצוואה.

יתר על כן הנהנים גם אינם יכולים ליטול חלק פעיל וממשי בהליכים לקראת הכנת הצוואה ובמעמד החתימה על הצוואה.

כך למשל נהנה אשר הינו פעיל יתר על המידה ומעורב בעריכת הצוואה יכול להיפסל כיורש של המוריש.

הפסיקה מבחינה בין מעורבות יתר שיש בה כדי להשפיע על המצווה ואשר יש בה כדי להוות נטילת חלק בעריכת הצוואה כגון: איתור עורך דין ומתן מידע לעורך דין מהו רצונו של המצווה, מתן אינפורמציה על ידי הנהנה והתערבות בניסוח, כתיבת סעיפים עבור המצווה וכיוצ”ב לבין מצב בו ההתערבות הינה טכנית בלבד כגון הפניה לעורך דין מומלץ על ידי הנהנה מן הצוואה וניתוק הקשר לאחר מכן.

צוואה בעדים

ראשית על העדים להיות נטולי ענין בצוואה עצמה. נהנה אינו יכול להיות עד לצוואה.

שנית, לא די בנוכחות פיסית של העדים, שהינם עדי קיום, אלא עליהם להיות מודעים לכך שהם עדים לצוואה.

לאחרונה פסל בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע צוואה בעדים שהיה לה עד קיום אחד נוכח בלבד, למרות שרצון המנוחה הובע בצוואה. אדם שפגשה המנוחה מיד עם סיום חתימתה על הצוואה, ולמרות שיידעה את אותו אדם על כך שערכה צוואה ועל תוכנה – לא התקבל על דעת בית המשפט כעד לצוואה.

לעומת זאת אם הצוואה נעשתה בנוכחות שני עדים ואחד מהם שכח לחתום על הצוואה הרי שזהו פגם שהינו ניתן לריפוי אם יווכח בית המשפט שזה היה רצון המצווה.

הצורך בחוות דעת רפואית

אם עורך הצוואה הוא אדם מבוגר או חולה, רצוי לצרף לצוואה חוות דעת רפואית שקובעת כי הוא כשיר לערוך את הצוואה, כדי למנוע טענות על היעדר כשירות משפטית של המצווה, השפעה בלתי הוגנת וטענות אחרות העלולות להביא לפסילת הצוואה.

הרופא צריך להיות פסיכיאטר או גריאטר או שילוב של שני המקצועות כדי ליתן חוות דעת מקצועית בדבר כשירות המצווה לערוך צוואה.

הסרטת מעמד עריכת הצוואה

צילום האירוע מומלץ עד מאד ובמיוחד כאשר מדובר באדם חולה או באדם מבוגר מאד.  תמונה שווה אלף מילים כבר נאמר, ובית המשפט יכול להתרשם מצילום וידיאו יותר מאשר מעדות של עדים רבים.

בחוק אין חובה לתעד בצילום וידיאו את אירוע החתימה על הצוואה ואולם היתרון של סרט כזה יכול להיות מכריע בהליך המשפטי ועל כן כיום בהתחשב בכך שיש לכולם סמרטפונים עם מצלמה איכותית ויכולת לצלם סרט וידיאו בטלפון – הפעולה הזו מאד פשוטה, לא מצריכה היערכות מראש, וסיכוייהם של הנהנים על פי הצוואה כי הצוואה תקויים אם יהיה סרטון וידיאו – גדלים.

תנאים לא מתקבלים על הדעת

המוריש יכול להתנות תנאים אך גם לזכותו יש גבול.

כך למשל יכול המוריש להתנות בצוואה מה ייעשה ברכושו, באיזה גיל יוכלו היורשים לממש את הרכוש ולהנות ממנו ומה יקרה עד אז ומי יקפח על הרכוש ואיזה סכום יקבלו היורשים בכל חודש, ואולם אין המוריש יכול להתנות את הירושה למשל בתנאי שלפיו הנהנה יתגרש מבן או בת זוגו. זה אינו תנאי סביר והוא לא יקויים.

שליטת המת על החי מוגבלת לתנאים סבירים.

