התנהגות מחוסרת תום לב המשפיעה על חלוקת הרכוש

התנהגות מחוסרת תום לב שיש בה כדי להשפיע על חלוקת הרכוש בין בני זוג מתגרשים

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

גם בהליכי גירושין וגם אם המשקעים קשים והרוחות סוערות, ראוי ורצוי לנהוג בדרך ראויה, וודאי שניסיון לפגוע בצד השני ייחשב כחוסר תום לב.

גבר שבינו לבין אשתו יש פערי השתכרות משמעותיים ואשר יכול היה לקבל פיצוי מבית המשפט בגין נכסי קריירה או מוניטין של האישה שצברה היא במהלך הנישואין – הפסיד את הסיכוי לכך נוכח התנהגותו במהלך הליך הגירושין, אשר גרמה נזק רב לאשה, ואשר היה בה משום רוע לב ונקמנות.

בית המשפט סבר בתחילה כי על מנת שבני הזוג יצאו מעמדת מוצא שווה לעת גירושין ראוי היה לפסוק פיצוי לגבר, גם אם בן הזוג לא עשה ויתורים כדי שהאישה תתקדם. יחד עם זאת במהלך ניהול הליכי הגירושין הוכח לבית המשפט כי הגבר נהג בנקמנות ובהתנהגות מחוסרת תום לב ועל כן לא פסק לו כל פיצוי על אף הפערים בינו לבין האישה.

פניה ללקוחותיה של האישה

במהלך חקירתו הודה האיש, כי לאחר פרוץ המשבר בין בני הזוג וכשהחלו ההליכים המשפטיים בין בני הזוג, הוא פנה אל לקוחותיה של האישה ושלח אליהם מכתבים, בהם הוא מודיע להם, כי יאלץ להזמינם כעדים מטעמו. בחקירתו הודה האיש בשליחת המכתבים. הגם שהאיש השים עצמו כמי שאינו מבין את משמעות המעשה והיתמם,  הרי שאין ספק, כי מדובר בניסיון של האיש לפגוע באישה ובעסקיה. פניה למאגר לקוחות האישה בהכרח פגעה בה ובעסקיה, שהרי אף אדם אינו אוהב להיות מעורב בהליכים משפטיים שאינם נוגעים לו ישירות, ואף אדם אינו מתלהב או שש להעיד במשפט גירושין של אחר.

אי שיתוף פעולה עם המצאת מסמכים נדרשים לשלטונות המס

זאת ועוד, בחקירתו אישר האיש, כי לאחר הפירוד, הוא לא המציא לרואה החשבון את הטופס הידוע כ”טופס 106″, אותו הוא התבקש להמציא לו, ועיכב במכוון את הגשת הדו”ח השנתי של האישה למס הכנסה. יתרה מזו, האיש, במודע, לא הודיע לרואה החשבון, כי הוא אוחז בידיו חשבונית מס אשר לא דווחה בדו”ח השנתי לשנת 2005.

מעשיו אלה של האיש, מחד, ועתירתו למחצית מהמוניטין העסקי או המוניטין האישי שצברה האישה, מאידך, נגועים בחוסר תום לב.

החלת המנגנון שבסעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג- אימתי?

בבוא בית המשפט לענייני משפחה לבחון את השאלה, האם יש מקום להחיל את המנגנון אשר נקבע בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, יש ליתן משקל להוראת סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג – 1973, אשר עשוי להטיל על בעלי החוזה חובות נוספות, שזכרן אינו בא בחוזה עצמו, אך המתבקשות מהצורך להביא להגשמת החוזה בדרך מקובלת ובתום לב … חובות אלה יכול שיהיו חובות נלוות … יכול שיהיו אף חובות עצמאיות … חובות אלה מקורן בדין (בג”צ  59/80 שירותי תחבורה ציבוריים באר שבע בע”מ נ’ בית הדין  הארצי לעבודה בירושלים, פ”ד לה(1) 828, 836; כן ראה ע”א 636/78 ויצמן נ’ אברמזון, פ”ד לג (3) 295).

אי מתן פיצוי, הגם שיש מקום לכך, כאשר בן הזוג אינו מקיים את חובת תום הלב

משנעשית על ידי בן הזוג פעולה החורגת מגדר תום הלב, ויש בה כדי לפגוע במשאביו של בן הזוג האחר, אותם הוא תובע, לא תוכר זכותו של בן הזוג לחלק כלשהו מאותם משאבים, קל וחומר שעה שמדובר בזכות הקבועה בשיקול דעתו של בית המשפט בלבד (ראה לעניין זה, בדרך של היקש ואנלוגיה, דברי כב’ השופט י’ שפירא בע”מ (י-ם) 527/04 מ.ל. נ’ צ.ל.).

ראינו אם כן, שההתנהגות המרושעת והנקמנית של הגבר הזיקה לו עצמו, כאשר הוא יכול היה לצאת עם מסת רכוש גדולה יותר, לו היה נוהג בתום לב ובדרך מקובלת בניהול הליך הגירושין.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

דילוג לתוכן