מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  הסכם ממון ידועים בציבור

  תוקפו של הסכם ממון שלא אושר כדין, בין ידועים בציבור, ובין בני זוג נשואים

  עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

  מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

  מהגישה הנוקשה לגישה המקלה, ועל הצורך להיוועץ בעו"ד לפני עריכת הסכם ממון

  יניב ואור חיו כידועים בציבור במשך חמש שנים. היות ולאור הייתה דירה שקיבלה מהוריה במהלך השירות הצבאי שעשתה, והיות ויניב היה אדם הגון ביסודו – הסכימו הצדדים להכין בעצמם הסכם ממון, שבו יצהירו ויתחייבו כי כל הרכוש יהיה משותף מלבד הדירה של אור שנתקבלה במתנה מהוריה בטרם הכירה את יניב ובמיוחד בהתחשב בכך שיניב לא השקיע מאומה בדירה זו.

  בשנה השישית לזוגיות, נכנסה אור להריון, ובני הזוג החליטו להינשא זה לזו כדמו"י, והעמידו חופשה וקידושין לשביעות רצון הורי שני הצדדים.

  יניב ואור לא אישרו את ההסכם כאשר היו ידועים בציבור בפני בית המשפט או רשות מוסמכת אחרת.  בזמן שהעמידו חופה שכחו לגמרי מקיומו, ולא פנו לאישורו בבית המשפט או אצל נוטריון או כל רשות מוסמכת אחרת.

  בני הזוג והילד שנולד התגוררו ומתגוררים בדירה השייכת לאור. עם הזמן החליטו בני הזוג להרחיב את הדירה ולבנות על הגג, לאחר קבלת אישורים לכך מהרשות העיקונית חדר נוסף של 22 מ"ר, וזאת עשו מאמצעים משותפים, כלומר מכספים שחסכו במהלך הזוגיות ביניהם.

  היה והצדדים יסתכסכו – איזו משמעות תהיה להסכם הממון שנחתם ביניהם בנוגע לדירה? האם יש משמעות כלשהי לתוספת הבניה שמומנה באמצעים משותפים? האם יש בה כדי ללמד על כך שהצדדים לא יחסו חשיבות כלשהי להסכם ולא פעלו על פיו?

  הסכם ממון אשר נחתם בשעה שזוג שלא נישא חי כידועים בציבור, אינו חייב באישור רשות מוסמכת.  חרף העובדה שלא אושר בבית המשפט יש לו תוקף משפטי. משמע ההסכם שנחתם בין יניב לאור כאשר היו ידועים בציבור וחיו כזוג לא חייב את אישורו בפני רשות מוסמכת או ערכאה משפטית, והוא היה בתוקף.

  לעומת זאת זוג אשר חתם הסכם בהיותו זוג לא נשוי ואשר נישא לאחר מכן – צריך לאשר את אותו הסכם בבית המשפט לענייני משפחה עם הנישואין.  אמנם כאשר בני הזוג חיו רק כידועים בציבור לא הייתה עליהם חובה לאשר את ההסכם ואי מתן אישור לא פגע בתקפותו, ואולם יחד עם זאת מעת הנישואין – חובה עליהם לפעול כהנחית החוק ולאשר את הסכם הממון בפני רשות מוסכמת. משמע אור ויניב בסמוך לנישואין או מיד לאחריהם היו צריכים לאשר את ההסכם והם לא עשו כן.

  יתר על כן – אפשר לטעון כי מרגע שהצדדים הרחיבו את גודל הדירה או שיפצו אותה משמעותית ועשו זאת מכספים משותפים – יש שראו בהסכם כבלתי תקף, שאחרת מדוע שיניב ישקיע מכספיו בנכס שאינו שלו, ולכאורה יזרוק כספו ללא סיבה הגיונית?

  אישורו של הסכם ממון בין בני זוג נשואים – חובה

  רק הסכם ממון בין בני זוג נישואין צריך שיאושר בפני  בית המשפט או בידי גורם מוסמך אחר על פי סע' 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון") עם נישואי בני הזוג. כל הסכם אחר תקף גם מבלי אישורו.

  הכלל המנחה קובע  כי הסכם ממון אשר לא אושר, חסר תוקף הוא.  כך נקבע מזה שנים רבות, כגון בפרשת נציה (ע"א 490/77 נציה נ' נציה , פד"י ל"ב(2) 621) וכן בע"א 4/80 מונק נ' מונק , פ"ד ל"ו (3) 421, מפי כב' השופט לוין:

  "הליכי אישור הסכם ממון בפני בית המשפט, על פי סע' 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג לא נועדו לבירור פלוגתאות בין בעלי הדין, אלא פשוטם כמשמעם, ליתן תוקף להסכם ששני בני הזוג הביאו לפני בית המשפט".

  על אף האמור, ובמקרים חריגים, הוכר הצורך לסטות מכלל זה,  בעטיו של עקרון תום הלב, וזאת כאשר צדדים פעלו על פיו ונהגו בנוגע להסכם כאילו אושר כדין וראו אותו כבעל תוקף מחייב לכל דבר ועניין. בע"א 151/85 רודן נ' רודן פ"ד ל"ט (3) 186, הודגם קיומו של היוצא מן הכלל האמור, כאשר בית המשפט  העליון נדרש לסוגיה ופסק:

  "נראה לי, כי במקרה זה מנועה המשיבה 2 מלהעלות טענה זו בשלב כה מאוחר,  9 שנים לאחר שנכרת ההסכם, לאחר שהיא קיבלה את מה שההסכם העניק לה ובעת שהיא נדרשת לעמוד בנדרש ממנה על פיו. העובדה, שהיא נהגה על­פי ההסכם במשך   9שנים, מעידה על כך, שהיא הכירה בתוקפו, וכי אישור בית המשפט המחוזי עמד בדרישותיה, וכי היא חתמה על ההסכם מתוך רצון חופשי ומתוך מודעות מלאה להשלכותיו….

  בנסיבות שלפנינו, נעשה שימוש בזכות לטעון את הטענה בדבר אישור בלתי נאות של החוזה על-ידי בית משפט בחוסר תום-לב, ועל-כן דין טענה זו להידחות".

  כב' השופט רובינשטיין התייחס לשאלת תוקפו של הסכם בלתי מאושר בבע"מ 7734/08 פלוני נ' פלונית, [פורסם בנבו] בזו הלשון:  "בכל הנוגע להסכם ממון שלא אושר אך הצדדים נהגו לפיו, קיימת הלכה המעניקה לו תוקף מעשי מכוח עקרון תום הלב, ההשתק והמניעות. בקבעו חובה לאשר את ההסכם, הציב המחוקק גבול ברור, ולמעט באותם מקרים בהם יהיה מושתק צד להסכם מלהעלות טענה לגבי העדר אישור כדין נוכח התנהגות הצדדים להסכם, הגבול הוא זה הקבוע בחוק".

  ולמקרה שהוצג –

  ככל הנראה, המקרה שהועלה בפתיח למאמר זה, מדגים את החריג לכלל, בו יכיר בית המשפט גם בזכויותיו של יניב בשיעור מסויים ביחס לדירה, הן מהטעם שבני הזוג לא אישרו את הסכם הממון עם הנישואין והם מהטעם שבדרך התנהגותם לא ראו בו מסמך מחייב, דבר הבא לידי ביטוי בכך שיניב השקיע מכספיו שלו בשיפוץ ובהרחבת הדירה, וניתן להקיש מכך שבני הזוג ראו אותה כמשותפת.

  יחד עם זאת, יש להביא בחשבון כי רק במקרים מעטים סטו בתי המשפט מהוראה מחייבת זו של חוק יחסי ממון הקובעת את דרך אישור ההסכם ואת העדר תקפותו ללא אישור, והדברים נעשו במשורה, ורק כדי למנוע עיוות של הצדק.

  משכך, קשה לנבא מה תהיה החלטתו של בית המשפט אם יניב ואור יגיעו לפתחו אם יסתכסכו.  הדבר תלוי גם בנסיבות המקרה, המשתנות ממקרה למקרה, וגם בהשקפת עולמו של השופט.  הדברים אינם שחור-לבן ויש מקום להרבה וריאציות בניתוח משפטי של מקרה כמו המתואר לעיל, שאינו מקרה מורכב במיוחד והוא חוזר על עצמו בורסיה כזו או אחרת.

  לאור האמור לעיל, במקרה של כניסה לזוגיות חדשה כאשר אחד מבני הזוג הוא עם רכוש רב והשני מגיע חסר כל – כדאי להיוועץ בעורך דין העוסק בגירושין ובדיני משפחה על מנת להכין הסכם ממון הוגן וטוב אשר יביא בחשבון את מירב האפשרויות היכולות לקרות בחיים ואשר יהיה צופה פני עתיד.

  עורך הדין ידריך אתכם באלו מקרים צריך לאשר את הסכם הממון ובאלו מקרים אין בכך צורך ובכך יגדיל את הוודאות ויקטין סיכונים.

  ידועים בציבור הסכם ממון

  הסכם ממון ידועים בציבור – מה זה בעצם?

  הסכם ממון קובע את האופן בו יחולקו הנכסים והרכוש המשותף במקרה של סיום מערכת הזוגיות של בני הזוג הידועים בציבור או של בני זוג נשואים, בין אם מדובר במקרה של גירושין או פטירה.

  במידה ובני הזוג לא נשואים, הסכם ממון ידועים בציבור הוא הבחירה הנכונה עבורכם למקרה של פרידה או פטירה. ישנה חשיבות גבוהה לעריכת הסכם מפורט, מקצועי ופרטני, במיוחד לאור המצב הרגיש של זוגות אשר הינם ידועים בציבור. משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ יעמוד לשירותכם לאורך כל הדרך ביצירת ההסכם, ניסוח מדויק וחוקי וכמובן הגשה לאישור מול בית המשפט.

  מה מעניק הסכם ממון ידועים בציבור?

  בני זוג רבים בישראל בוחרים לחיות חיים משותפים מבלי לבוא בברית הנישואין. אלא לחיות כבעל ואישה מתוך הסכמה הדדית ושותפות גורל. בדומה למסגרת משפחתית בה בני הזוג נשואים, לאורך השנים יכול להצטבר רכוש רב, נכסים וילדים משותפים, זאת ללא חתונה, אזרחית או דתית. עריכה של הסכם ממון ידועים בציבור מקנה לכם מענה מצויין לצרכים האישיים של כל אחד מבני הזוג תוך כדי יצירת תמונה ברורה וחוקית בכל הנוגע לחלוקת רכוש במידה ותתרחש פרידה.

  • ההסכם , אשר מאושר על ידי שני בני הזוג, לאחר דין ודברים ולאחר משא ומתן מונע התדיינות משפטית ארוכה ומתסכלת בעתיד בנוגע לחלוקת רכוש וחוסך זמן, מאמצים וכסף לשני הצדדים בהתנהלות עתידיות.
  • ההסכם משמש כגושפנקא נוספת להכרה רשמית של הקשר בין בני הזוג באופן רשמי.
  • חתימה על הסכם הממון מאפשרת שקט נפשי וביטחון כלכלי לכל עתיד שלא יבוא.

  תשמרו על עצמכם

  הסכם ממון הוא מסמך בעל תוקף משפטי אשר נועד להסדיר את כל הקשור לרכוש משותף או נפרד של הידועים בציבור, לרבות רכוש, ממון ונכסים. עריכת ההסכם נועדה לשמור על הזכויות והחובות של כל אחד מבני הזוג בנוגע לרכוש או חובות אשר צברו לאורך השנים. ישנה חשיבות רבה לעריכת הסכם מסוג זה, כך תוכלו להגן על עצמכם ולהבטיח יציבות כלכלית בעתיד. משרד עורכי דין ונוטריון אלינור ליבוביץ מתמחים בדיני משפחה למעלה מ – 31 שנים ויוכלו להעניק לכם את השירות הטוב ביותר בניסוח הסכמי ממון.

  רוצים להתייעץ?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
   חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

   לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

   מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

    הסכם ממון בין ידועים בציבור

    זוגות רבים בארץ בוחרים באופציה של חיים משותפים כידועים בציבור. למעשה, כל עוד זוג מקיים משק בית משותף כמו חשבון בנק, תשלומים וחיים משותפים באופן כללי – הזוג כבר נכנס לקטגוריית הידועים בציבור גם אם לא עשה דבר כדי להצהיר על עצמו ככזה בפני המדינה. אך בדיוק כפי שמומלץ לבני זוג לפני נישואין לערוך הסכם ממון – ההמלצה חלה גם על זוגות ידועים בציבור, על אחת כמה וכמה כשמדובר בזוגיות פרק ב'. לפרטים נוספים בנושא, פנו אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ.

    הסכם ממון ידועים בציבור עבור פרק ב'

    לרוב, זוגיות פרק ב' מזמנת שני אנשים בוגרים אשר התעצבו בדרכם לאורך השנים, צברו נכסים ולעיתים אף מגיעים כ"חבילה" עם ילדים מזוגיות קודמת. ביחסים שכאלה, לא פעם שני הצדדים יוזמים הסכם ממון כדי להבטיח את רווחת ילדיהם מהזוגיות הקודמת. אולם, כשמדובר בהסכם ממון ידועים בציבור יש עוד כמה נקודות שמומלץ לשים אליהן לב, שכן ההסכמה על "מה ששלי שלי ומה ששלך שלך" מקבלת משמעות חדשה בגילאים מבוגרים יותר. אז אילו סעיפים הסכם כזה יכלול?

    הגדרת רכוש נפרד

    יש להגדיר באופן ברור מה מוגדר כרכוש נפרד. כל הנכסים תחת הקטגוריה הזו שייכים לכל צד בנפרד וכך גם הפירות והתשואות שיישאו עם השנים. לעיתים זוגות לא שמים לב ו"מערבבים" את ההתנהלות השוטפת של החיים במה שהגדירו כבר כרכוש נפרד, ויש לתת לכך את הדעת.

    זכויות ילדים מקשרים קודמים

    סעיף כזה יכול להצטרף גם לצוואה קיימת. התייחסות לזכויותיהם של הילדים בהסכם זה מעניקה להם הגנה כלכלית ומשפטית וראש שקט עבור כל הצדדים.

    הגדרת רכוש משותף

    בזוגיות בפרק ב' אנו נוטים לנהל חשבון בנק משותף להסדרת ההוצאות השוטפות. אך לא רק – במקרה וערכנו שיפוץ משמעותי ומשותף בנכס או לקחנו הלוואה משותפת – יש להתייחס לכך בהסכם.

    ירושות ומתנות

    בדומה לסעיף הפרדת הרכוש, ניתן להגן על רכוש שהתקבל כירושה או כמתנה לאחד הצדדים, גם לאחר תחילת הקשר.

    כשאנו מבקשים לערוך הסכם ממון עבור זוגות ידועים בציבור יש לקחת בחשבון משתנים רבים ומורכבים. כדי לדעת שאנו לא מפספסים שום פרט ונוכל לבנות את העתיד גם יחד, מומלץ להיעזר בשירותי עו"ד מיומנת, מקצועית ובעלת ניסיון רב בתחומים אלו. עורכת הדין אלינור ליבוביץ מזמינה אותך ליצור קשר עוד היום ולקבל מידע נוסף.

    חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים