מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
03-6969916
ויצמן 2, תל אביב יפו
עורך דין גירושין אלינור ליבוביץ

מעוניינים להתגרש וזקוקים לעזרה?

מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

  הסכם ממון

  הסכם ממון ידועים בציבור

  תוקפו של הסכם ממון שלא אושר כדין, בין ידועים בציבור, ובין בני זוג נשואים

  עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

  מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

  מהגישה הנוקשה לגישה המקלה, ועל הצורך להיוועץ בעו"ד לפני עריכת הסכם ממון

  יניב ואור חיו כידועים בציבור במשך חמש שנים. היות ולאור הייתה דירה שקיבלה מהוריה במהלך השירות הצבאי שעשתה, והיות ויניב היה אדם הגון ביסודו – הסכימו הצדדים להכין בעצמם הסכם ממון, שבו יצהירו ויתחייבו כי כל הרכוש יהיה משותף מלבד הדירה של אור שנתקבלה במתנה מהוריה בטרם הכירה את יניב ובמיוחד בהתחשב בכך שיניב לא השקיע מאומה בדירה זו.

  בשנה השישית לזוגיות, נכנסה אור להריון, ובני הזוג החליטו להינשא זה לזו כדמו"י, והעמידו חופשה וקידושין לשביעות רצון הורי שני הצדדים.

  יניב ואור לא אישרו את ההסכם כאשר היו ידועים בציבור בפני בית המשפט או רשות מוסמכת אחרת.  בזמן שהעמידו חופה שכחו לגמרי מקיומו, ולא פנו לאישורו בבית המשפט או אצל נוטריון או כל רשות מוסמכת אחרת.

  בני הזוג והילד שנולד התגוררו ומתגוררים בדירה השייכת לאור. עם הזמן החליטו בני הזוג להרחיב את הדירה ולבנות על הגג, לאחר קבלת אישורים לכך מהרשות העיקונית חדר נוסף של 22 מ"ר, וזאת עשו מאמצעים משותפים, כלומר מכספים שחסכו במהלך הזוגיות ביניהם.

  היה והצדדים יסתכסכו – איזו משמעות תהיה להסכם הממון שנחתם ביניהם בנוגע לדירה? האם יש משמעות כלשהי לתוספת הבניה שמומנה באמצעים משותפים? האם יש בה כדי ללמד על כך שהצדדים לא יחסו חשיבות כלשהי להסכם ולא פעלו על פיו?

  הסכם ממון אשר נחתם בשעה שזוג שלא נישא חי כידועים בציבור, אינו חייב באישור רשות מוסמכת.  חרף העובדה שלא אושר בבית המשפט יש לו תוקף משפטי. משמע ההסכם שנחתם בין יניב לאור כאשר היו ידועים בציבור וחיו כזוג לא חייב את אישורו בפני רשות מוסמכת או ערכאה משפטית, והוא היה בתוקף.

  לעומת זאת זוג אשר חתם הסכם בהיותו זוג לא נשוי ואשר נישא לאחר מכן – צריך לאשר את אותו הסכם בבית המשפט לענייני משפחה עם הנישואין.  אמנם כאשר בני הזוג חיו רק כידועים בציבור לא הייתה עליהם חובה לאשר את ההסכם ואי מתן אישור לא פגע בתקפותו, ואולם יחד עם זאת מעת הנישואין – חובה עליהם לפעול כהנחית החוק ולאשר את הסכם הממון בפני רשות מוסכמת. משמע אור ויניב בסמוך לנישואין או מיד לאחריהם היו צריכים לאשר את ההסכם והם לא עשו כן.

  יתר על כן – אפשר לטעון כי מרגע שהצדדים הרחיבו את גודל הדירה או שיפצו אותה משמעותית ועשו זאת מכספים משותפים – יש שראו בהסכם כבלתי תקף, שאחרת מדוע שיניב ישקיע מכספיו בנכס שאינו שלו, ולכאורה יזרוק כספו ללא סיבה הגיונית?

  אישורו של הסכם ממון בין בני זוג נשואים – חובה

  רק הסכם ממון בין בני זוג נישואין צריך שיאושר בפני  בית המשפט או בידי גורם מוסמך אחר על פי סע' 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון") עם נישואי בני הזוג. כל הסכם אחר תקף גם מבלי אישורו.

  הכלל המנחה קובע  כי הסכם ממון אשר לא אושר, חסר תוקף הוא.  כך נקבע מזה שנים רבות, כגון בפרשת נציה (ע"א 490/77 נציה נ' נציה , פד"י ל"ב(2) 621) וכן בע"א 4/80 מונק נ' מונק , פ"ד ל"ו (3) 421, מפי כב' השופט לוין:

  "הליכי אישור הסכם ממון בפני בית המשפט, על פי סע' 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג לא נועדו לבירור פלוגתאות בין בעלי הדין, אלא פשוטם כמשמעם, ליתן תוקף להסכם ששני בני הזוג הביאו לפני בית המשפט".

  על אף האמור, ובמקרים חריגים, הוכר הצורך לסטות מכלל זה,  בעטיו של עקרון תום הלב, וזאת כאשר צדדים פעלו על פיו ונהגו בנוגע להסכם כאילו אושר כדין וראו אותו כבעל תוקף מחייב לכל דבר ועניין. בע"א 151/85 רודן נ' רודן פ"ד ל"ט (3) 186, הודגם קיומו של היוצא מן הכלל האמור, כאשר בית המשפט  העליון נדרש לסוגיה ופסק:

  "נראה לי, כי במקרה זה מנועה המשיבה 2 מלהעלות טענה זו בשלב כה מאוחר,  9 שנים לאחר שנכרת ההסכם, לאחר שהיא קיבלה את מה שההסכם העניק לה ובעת שהיא נדרשת לעמוד בנדרש ממנה על פיו. העובדה, שהיא נהגה על­פי ההסכם במשך   9שנים, מעידה על כך, שהיא הכירה בתוקפו, וכי אישור בית המשפט המחוזי עמד בדרישותיה, וכי היא חתמה על ההסכם מתוך רצון חופשי ומתוך מודעות מלאה להשלכותיו….

  בנסיבות שלפנינו, נעשה שימוש בזכות לטעון את הטענה בדבר אישור בלתי נאות של החוזה על-ידי בית משפט בחוסר תום-לב, ועל-כן דין טענה זו להידחות".

  כב' השופט רובינשטיין התייחס לשאלת תוקפו של הסכם בלתי מאושר בבע"מ 7734/08 פלוני נ' פלונית, [פורסם בנבו] בזו הלשון:  "בכל הנוגע להסכם ממון שלא אושר אך הצדדים נהגו לפיו, קיימת הלכה המעניקה לו תוקף מעשי מכוח עקרון תום הלב, ההשתק והמניעות. בקבעו חובה לאשר את ההסכם, הציב המחוקק גבול ברור, ולמעט באותם מקרים בהם יהיה מושתק צד להסכם מלהעלות טענה לגבי העדר אישור כדין נוכח התנהגות הצדדים להסכם, הגבול הוא זה הקבוע בחוק".

  ולמקרה שהוצג –

  ככל הנראה, המקרה שהועלה בפתיח למאמר זה, מדגים את החריג לכלל, בו יכיר בית המשפט גם בזכויותיו של יניב בשיעור מסויים ביחס לדירה, הן מהטעם שבני הזוג לא אישרו את הסכם הממון עם הנישואין והם מהטעם שבדרך התנהגותם לא ראו בו מסמך מחייב, דבר הבא לידי ביטוי בכך שיניב השקיע מכספיו שלו בשיפוץ ובהרחבת הדירה, וניתן להקיש מכך שבני הזוג ראו אותה כמשותפת.

  יחד עם זאת, יש להביא בחשבון כי רק במקרים מעטים סטו בתי המשפט מהוראה מחייבת זו של חוק יחסי ממון הקובעת את דרך אישור ההסכם ואת העדר תקפותו ללא אישור, והדברים נעשו במשורה, ורק כדי למנוע עיוות של הצדק.

  משכך, קשה לנבא מה תהיה החלטתו של בית המשפט אם יניב ואור יגיעו לפתחו אם יסתכסכו.  הדבר תלוי גם בנסיבות המקרה, המשתנות ממקרה למקרה, וגם בהשקפת עולמו של השופט.  הדברים אינם שחור-לבן ויש מקום להרבה וריאציות בניתוח משפטי של מקרה כמו המתואר לעיל, שאינו מקרה מורכב במיוחד והוא חוזר על עצמו בורסיה כזו או אחרת.

