הסכם שפותר סכסוכים במשפחה

עו”ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

עריכת הסכמי ממון בין בני זוג נשואים או ידועים בציבור

בימים אלו, יוצאת לשכת עורכי הדין במסע פרסומי נרחב המעודד את הציבור לערוך הסכמי ממון על מנת למנוע סכסוכים משפחתיים. במסע הפרסומי שנועד לדרבן נשואים טריים או את אלו העומדים להינשא לערוך הסכם ממון, מוסבר כי כשאין הסכם ממון יש סיכוי לסכסוך משפחתי. מה שעשוי להשתמע הוא שהסכם ממון הוא פתרון קסמים לכל הבעיות.

האם נכון? נכון וגם לא נכון. תלוי במקרה, תלוי בנפשות הפועלות, ובגורמים נוספים שלא תמיד יש לנו שליטה עליהם. הסכם ממון עשוי לפתור מחלוקות ובעיות שונות בין בני זוג אך חשוב להדגיש כי לא בכל מקרה ומקרה בו קיים הסכם ממון בין בני זוג שאושר כדין – הדבר מונע אוטומטית פניה לבית המשפט או לבית הדין. ממש לא.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון בין בני זוג אמור לעגן הסכמות שאליהן הגיעו בני זוג בכל הנושאים הרכושיים והכספיים, בצורה ברורה מסודרת וחד משמעית, על מנת למנוע אי הבנות או מחלוקות עתידיות. הסכם ממון יכול שייחתם בין בני זוג נשואים ובין בני זוג שהינם ידועים בציבור ואינם נשואים כדת וכדין. גם זוגות העומדים להינשא או כאלה העומדים בפני גירושין יכולים לחתום על הסכם יחסי ממון.

הסכם ממון לא תמיד משיג את מטרתו, כלומר פתירת סכסוכים עתידיים, אך פעמים רבות המטרה מושגת ובני זוג מתגרשים או נפרדים פועלים בהתאם להסכמות שהושגו ביניהם.

הסכם ממון הנערך בין בני זוג שעומדים להינשא, או שעברו משבר כלשהו ומעוניינים לעגן את ההסכמות הכספיות והרכושיות ביניהם, עשוי בהרבה מקרים לפתור בעיות, למנוע הליכים משפטיים וסכסוכים אך באותה מידה יכול הוא גם שלא לפתור בעיות במשפחה.

יש צורך להבין שהקריאה לעריכת הסכם ממון בין בני זוג הינה חיובית ונכונה, אך באותה מידה להבין שקיומו של הסכם ממון אשר אושר כדין לא תמיד ובכל מקרה פותר את כל הבעיות ואין הוא נותן פתרונות מלאים לכל המצבים האפשריים.

שיתוף או הפרדה רכושית

הסכם ממון יכול לקבוע הפרדה רכושית מלאה או חלקית בין בני זוג נשואים או בין בני זוג שהינם ידועים בציבור.

הסכם ממון יכול לקבוע שיתוף רכושי מלא או חלקי בין אותם צדדים המנויים לעיל.

כך למשל יכולים בני זוג לקבוע ביניהם בהסכם ממון שאושר כדין כי כל זכות סוציאלית או פנסיונית שמי מבני הזוג צבר טרם הנישואין או לאחריהם או טרם הזוגיות או במהלך הזוגיות ולאחריה תהא משותפת או נפרדת על פי רצונם והחלטתם.

כיום, כאשר גיל הנישואין עלה ומגיע לאמצע שנות השלושים ישנם אנשים רבים אשר צברו חסכונות פיננסיים בביטוחי מנהלים קרנות פנסיה קרנות השתלמות וכיוצ”ב עוד בטרם נכנסו לזוגיות, ובמקרים רבים יש בהם רצון לשמור על הפרדה רכושית בנוגע למה שצברו לפני הנישואין או הזוגיות.

יש אנשים המגיעים לקשר עם דירה, בין אם ממושכנת ובין אם לאו ויש צורך בהסכם ממון להתייחס למצב שבו משולמת משכנתא על דירה הרשומה על שם אחד הצדדים, אך המשכנתא משולמת במהלך החיים המשותפים.

יש אנשים המגיעים ממשפחה עשירה ובעלת נכסים המוצאים בן או בת זוג חסרי אמצעים ויש ברצונם להגן על הרכוש שמקורו חיצוני לנישואין או לזוגיות, ויש מי שיאמר שבצדק רב.

מקרה שכזה בו זוג נישא ואחד מבני הזוג מביא עמו דירה לנישואין, ולאחר מספר שנים לעת גירושין הוא נאלץ לוותר על מחצית הדירה – יכול להיות מקרה מקומם.  על מנת למנוע זאת רצוי וראוי לעגן את ההפרדה הרכושית בנוגע לדירה, ומנגד על מנת לנהל חיים הגונים והוגנים, לקבוע דירוג מסוים באחוזים לפי שנות הנישואין.

כך למשל בהסכם ממון בין בני זוג אפשר לקבוע מדרגות כדלקמן:

  • עד חמש שנות נישואין – אין זכויות בדירה השייכת לבן הזוג השני.
  • עד עשר שנות נישואין ובתנאי שיש לפחות ילד אחד – יקבל בן הזוג 10% מערך הדירה ביום הקרע.
  • עד חמש עשרה שנות נישואין ואם יש ילד או ילדים – יקבל בן הזוג 20% מערך הדירה.
  • במידה ובני הזוג ישרדו זה עם זו מעל 25 שנות נישואין יקבל בן הזוג 40% מערך הדירה וכיוצ”ב.

האמור לעיל הינו אך ורק דוגמא מקרית לאפשרויות שמזמן הסכם הממון בפני הציבור.

אפשר גם להסכים שאם משולמת משכנתא יקבל הצד החלש מבין הצדדים את מחצית שווי התשלום צמוד למדד אם בני הזוג ייפרדו או יתגרשו.

יש אינספור אפשרויות להגן מצד אחד על רכוש שהביא בן הזוג האמיד ומנגד לנהוג בהגינות עם הצד השני כך שלא יצא חסר כל, ובמיוחד לאחר שנות נישואין רבות.

למה הסיסמא של הלשכה הקוראת לציבור לערוך הסכם ממון יכולה להטעות?

מהסיבה הפשוטה שלא תמיד הסכמי ממון מקוימים, לא תמיד בן הזוג שחתם על הסכם בו ויתר על זכויות בדירה של האחר או בעסק של בן הזוג האחר משלים עם המצב ומוכן להסכין עם הויתור שעשה, ולעיתים גם בני זוג משנים את ההסכם בדרך של התנהגות ולא פועלים על פיו, וכאשר הנישואין עולים על שרטון, יהיה תמיד צד שיטען שההסכם שונה בדרך של התנהגות ואין הוא תקף ויגיש תביעו מתביעות שונות.

כך למשל התפרסם לאחרונה פסק דין בו אישה אשר ויתרה על כל זכות בדירה במסגרת הסכם ממון טרום נישואין נלחמה בבית המשפט על מנת לכפור בתקפותו (תמ”ש (ראשל”צ) 58563-09-14 עד.ה נ’ עמ.ה [פורסם בנבו, 15/05/16]  זוהי דוגמא בה הסכם ממון לא מנע הליכים משפטיים קשים בבית המשפט ולא נתן פתרון לבעיה שצצה ועלתה בחיי בני זוג.

כך למשל התפרסם לפני למעלה משנה פסק דין (תמ”ש (ראשל”צ) 12466-02-14 פלוני נ’ פלונית [פורסם בנבו, 03/06/15]) אשר עסק במקרה בו אכן היה הסכם ממון בין בני זוג שנישאו בנישואין שניים זה לזו וכל אחד מהם היה למוד ניסיון מהגירושין, ובו הסכימו בני הזוג על הפרדה רכושית מלאה, ולאחר מכן הבעל נטל את כל הכספים שהיו לו ממקור חיצוני ואשר לאישה לא הייתה כל זכות לגביהם, וכיסה את המשכנתא שרבצה על דירתה של האישה.  לאחר שהנישואין עלו על שרטון דרש הבעל זכויות בדירה – בניגוד להסכם הממון שקבע הפרדה רכושית מלאה – והפסיד בדין, ויצא כשידיו על ראשו – ללא הכסף וללא חלק מהדירה, ובפועל יצא מהנישואין עם הרבה פחות ממון מאשר כשנכנס אליהם.

אלו הן שתי דוגמאות מקריות ולאו דווקא מייצגות, אך שקרו בפועל, בהן קיומו של הסכם ממון בין בני זוג לא מנע הליכים משפטיים ולא הביא להקלה בעוצמת הסכסוך בשל הגירושין.

יחד עם זאת, חשוב לציין שיש מקרים – ואלו מרבית המקרים – בהם הסכם הממון מכובד על ידי שני הצדדים והם פועלים על פיו, כאשר הנישואין או הזוגיות עולים על שרטון ובני הזוג מתגרשים ואם הם ידועים בציבור – הם נפרדים ובכך מסתיימת זוגיותם.

אמנם, יהיו מקרים בהם יעתור אחד מבני הזוג בתביעה ליתן פסק דין הצהרתי לפיו הסכם הממון אינו תקף מחמת פגמים בכריתתו, עושק, כפיה, סחיטה, חוסר הבנה וכיוצ”ב, אך בחלק הארי של המקרים בית המשפט אינו נעתר לעתירה לביטול הסכמי ממון, וברוב המקרים ההתחייבויות הרכושיות והכספיות הבאות לידי ביטוי בהסכם הממון, נותרות על כנן ולא משתנות.

סיכום

עולה אם כן, שהקריאה של לשכת עורכי הדין לערוך הסכם ממון נכונה היא, ויכולה לפתור הרבה מאד בעיות עתידיות, אך בו בזמן חשוב להדגיש שהסכם ממון אינו פותר כל בעיה ובעיה עתידית ויהיו זוגות שינהלו הליכים משפטיים ביניהם גם אם קיים הסכם ממון, ובמיוחד הלוחמניים שמביניהם.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ניב יחזקאלי
קרא עוד
לפני שאתחיל קודם כל חשוב לי לומר שאלינור בנאדם. כבר מהפגישה הראשונה היה לי חיבור וכימיה איתה. היא מאוד סובלנית, קשובה, נעימה, ישרה לא חיפשה לקחת את התיק אלא ללכת בדרך היפה בלי משפטים ובלאגן. היה לי מענה לכל שאלה שרק רציתי בכל שעה ובכל זמן אלינור עורכת דין מהשורה הראשונה. אבל צנועה שאין להסביר עורכת דין מנוסה עם סופררר הבנה וניסיון במה שהיא עושה אלינור הביאה אותי למקום אחר בחיים ואיפשרה לי להתחיל את החיים שלי מחדש ממקום בטוח וחזק.
יובל גולדברגר
קרא עוד
משרד מצוין. מקצועי מיומן וישר עם ניסיון של עשרות שנים
דרור דקל
קרא עוד
מקצועית, אמינה, מחירים הוגנים מאוד
אורי דן
קרא עוד
כשיצאתי לפנסיה, הבנתי שאני נכנס לפרק חדש בחיי - וזהו השלב שעליי להתכונן לעתיד. שלב זה כלל עריכת צוואה. כדי להבטיח שכל בני המשפחה יקבלו את המגיע להם, פניתי אל משרדה של עו"ד אלינור ליבוביץ. תודה על העזרה והסיוע המשפטי והמקצועי.
דנה לוין
קרא עוד
פרידה מבן הזוג היא לא פשוטה אף פעם. עם זאת, הצוות המקצועי של עו"ד אלינור ליבוביץ ליווה אותי ברגישות לאורך כל הליך הגירושין, סייע לי, תמך בי ועזר לי בכל שלב. אין ספק, הם סייעו והביאו לתוצאות הטובות ביותר עבורי ועבור משפחתי. תודה רבה על המקצועיות והרגישות!
ליה ברקוביץ
קרא עוד
כדי להבין האם בעלי ואני אכן צריכים להתגרש, פניתי אל עו"ד אלינור ליבוביץ - והתחלנו בהליך גישור. כך, הצלחנו לגשר על הפערים, להתכונן לעתיד המשותף - ולהבין כיצד נבנה את הפרק הבא בחיינו היטב ומבלי לפגוע בילדים המשותפים שלנו. תודה!
י עוז
קרא עוד
עורכת דין מנוסה בטירוף בדיני משפחה, יודעת להבחין בין העיקר לטפל. הראתה מסירות ורגישות יוצאת דופן לכל פרט ופרט בתיק שהסתיים בהצלחה. תודה רבה
שירה צדיק
קרא עוד
תותחית-על, מקצועית, כמו אנציקלופדיה בתחום דיני משפחה. יודעת הכל ונותנת מעצמה תמיד מכל הלב. תודה רבה על האדיבות והנכונות!
הקודם
הבא
צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

עורכת דין אלינור ליבוביץ’ – מחלוצות עורכי הדין לענייני משפחה וגירושין בישראל, עם ניסיון מקצועי עצום של 37 שנים (!) ברציפות

למשרד ניסיון מצטבר של טיפול באלפי תיקים בדיני משפחה, גירושין וירושה – כולל הצלחות תקדימיות בשורת תחומים, לרבות: מזונות, משמורת, ידועים בציבור, ניכור הורי ועוד.

עו”ד ליבוביץ’ ניהלה במשך שנים ארוכות בהצלחה את פורום דיני משפחה וגירושין באתר “וואלה!”. היא העבירה הרצאות במסגרת רשמית של לשכת עורכי הדין למאות עו”ד וחנכה דורות של עורכי דין בתחום לאורך השנים.

במשרד חיים ונושמים כל ניואנס של דני המשפחה. ראינו כבר את כל הסרטים. טיפלנו בכל הסוגיות. פירקנו את כל סוגי המוקשים ועמדנו בכל אתגר – מה שהקנה למשרד מעמד מיוחד של אוטוריטה בתחום.

אלינור ליבוביץ' עורכת דין גירושין ומשפחה
דילוג לתוכן