באילו מקרים מומלץ לערוך צוואה?

כמעט בכל מקרה רצוי לערוך צוואה – דוגמאות:

זוג אשר חי כידועים בציבור – כאשר בני זוג מתגוררים יחדיו והם חולקים חיים משותפים זה עם זו, מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר בחיים לאחר פטירת הראשון. בעקרון ידועים בציבור יורשים זה את זו על פי חוק הירושה ולא רק בני זוג נשואים.  משמע אם אין ברצונכם שהידוע בציבור או הידועה בציבור שלכם ירשו אתכם, מכל סיבה שהיא – עליכם לערוך צוואה, שאחרת הידועים בציבור יורשים מחצית מן העזבון.

זוגיות שניה – על מנת שלא יהיה ניגוד אינטרסים בין הילדים לבין בן הזוג שנותר בחיים. בחלק משמעותי מן המקרים בזוגיות שניה, המוריש מעוניין להוריש אך ורק לילדים ולא לבן הזוג בפרק ב או ג.  כדי להבטיח רצון זה יש לערוך צוואה שאחרת בן או בת הזוג יורשים מחצית מהרכוש והילדים חולקים ביניהם את המחצית השניה.

ייחוד חלקים מן העזבון ליורשים – מקרים שבהם המוריש מעוניין לייחד דירות או רכוש אחר לנהנים מן העזבון ולא להוריש בצורה כוללנית את רכושו בין יורשים שונים.  כך למשל יכול מוריש לקבוע כי דירה א תעבור לילד אחד וכי דירה ב תעבור לילד אחר, ומן הכספים שיוותרו בעזבון ישולמו תשלומי איזון לילד שקיבל את הדירה שערכה נמוך יותר.

זכויות שימוש ברכוש – רצוי לערוך צוואה במקרה בו אב המשפחה מעוניין להוריש את הרכוש הן לבת זוגו והן לילדים אך הוא רוצה להבטיח שאשתו, אם המשפחה, תוכל להשתמש בדירת או בית המגורים עד אריכות ימיה.

כאשר בני זוג אינם עדיין גרושים אך הם פרודים – והם אינם מעוניינים שבן הזוג ממנו נפרדו ירש אותם מהטעם שאין להם צוואה. רק גירושין מפקיעים את הנישואין וגם פירוד אינו מונע קבלת ירושה של בן הזוג על אף החיים בנפרד.

אנשים עריריים – צריכים להסדיר צוואה שאחרת המדינה יורשת אותם ואם אין הם מעוניינים בכך עליהם לכתוב צוואה.

כאשר קיים רצון להוריש את הרכוש או חלק ממנו למטרות צדקה – אנשים אמידים או עשירים מעוניינים לעתים להוריש את רכושם או חלק ממנו לקרן למען החייל, לבתי חולים, לקרנות צדקה, לקרנות המעניקות מלגות, לאוניברסיטאות, למכוני מחקר ועוד ועוד.  על אלה לערוך צוואה אחרת חוק הירושה הוא ברירת המחדל שלהם, כמו שהוא חל על כל מי שלא ערך צוואה.

הגנה על ילדים או על כאלו שהינם חסרי ישע – כאשר יש צפי למוות ולמי שצופה פני מוות יש ילדים קטינים עליו להכין צוואה שתבהיר איך וכיצד לשמור על רכוש הילדים. בצוואה כזו לא רק שאפשר לבקש מינוי אפוטרופוס לרכוש שהילדים ירשו, אלא גם ליתן הוראות באיזה גיל יקבלו את הרכוש המשמעותי, כיצד יושקעו הכספים שהילדים עתידים לרשת, מתי הם יכולים לממש נכסי מקרקעין ועוד ועוד.

פנו אלינו ונוכל לסייע לכם בקבלת החלטה על תוכן הצוואה ולוודא כי זו תיערך כראוי. למשרדנו נסיון של יותר מ-30 שנה בתחום הירושות והצוואות.

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין, דיני משפחה, ירושה וגישור משפחתי

כתובת המשרד: ויצמן 2, תל אביב

יצירת קשר: 03-6969916

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

דילוג לתוכן