  לאור האמור לעיל, במקרה של כניסה לזוגיות חדשה כאשר אחד מבני הזוג הוא עם רכוש רב והשני מגיע חסר כל – כדאי להיוועץ בעורך דין העוסק בגירושין ובדיני משפחה על מנת להכין הסכם ממון הוגן וטוב אשר יביא בחשבון את מירב האפשרויות היכולות לקרות בחיים ואשר יהיה צופה פני עתיד.

  עורך הדין ידריך אתכם באלו מקרים צריך לאשר את הסכם הממון ובאלו מקרים אין בכך צורך ובכך יגדיל את הוודאות ויקטין סיכונים.

  הסכם ממון – הגנו על הנכסים שלכם

  בעשור האחרון אנו רואים עליה משמעותית בכמות הזוגות הצעירים אשר נכנסים למערכת היחסים הממוסדת כאשר יש להם נכסים אינדיבידואלים. כל אחד מבני הזוג רוצה להגן על הנכסים שהוא צבר לאורך השנים ולהבטיח שבמקרה בו אתם נפרדים, הנכסים שלכם נשארים בידיים שלכם ולא יבוצע בהם כל שינוי. בדיוק מסיבה זו יותר ויותר זוגות בוחרים להגיע עוד טרם החתונה אל משרדו של עורך הדין לענייני משפחה וליצור ביחד הסכם ממון שישקף את תפיסת העולם שלהם. כך אתם נכנסים לנישואים כאשר אתם מודעים מאוד לכל אתגר שיכול לעמוד לפניכם ויש לכם קווי יסוד להתנהלות במקרה של פרידה. לפרטים נוספים, צרו קשר עם משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ.

  מתי מומלץ לערוך הסכם ממון?

  ביסודו של דבר, הסכם ממון הוא הסכם בעל תוקף משפטי שכל המשמעות שלו היא חלוקה ברורה של נכסים בין בני הזוג. אם אתם לא נכנסים למערכת היחסים הזוגית עם נכסים, כנראה שאין לכם סיבה ממשית להשקיע זמן ומשאבים על מנת ליצור הסכם ממון בזוגיות שלכם. עריכת הסכם הממון מתאימה לבני זוג אשר יש להם כבר נכסים פיזיים או פיננסיים – והם רוצים לשמור עליהם גם בתוך הנישואים. אם יש לכם למשל עסק, ואתם לא יוצרים הסכם ממון לפני הנישואין, אתם מעמידים את העסק שלכם בסכנה. הדין הישראלי וחוק יחסי ממון בין בני זוג, יכול להביא למצב שבו בני זוג שלא חתמו על הסכם ממון יאלצו לשתף את בן הזוג האחר ברכוש שנצבר קודם לנישואין – גם אם מדובר ברכוש ששייך באופן אבסולוטי רק לאחד מן הצדדים. כמובן שיש לחוק הזה תנאים ודרישות שונות אך בפועל אתם יכולים למצוא את עצמכם מוכרים את העסק היקר לכם רק בגלל שאתם רוצים להתגרש ואתם צריכים לחלק את הרווחים או את השווי שווה בשווה. אז אם אתם לא מוכנים לקחת סיכון ואתם רוצים לבדוק בעוד מועד את כל הדרכים להגן על הנכסים שלכם, אתם חייבים לבדוק איך אתם יוצרים הסכם ממון עוד לפני החתונה.

  מתחילים את הנישואין ברגל ימין עם הסכם ממון מסודר

  הקונטקסט של הסכם הממון בדרך כלל שלילי, במיוחד בעיני בני זוג רבים. אמנם לא קל לדון בענייני כספים עוד לפני החתונה, אבל ישנה חשיבות רבה לדיון סביב הסכמי ממון. אם אתם מבטיחים אחד לשני לחיות בחיים זוגיים, מדוע כל כך קשה לחשוב כמה צעדים קדימה ולתכנן את היום בו אתם עלולים לרצות לפרק את הנישואים?

  הסכם ממון – כללים לעריכת הסכם ממון

  הרציונל לעריכת הסכם ממון בטרם נישואין

  עריכת הסכם ממון טרום נישואין הצופה פני עתיד היא דבר מקובל בימינו אנו. מומלץ להתגבר על אי הנעימות הכרוכה בהעלאת הנושא, ולערוך הסכם הוגן אשר יעשה צדק עם כל אחד מהצדדים.

  הסכם ממון מקובל בשלושה מקרים עיקריים (אם כי לא רק):

  א. כאשר יש פערים ראשוניים גדולים בין בני הזוג באחזקות הכלכליות.

  גיל הנישואין עלה, ומטבע הדברים בני הזוג או מי מהם המגיעים לנישואין, הצליחו כבר לצבור חסכונות או נכסים.  אדם הנישא לבן או בת זוגו בגיל 35 יכול שיהא בעל  ותק של 10 שנות עבודה, שבמהלכן עלה בידו לחסוך כמה מאות אלפי שקלים בביטוח מנהלים, בהנחה שהוא אקדמאי בדרך ניהולי בינוני.

  יתר על כן, הפערים היום בין עניים לעשירים התחדדו עוד יותר. צעירים רבים בגילאי 30 ואף למטה מכך, מקבלים מהוריהם דירה או סכומי כסף גדולים היכולים לשמש כתשתית להתחלת החיים הזוגיים.  מנגד ישנם הורים רבים שאינם יכולים לסייע במאומה לילדיהם הנישואים או לכל היותר בסכומים המסתכמים בעשרות אלפי שקלים.

  ראינו אם כן, שהפערים בין זוגות נישאים יכולים להיות פערים כלכליים משמעותיים ביותר. כל אדם שעיניו בראשו יבין כי בנסיבות של פערים כלכליים גדולים – ראוי ורצוי לערוך הסכם יחסי ממון הצופה פני עתיד, והמסדיר את חלוקת הרכוש, במקרה של גירושין.

  ב. בעת נישואין שאינם נישואין ראשונים למי מהצדדים ו/או לשניהם.

  זאת ועוד, בני זוג הנישאים זה לזו או חיים זה עם זו בזוגיות מספר שתיים, מגיעים לזוגיות זו, עם נכסים שצברו קודם לכן, ועם אינטרסים מנוגדים, כאשר כל אחד מעוניין לדאוג לילדיו מנישואין ראשונים, ומעוניין להגן על רכושו שלו, במידה וזוגיות מספר שתיים (או שלוש.) לא תעלה יפה. בנסיבות אלו ודאי וודאי שיש לערוך הסכם ממון.

  ג. לבני זוג שבחרו לא להינשא (או כאלה שאינם יכולים להינשא) אך הם מקיימים משק בית משותף וחולקים את חייהם זה עם זו – דהיינו לידועים בציבור.

  גם זוגות החיים ללא חופה וקידושין ואף ללא נישואין אזרחיים והמוותרים מסיבה כזו או אחרת על גושפנקא חוקית חייבים להסדיר את נושא הרכוש והמזונות ביניהם, זאת מאחר ומעמדם של ידועים בציבור שונה מאלו הנשואים, ואם ברירת המחדל בנישואין רגילים הינה שיתוף בנכסים הרי שלגבי ידועים בציבור חלה החזקה ההפוכה, וכך מי שחפץ להסדיר את זכויותיו ראוי שיחתום על הסכם ממון.

  מה צריך להופיע בהסכם ממון הצופה פני עתיד?

  (1) התייחסות לרכוש הקיים טרם הנישואין/הזוגיות של כל אחד מהצדדים, דהיינו לרכוש שמקורו קודם וחיצוני למועד שבו התחברו בני הזוג

  פירוט רכוש של כל אחד מהצדדים טרם הזוגיות. הכוונה היא לרכוש בנדל"ן, כספים, זכויות עתידיות, מיטלטלין, מוניטין אישי ומקצועי, מניות, זכויות סוציאליות, פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד'.

  התייחסות לתחלוף של רכוש זה (דהיינו החלפת דירה בדירה וכיוצ"ב)

  התייחסות לפירות של הרכוש, דהיינו אם עסקינן בדירה – לתקבולי שכר הדירה, האם הם נכנסים לקופה המשותפת אם לאו.

  בדרך כלל, מקובל שרכוש שהושג קודם לנישואין – נשאר שייך לבן הזוג אשר השיג או צבר או קיבל אותו.

  (2) התייחסות לרכוש שייצבר לאחר הנישואין/החיים המשותפים על ידי אחד הצדדים לאחר התחלת הזוגיות

  אפשר להסכים על הפרדה רכושית מלאה או חלקה לא רק לעבר אלא גם לעתיד.

  אפשר גם לסכם על שיתוף מלא של כל מה שייצבר במהלך הנישואין/זוגיות, בלא התייחסות למקור הרכוש/הכספים, שכן אלו מושגים במהלך החיים המשותפים ובמאמץ משותף.

  (3) התייחסות לרכוש שיגיע למי מבני הזוג או לשניהם בירושה ו/או במתנה במהלך חיי הנישואין, דהיינו לרכוש המגיע ממקור חיצוני לזוגיות ושאינו מושג במאמץ משותף.

  בדרך כלל, רכוש שמתקבל בירושה או במתנה מההורים אינו בר שיתוף, ומרבית הזוגות מעדיפים לייחד אותו ליורש ולא להכניס אותו למסה המשותפת, אך גם לכלל זה יש חריגים, ובמיוחד בנישואין ארוכים וטובים.

  (4) התייחסות לקרע, מהו מועד קרע, כיצד ייקבע הקרע, וכיצד תינתן הודעה על רצון בהפסקת החיים המשותפים.

  אפשר גם להסכים עם דרכי פתרון בטרם פונים לערכאות משפטיות, כגון: טיפול זוגי לשיקום התא המשפחתי כדי למנוע פירוד, גישור על מנת למנוע הסלמה במערכת היחסים ולעבור את פירוק התא המשפחתי בלא הליכים בבית המשפט או בבית הדין.

  (5) התייחסות לחלוקת הרכוש המשותף, אם וככל שיש רכוש משותף לצדדים החל ממועד הקרע ואילך.

  ברוב המקרים אנשים צוברים רכוש משותף ועל כן יש צורך להתייחס להפרדת רכוש זה בדרך בה מוסכם בחוזה.

  (6) התייחסות לסיטואציה בה אחד הצדדים מתגורר בדירה של בן הזוג האחר ללא זכויות, והקרע נוצר.  יש צורך להסכים על פינוי הדירה, ואולם להבטיח את מדורם של הילדים, אם וככל שיהיו.

  (7) הסכמה מראש על משמורת הילדים ועל סכום המזונות – בטרם יש ילדים, הינה בבחינה הצהרה בלבד, אך אינה מחייבת, זאת מאחר והילדים אינם צד להסכם, לא כל שכן טרם נולדו. על כן התייחסות כזו הינה מיותרת ולא תיתן יתרונות למי מהצדדים.

  (8) כיום לאור הפסיקה בנושא מוניטין יש צורך להתייחסות נפרדת לסוגיה של המוניטין האישי והעסקי.

  (9) אם בני הזוג מתעתדים להינשא בנישואין דתיים כדת משה וישראל – יש צורך לקבוע מה כוונותיהם לגבי הכתובה.

  דהיינו, האם החתימה על מסמך הכתובה מחייב או שהוא יתקזז עם הזכויות האחרות שמקבלת האישה.

  (10) יש צורך לייחד פרק נפרד לנושא דירת המגורים, בין אם היא שייכת לשני בני הזוג ובין אם למי מהם.

  (11) יש צורך להכניס פרק על התחייבות לסודיות בנוגע להסכם.

  (12) יש צורך להסכים על כך שדי בכך שאחד הצדדים חפץ בגירושין על מנת לסדר גט כדי שעצם הגירושין לא יהוו כלי לסחיטה ולויתורים שאינם הוגנים.

  (13) יש צורך לייחד פרק לרכוש שנצבר על ידי שני בני הזוג ולקבוע כיצד יפורק השיתוף, לקבוע מנגנון ומועד הפירוק, עם מתן הודעה בדבר פירוד.

  (14) הסכם שנעשה עבור בני זוג שבדרך כלל אינם משפטנים צריך שיהיה ברור גם למי שאינו בקיא בחוק ומשפט ולמי ששפתו אינה שפה גבוהה.

  (15) ההסכם צריך להיות מאושר אצל נוטריון אם מדובר בזוג שטרם נישא, ובבית המשפט לענייני משפחה אם מדובר בזוג שנישא וחפץ לערוך הסכם ממון לאחר הנישואין, אם מסיבה כלשהי לא עשה זאת טרם הנישואין.

  ללא אישור כזה, אין תוקף להסכם ממון בין בני זוג נשואים.

  (16) ידועים בציבור אינם צריכים לאשר הסכם כזה במידה והם אינם מתכוונים להינשא.  ידועים בציבור יכולים לאשר את הסכם הממון בבית המשפט אך אינם חייבים לעשות זאת כדי שיהיה תקף.

  (17) מקובל להכניס בהסכמי ממון שיתוף מדורג ברכוש, המתייחס למספר שנים או לקיומם של ילדים.

  (18) הסכם ממון צריך שיהיה הוגן ומשרת את הצרכים של שני הצדדים, שאחרת הזוגיות לא תחזיק מעמד, וצד שיהיה מקופח וירגיש ממורמר, יביא זאת לידי ביטוי.

  (19) הסכם כזה מונע במקרים רבים הליכים בנוגע לרכוש של כל אחד מבני הזוג ולרכוש המשותף.

  יחד עם זאת, אין הוא נותן פתרון לסוגיות של משמורת ומזונות ילדים ולהסדרי הראיה הנוגעים לילדים.

  (20) צד יכול גם לפנות לבית המשפט ולעתור לביטולו של ההסכם, ואולם ברוב המקרים הסיכויים קלושים.

  הסכם ממון ידועים בציבור – מה זה בעצם?

  הסכם ממון קובע את האופן בו יחולקו הנכסים והרכוש המשותף במקרה של סיום מערכת הזוגיות של בני הזוג הידועים בציבור או של בני זוג נשואים, בין אם מדובר במקרה של גירושין או פטירה.

  במידה ובני הזוג לא נשואים, הסכם ממון ידועים בציבור הוא הבחירה הנכונה עבורכם למקרה של פרידה או פטירה. ישנה חשיבות גבוהה לעריכת הסכם מפורט, מקצועי ופרטני, במיוחד לאור המצב הרגיש של זוגות אשר הינם ידועים בציבור. משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ יעמוד לשירותכם לאורך כל הדרך ביצירת ההסכם, ניסוח מדויק וחוקי וכמובן הגשה לאישור מול בית המשפט.

  מה מעניק הסכם ממון ידועים בציבור?

  בני זוג רבים בישראל בוחרים לחיות חיים משותפים מבלי לבוא בברית הנישואין. אלא לחיות כבעל ואישה מתוך הסכמה הדדית ושותפות גורל. בדומה למסגרת משפחתית בה בני הזוג נשואים, לאורך השנים יכול להצטבר רכוש רב, נכסים וילדים משותפים, זאת ללא חתונה, אזרחית או דתית. עריכה של הסכם ממון ידועים בציבור מקנה לכם מענה מצויין לצרכים האישיים של כל אחד מבני הזוג תוך כדי יצירת תמונה ברורה וחוקית בכל הנוגע לחלוקת רכוש במידה ותתרחש פרידה.

  • ההסכם , אשר מאושר על ידי שני בני הזוג, לאחר דין ודברים ולאחר משא ומתן מונע התדיינות משפטית ארוכה ומתסכלת בעתיד בנוגע לחלוקת רכוש וחוסך זמן, מאמצים וכסף לשני הצדדים בהתנהלות עתידיות.
  • ההסכם משמש כגושפנקא נוספת להכרה רשמית של הקשר בין בני הזוג באופן רשמי.
  • חתימה על הסכם הממון מאפשרת שקט נפשי וביטחון כלכלי לכל עתיד שלא יבוא.

  תשמרו על עצמכם

  הסכם ממון הוא מסמך בעל תוקף משפטי אשר נועד להסדיר את כל הקשור לרכוש משותף או נפרד של הידועים בציבור, לרבות רכוש, ממון ונכסים. עריכת ההסכם נועדה לשמור על הזכויות והחובות של כל אחד מבני הזוג בנוגע לרכוש או חובות אשר צברו לאורך השנים. ישנה חשיבות רבה לעריכת הסכם מסוג זה, כך תוכלו להגן על עצמכם ולהבטיח יציבות כלכלית בעתיד. משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ מתמחים בדיני משפחה למעלה מ – 31 שנים ויוכלו להעניק לכם את השירות הטוב ביותר בניסוח הסכמי ממון.

  חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

  לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

  מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

   חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים