הפרת הבטחת נישואין – דוגמא

הפרת הבטחת נישואין

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

בני זוג שלא נישאו יכולים לתבוע האחד את השני בגין הפרת הבטחת נישואין ולעומתם בני זוג בנישואין שנכשלו אינם יכולים לעשות זאת גם אם האשם מוטל יותר על צד אחד שהכשיל את הנישואין וגרם לפירוקם.

שרונה ודורון ניהלו מערכת יחסים קרובה במשך כשנתיים, ולאחריה הציע דורון לשרונה נישואין, בפארק רעננה, כאשר הוא מצליח להסתיר את תכנוניו משרונה.  במהלך השיט בגונדולה בפארק, ראתה שרונה שלט גדול:  שרונה, האם תינשאי לי?”

שרונה הופתעה עד מאד, התרגשה עד דמעות והשיבה מיד בחיוב. בני הזוג החלו לחפש אולם אירועים, צלם, שמלת כלה, חליפת חתן, די ג’יי, מעצבת אירועים, רב לאירוע, וכיוצ”ב הכנות מרובות לקראת החתונה.

4 ימים לפני החתונה הציע דורון לשרונה לחתום על הסכם ממון, זאת מאחר ודורון היה בעלים של מחצית הזכויות בדירה מרווחת ויקרה שירש מסבתו ביחד עם אחיו התאום, ואשר הייתה במגדל מגורים בתל אביב.

שרונה אשר הייתה מאוהבת לחלוטין בדורון וחפצה להינשא לו מאהבה גדולה נדהמה ונפגעה כאחת.  היא הצהירה בפניו כי היא לא מעוניינת בירושה, וכי לעולם לא תגזול ממנו דבר שלא מגיע לה, אך לא תחתום על שום הסכם מאחר ואם תחתום, יהיה זה מתוך הבנה שהצדדים יגיעו לגירושין ולו הייתה סבורה שיש סיכוי להתגרש – כלל לא הייתה מתחתנת. שרונה הדגישה כי על דורון להאמין לה וליושרה שלה, ולא לנסות להחתים אותה על מסמך כשהיא עסוקה במחשבות על האיפור וכיצד תיראה בשמלת הכלה, ביום שאמור להיות המאושר בחייה.

דורון, ששמע במקום עבודתו על מקרה בו זוג, שלא היה ביניהם הסכם ממון, חלק בדירה שהייתה שייכת רק לאחד מהם אחרי ארבע שנות נישואין בלבד – התעקש מאחר וחשש לאבד את הירושה שבה זכה לפני שכלל הכיר את שרונה. לאחר דין ודברים סוער שהיה כרוך בדמעות שני הצדדים הודיע דורון לשרונה כי אם לא תחתום על הסכם ממון בו היא מוותרת על ירושת סבתו – הוא מבטל את החתונה.

שרונה לא נכנעה ואמרה שאם כך – מוטב עכשיו מאשר לאחר מכן, אף הפצירה בו לחשוב פעם ופעמיים בעניין זה, לאור העובדה שאהבה גדולה שררה בין הצדדים, ולא רק אהבה אלא תחומי עניין קרובים ונושאי שיחה רבים.  גם המשפחות שהתיידדו מצאו שפה משותפת.

דורון ביקש זמן לחשוב ולאחר יום נוסף שלח לשרונה SMS  בו הוא מבטל את החתונה.

מה יכולה לעשות שרונה בנדון?

הפגיעה הנפשית בה הייתה גדולה וגם ההלם. בהעדר האלמנטים של משק בית משותף ומגורים משותפים שרונה אינה יכולה לדרוש זכויות כלשהן כשל ידועה בציבור.

הדבר היחידי ששרונה יכולה לעשות הוא לתבוע החזר של ההוצאות שהוציאו היא ו/או הוריה בגין ההכנות לחתונה ובגין התשלומים ששולמו ו/או שלא ניתן יהיה לחמוק מתשלומם.

כמו כן יכולה שרונה לדרוש פיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין.  במה מדובר? שרונה יכולה להגיש תביעה לפיצוי בגין הנזק לא ממוני שנגרם לה, בגין הזמן שאיבדה במערכת יחסים זו, בגין הצער ועוגמת הנפש שביטול החתונה בעיתוי כה קרוב גרם לה.

שרונה אשר ניהלה מערכת יחסים קרובה עם דורון ולמרות האהבה הגדולה שהייתה ביניהם אינה יכולה לדרוש הכרה בה כידועה בציבור. כל שהיא יכולה היא להגיש תביעה כספית לפיצוי על הנזק הנפשי שנגרם לה.

יצוין כבר עתה כי בתי המשפט אינם מתלהבים מתביעות מסוג זה.  התפיסה היא שעולם המשפט אינו יכול לנהל מערכות יחסים בין בני זוג ולהתערב בחיים אינטימיים של משפחה.  יחד עם זאת קיימים מקרים בהם בית המשפט מתערב ופוסק פיצוי והכל תלוי בנסיבות המקרה.

מצאנו בפסיקת בית המשפט העליון, ולא פעם אחת, רתיעה מתביעות מסוג זה. כפי שצויין בע”א 461/64 טמסיט נ’ פחימה, פ”ד יט(4) 129, 131 (1965) (להלן: “עניין טמסיט”), תביעה בגין הפרת הבטחת נישואין היא:  ממין התביעות שאינן אהודות ביותר… תביעה כזאת יש בה, כמעט תמיד, משהו  מן הדוחה, כי היא יוצאת מתוך ההנחה, כי הארוס או הארוסה חייבים היו להתחתן עם בן הזוג האחר, אך ורק בשל ההבטחה שניתנה, למרות מה  שאין רגשות אהבה ביניהם. כבר הרומאים העתיקים ראו תביעה כזאת כנוגדת את המוסר הציבורי

כך גם סבר בית המשפט בע”א 609/68 נתן נ’ עבדאללה, פ”ד כד(1) 455, 464 (1970) ע”א 4/66 פרץ נ’ הלמוט, פ”ד כ(4) 337, 359 (1966).

שהרי זוג נשוי שנישואיו עולים על שרטון אינו יכול לתבוע האחד את זולתו בגין כשלון חיי הנישואין………

יש שהציעו לבחון מחדש את העילה (ראו, למשל: פנחס שיפמן “הבטחת נישואין – חוזה מחייב?” משפטים יג 104 (1983); דב פרימר “השבת מתנות  אירוסין בגין הפרת הבטחת נישואין לאור החקיקה האזרחית החדשה”  משפטים י 329 (1980).

יש לציין כי עילה זו שנויה במחלוקת, בעיקר מאחר והיא נתפסת כניסיון לכפות את דיני החוזים על סיטואציה שספק אם הם ערוכים לטפל בה. לפיכך, יש הקוראים לביטול עילה זו או לחילופין הגבלתה באמצעות חקיקה.

לעניין זה ר’ דעת המיעוט של כב’ השו’ ריבלין, בפס”ד פלונית, בעמ’ 226- 234:”המשפט, כידוע, אינו מקנה עילת תביעה בגין נזקים נפשיים הכרוכים בהליכי גירושין (ראו והשוו: ע”א 264/77 דרור נ’ דרור, פ”ד לב(1) 829, 832), אף שבמקרים רבים פירוקו של קשר נישואין ממושך, כרוך בנזק נפשי העולה לאין ערוך על הנזק הנפשי שנגרם בעקבות הפרת הבטחת נישואין…בדומה, אין תרופה בשיטתנו למי שנגרם לו נזק נפשי בשל הניאוף שנאף בן זוגו (ראו: ג’ טדסקי “משבר המשפחה וחסידי המסורת” במחקרי משפט לזכר אברהם רוזנטל (בעריכת ג’ טדסקי, תשכ”ד) 282, 291-295). ככלל, פרידתם של מי שקיימו ביניהם קשר רומנטי, שהיא מאורע שכיח אשר אין כל ספק כי כרוכים בו רגשות עזים, אינה מקנה, כשלעצמה, תרופה במשפט…אכן המשפט…אינו נעצר על מפתנו של הבית המשפחתי. המשפט נמנע, עם זאת, מלנסות כוחו בהסדרת יחסים רגשיים. המשפט יתקשה לספק מזור לרגשות הפגועים וללב הדואב. בן הזוג המתעתע, הנואף, המפרק קשר ללא הצדקה, ראוי אולי לגנאי מוסרי, דתי או חברתי, אך הנפגע ממנו יתקשה למצוא תרופתו במשפט”.

הלכה פסוקה היא, כי הפיצוי על הפרת הבטחת נישואין צריך להיות צנוע ביותר (ע”א 647/89 הנ”ל, בעמ’ 174, והפסיקה שנסקרה שם).

הלכה זו מושפעת מהרתיעה האינטואיטיבית לפרוט שברון לב לשוברים כספיים ומהקושי הכרוך ביציקת כללים משפטיים על דברים שבלב (לסקירת היבט זה, ראו חוות-דעתו של כב’ השופט ריבלין בע”א 5258/98 הנ”ל).

בפסיקת בית המשפט העליון עולה השאלה בדבר מעמדה המשפטי של הבטחת נישואין. אכן, על אף ביקורות שונות שהוטחו בה במשך השנים, ועל אף שבדיני מדינות זרות, רבות בוטלה עילה זו, זכתה הבטחת הנישואין במשפטנו למעמד משפטי מחייב (ראה ע”א 5258/98 פלונית נ’ פלוני ואח’, פ”ד נח (6), 209. וראה שם עמדתו החולקת של כב’ השופט – כתוארו אז – ריבלין הסבור, כי בשלה העת לבטל עילה זו גם במשפטנו).

עם זאת, צומצם יישום עילה זו רק למקרים חריגים ביותר, וגם כאשר נפסקו פיצויים, נפסקו הללו, בדרך כלל, בסכומים נמוכים מאוד, ובגינו של נזק כבד מאוד (לשם דוגמה ראה: ע”א 416/91, יצחק ממן נ’ רחל טריקי, פ”ד מז(2), 652), וזאת, בדרך כלל, כאשר בית המשפט השתכנע, כי מדובר בהתנהגות זדונית מצד אחד, ובפגיעה חמורה בצד אחר, כשזה לא יכול היה לצפות פגיעה זו.

כך אף בע”א 647/89 שיפברג נ’ אבטליון פ”ד מו (2) 169 נקבע: הלכה פסוקה היא כי “הפיצוי על הפרת הבטחת נישואין צריך  להיות  צנוע  ביותר” (ע”א 58/73, שקד נ. זילברפרב, פד”י כ”ט(1), 151,  153.  ראה  כמו  כן  ע”א  609/68, נתן נ. עבדאללה, פד”י כ”ד(1), 455, 464). בניגוד להפרת הסכמים מסחריים, במקרה של הפרת הבטחת נישואין הנפגע  אינו  זוכה לפיצויים המעמידים אותו במצב שהוא היה אילו המפר קיים  את  החוזה,  אלא  פוסקים  על הנזק הספציפי, וכן הנזק הכללי שנגרם לנפגע בעקבות ההפרה (ראה: פרופ’ נ. כהן, “סטטוס, חוזה וגרם הפרת חוזה”, הפרקליט ל”ט (התש”ן), עמ’ 304, 311.

זירתם הטבעית של  דיני  החוזים  היא  זירת המסחר. מחוזות רוחניים או נפשיים  נמצאים מחוץ לתחומם  המסורתי של דיני החוזים.

רגשות אינם מצרך. אין לסחור בהם“. (פרופ’ נילי כהן דיני חוזים)

שרונה, אם תתבע, תקבל פיצוי נמוך של כמה עשרות אלפי שקלים לכל

היותר. כלכלית אולי זה לא ההליך הנכון, אבל ישנם מקרים בהם הגשת

התובענה מהווה קתרזיס והדרך לפתרון הבעיה.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

דילוג לתוכן