מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  הרשם לענייני ירושה

  מתי יש לפנות לרשם הירושות?

  כאשר נפטר קרוב משפחה, בין אם הותיר צוואה ובין אם לאו, או אדם אשר הותיר צוואה לטובתך, גם אם אינו קרוב משפחה (כגון קשיש שהותיר כספים לאדם אשר טיפל בו בערוב ימיו) – יש צורך לפנות לרשם לענייני ירושה.

  האם ניתן לפנות לגורם אחר לשם הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה?

  ניתן לפנות גם לבית הדין הרבני אשר לו יש סמכות מקבילה לסמכותו של רשם הירושות ואולם לצורך פניה לבית הדין הרבני בענייני ירושה יש צורך על פי סעיף 9 לחוק העוסק בסמכות בתי הדין הרבניים בהסכמה של כל הנוגעים בדבר, דהיינו של כל היורשים.

  אם למנוח יש ידועה בציבור והיא מסרבת לסמכות בית הדין הרבני – אין אפשרות לכפות עליה את הדיון בבית הדין הרבני.

  אם אחד היורשים מסרב להתדיין בענייני ירושה בבית הדין הרבני – אין אפשרות להכריח אותו לפעול שם.

  לבית הדין הרבני צריך גם להתייצב ולקיים דיון, אף אם אין מחלוקת בעוד שלרשם הירושות די בהמצאת מסמכים וטפסים ואין צורך בהתייצבות של היורשים או הנהנים מן הצוואה.

  רשם הירושה מטפל במספר סוגי מקרים:

  לצורך מתן צו קיום צוואה לצוואה המוגשת לרשם הירושות. המדובר בצו דקלרטיבי הצהרתי המכריז על היורשים של המנוח או על הנהנים מן הצוואה.

  בצו עצמו אין התייחסות לרכוש של המנוח, או למה מכילה או לא מכילה מסת העיזבון של המנוח.

  לצורך מתן צו ירושה אם לא קיימת צוואה למנוח אשר נפטר או אם לא יודעים על צוואה כלשהי.

  לצורך מתן צו קיום צוואה וצו ירושה (שני הליכים נפרדים) אם הצוואה מכסה חלק מן הרכוש של המנוח ולא את כולו, ואזי יש צורך גם בצו קיום צוואה וגם בצו ירושה.

  מיהו הרשם לענייני ירושה?

  הרשם לענייני ירושה הוא אורגן של משרד המשפטים. לרשם הירושה יש מספר לשכות המצויות בערים המרכזיות בארץ: בתל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים ובאר שבע.

  פרסום בעיתונות בדבר הגשת הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה.

  הודעה בדבר הגשת בקשה לקבלת צו ירושה מתפרסמת בעיתון וברשומות.

  אפשר למצוא את הבקשה גם באתר של רשם הירושות באמצעות ציון שמו של המנוח או פרטי תעודת הזהות שלו. מטרת הפרסום הינה להביא לידיעתם של אנשים העשויים להיות קשורים למנוח ו/או לעיזבונו על הבקשה ולפעול לפי זכויותיהם. כך, למשל, במידה שאדם מניח שזכותו להיות יורש, הוא יכול להגיש התנגדות למתן צו ירושה.

  למשל אם למנוח יש נושים להם הוא חייב כספים – עליהם לפעול בזמן מוגבל ומוקצב כדי להגיש תביעות או לגבות כספים מעיזבונו.

  מהו תפקידם של הרשמים לענייני ירושה?

  תפקידו העיקרי של הרשם לענייני ירושה הוא להוציא צווים שיאפשרו חלוקת עזבונו של אדם בין היורשים, בין אם על פי צו קיום צוואה ובין אם על פי צו ירושה.

  תחילת התהליך מתחיל עם הגשת בקשה לרשם הירושות לצו קיום צוואה או לצו ירושה.

  מזה מספר חודשים הבקשות מוגשות באופן מקוון (ממוחשב) במרבית המקרים אם כי לא בכולם.  רק אדם שאינו מיוצג על ידי עורך דין יכול להגיש בקשה ידנית.

  תשלום האגרה גם הוא נעשה באמצעות תשלום מקוון.

  לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה המסמכים והטפסים נבדקים, ואם יש בעיות חוסרים או פגמים, מקבלים על כך הודעה מרשם הירושות.

  כמו כן מתבצע הליך של פרסום בעיתונות, ולאחר מיצוי הבדיקות והבירורים שרשם הירושה לעשות מתקבלת החלטה – האם הצו יינתן או שהבקשה תועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

  כך למשל אם צוואה אינה מוגשת במקור ויש בידי המבקש רק העתק – יכול רשם הירושה להעביר את התיק להמשך בירור לבית המשפט לענייני משפחה, גם אם אין התנגדות לצוואה.

  עוד אפשרות של בירור בבית המשפט מתקיימת אם מדובר ביורשים שאין אפשרות לאתר מחמת שנעלמו בשואה, למשל, ואזי לא ברור מיהם מלוא היורשים. במצב כזה לא ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה אלא התיק יעבור להכרעה שיפוטית.

  האפשרות השכיחה ביותר להעברת התיק לבית המשפט לענייני משפחה קורית כאשר מי מהיורשים הפוטנציאליים אשר קופח בצוואה חלקית או בצורה מלאה – מגיש התנגדות בשל אחד או יותר מהטעמים שיכולים להוות עילה להגשת התנגדות כגון: השפעה בלתי הוגנת, העדר כשירות של המנוח לפעולה משפטית כגון עריכת צוואה, השתתפות נהנה בעריכת צוואה באופן פעיל ונטילת חלק בעריכתה ועוד, ואולם אלו הן עילות ההתנגדות העיקריות.

  גם כאשר יש מספר צוואות הדבר יכול להוות עילה להתערבות בית המשפט בתהליך.

  מהם סוגי הצוואה הקיימים?

  • צוואה בעדים היא הצוואה השכיחה ביותר הנעשית בנוכחות עדים והם חותמים על עדותם.
  • צוואה בכתב יד הנכתבת בכתב ידו של המצווה ועל גביה יש לחתום ולרשום את תאריך עריכת הצוואה.
  • צוואה בפני רשות היא צוואה בפני נוטריון למשל.
  • צוואת שכיב מרע הינה צוואה שנעשית בעל פה כאשר המנוח מרגיש שהינו אל מול פני המוות. העדים לצוואה זו צריכים לערוך פרטי כל ולהגישו לרשם הירושות מהר ככל שניתן.

  האם יש חובה לערוך צוואה אצל עורך דין?

  אין חובה לערוך צוואה אצל עורך דין וכל אדם יכול להסתייע בידיעותיו שלו או של אחרים ואולם צריך להביא בחשבון שיש יותר סיכוי שצוואה שלא נערכה על ידי עורך דין עשויה להיות לוקה בפגמים שונים, שיכולים במקרה קיצוני להביא לפסילתה של הצוואה, ואז סוכלה מטרת המנוח ולא יתקיים רצונו.

  מהו צו קיום צוואה?

  כאשר אדם נפטר והוא הותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק בהתאם להוראות שנתן בצוואתו האחרונה התקפה. אין די בקיומה של צוואה וצריך ליתן לה תוקף ברשם הירושות, לאחר נקיטת הליך מתאים.

  מה זה צו ירושה?

  כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק בהתאם להסדר הקבוע בחוק הירושה.

  חוק הירושה מפרט מיהם היורשים המידיים (יורשים מדרגת קרבה ראשונה) ומי נמצא בפרנטלות השנייה והשלישית.

  כדי לקבל צו ירושה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה. הצו יצהיר על זהות היורשים ועל חלקם בעיזבון. צו הירושה לא מפרט מהו העיזבון ולא מתייחס לרכוש שהותיר אחריו המנוח, אלא מתייחס רק לעניין זכויות היורשים, וקובע מיהם יורשיו של המנוח ומהן זכויותיו של כל אחד מהם בירושה.

  כיצד מתבצע ההליך להוצאת צו ירושה מול הרשם לענייני ירושה?

  יש להגיש את הבקשה למתן צו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה במחוז שבתחום סמכותו נמצא מקום מושבו של המנוח. הבקשה תוגש על ידי אחד מן היורשים. את הבקשה ניתן להגיש עצמאית או באמצעות עורך דין מומחה לענייני ירושה.

  מה צריך לצרף לבקשה?

  אם יש צוואה את הצוואה עצמה

  תעודת פטירה

  מילוי הטפסים המתאימים

  אם מי מהיורשים נפטר לפני או אחרי המנוח יש לציין זאת בבקשה

  במקביל, הבקשה מועברת לתגובתו של בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה.

  במידה שלא הוגשו התנגדויות, צו הירושה ניתן, ומאותו רגע הוא מצוי במאגר הממוחשב ביחידת הרשם לענייני ירושה. כל יורש זכאי לקבל העתק מצו הירושה בכל עת.

  אין לרשם סמכות לדון בהתנגדויות. זו שאלה משפטית, ולפיכך הרשם מעביר את כל התיק לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשה, ויכריע לאחר שישמע את טענות הצדדים.

  מה קורה אם הוגשה התנגדות לצו ירושה?

  במקרה זה הרשם לענייני ירושה מסיים את מעורבותו בתיק. אין לרשם סמכות לדון בהתנגדויות. זו שאלה משפטית, ולפיכך הרשם מעביר את כל התיק לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשה, ויכריע לאחר שישמע את טענות הצדדים.

  כיצד מתבצע ההליך להוצאת צו לקיום צוואה מול הרשם לענייני ירושה?

  כדי לקבל צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה ללשכת הרשם לענייני ירושה במחוז שבתחום סמכותו נמצא מקום מושבו של המנוח. את הבקשה יכולים להגיש היורשים המוזכרים בצוואה.

  משלב הגשת הבקשה מתחיל הליך הדומה באופיו להליך להוצאת צו ירושה: מתפרסמת הודעה על דבר הגשת הבקשה בעיתון יומי וברשומות תוך מתן אפשרות למעוניינים בכך להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה. כמו כן, הבקשה נבדקת, ואם הדרישות מולאו ממשיכים בהליך הוצאת הצו. בין הדרישות בולטת הדרישה לצירוף תצהירים חתומים, לצירוף תעודת פטירה של המוריש, לצירוף צוואה מקורית ולצירוף אישורי משלוח הודעות לכל היורשים.

  בשלב הבא, אם לא הוגשו התנגדויות לבקשה, היא תועבר לתגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר אישורה על ידו, ומשחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה. במידה שכן הוגשה התנגדות, יועבר התיק לדיון והכרעה בבית המשפט לענייני משפחה.

  רוצים להתייעץ?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
   חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

   לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

   מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

    חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים