האם יכול לאדם להסתלק מצוואה בה זכה ברכוש או מחלקו בירושה עם מות המוריש המצווה?

הסתלקות מצוואה או מירושה

אדם שעומד לרשת רכוש בשל פטירת המוריש, בין אם הזכייה היא מצוואה שערך המנוח, ובין אם מדובר באדם שלא כתב צוואה והזוכה הוא קרוב של האדם שהלך לבית עולמו ולפי שיטת הפרנטלות, הוא יורש על פי דין – יכול גם להחליט שאין הוא מעוניין בחלקו בעיזבון ולהסתלק מחלקו על פי הצוואה או חלקו כתוצאה מהירושה.

סעיף 6 לחוק הירושה קובע:

” א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה.

ב) מי שהסתלק מחלקו בעיזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה, אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

ג) הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול-דין טעונה אישור בית המשפט.

ד) הסתלקות על תנאי – בטלה

ה) בחוק זה, “רשם לענייני ירושה” – כמשמעותו בסעיף 65א.”

יורש יכול לוותר על חלקו בירושה לטובת יתר היורשים שהינם קרוביו של המוריש בלבד (בן זוגו, ילדיו או אחיו). המונח המשפטי לוויתור שכזה מכונה הסתלקות מהעיזבון. היורש יכול להסתלק מן הירושה החל ממועד פטירת המוריש וכל עוד עדיין לא חולק עיזבון המנוח.

הסתלקות מירושה – הסיבות להסתלקות מירושה

הסיבות להסתלקות מירושה נובעות בדרך כלל ממניעים אישיים או כלכליים:

המצב הנפוץ ביותר המאפיין הסתלקות מירושה הוא המצב בו הילדים מסתלקים מחלקם ברכוש המנוח שהיה אביהם או אמם לטובת ההורה שנותר בחיים.  במקרים רבים מצפים מהילדים מפאת כבוד ההורים להסתלק מן הירושה שזכו בה על מנת לכבד את ההורה השני שנותר בחיים.

אם הילדים אינם מסתלקים מן העיזבון יוצא שהינם בעלים של רבע מדירת המגורים של ההורים ועל כן בדרך כלל מקובל להסתלק על מנת שההורה שנותר בין החיים יהיה הבעלים של מלוא הדירה בה הוא מתגורר ולא יהיה תלוי בקבלת החלטות בילדיו.

כאשר יש יורש עשיר מאד ויורש עני יש נטייה בין אחים במיוחד במצבי קיצון ופערים גדולים בין אחים, כי אח אחד יוותר לאח השני אשר אינו מסודר בחייו.

ישנם מצבים בהם אחד האחים מסתלק מחלקו בעיזבון לטובת אחד מאחיו, לא משום שהוא נשמה טהורה אלא משום שיש לו אך ורק חובות ואם לא יסתלק מחלקו בעיזבון הרי שהנושים להם הוא חב כסף ייקחו את חלקו בעיזבון והוא עצמו לא ייהנה מכך.  לכן הוא מסכם בעל פה עם אחיו כי הוא יקבל את חלקו וכי בעתיד הרחוק יותר כאשר ייצר מהסיבוך הכלכלי אליו נקלע – הוא יקבל בחזרה את חלקו.

תרגיל זה יכול להצליח אך באותה מידה ישנם לא מעט פסקי דין בהם בית המשפט פסל את ההסתלקות כאשר קיימים נושים שיכולים ליהנות מהירושה והחוב כלפיהם יכוסה משהו  גם אם חלקית בלבד.

תצהיר הסתלקות מעיזבון

תצהיר הסתלקות מעיזבון הינו מסמך משפטי המיועד ומוגש לרשם לענייני ירושה, ואשר נערך ונחתם בפני עורך דין מוסמך.

בו היורש מצהיר כי הינו מעוניין לבצע הסתלקות מעיזבון, היינו לוותר על חלקו המלא או החלק היחסי שלו בירושה. בתצהיר זה יש לציין לטובת מי חלה ההסתלקות (בן זוגו, ילדיו או אחיו בלבד של המוריש). את תצהיר ההסתלקות מעיזבון יש למלא בנוכחות עורך דין, שיאמת את תוכן התצהיר. לא ניתן לבצע הסתלקות מירושה בעל פה וללא תצהיר הסתלקות מעיזבון.

סוגי הסתלקויות מעיזבון וההבדלים בין הסתלקות מירושה לבין הסתלקות מצוואה

ניתן לחלק את המושג הסתלקות מירושה לשלושה סוגים עיקריים:

  • הסתלקות כללית – זוהי הסתלקות מלאה ומוחלטת של היורש מצו קיום ירושה המציבה את היורש בסטטוס שלכאורה מלכתחילה לא היה יורש.
  • הסתלקות חלקית – זוהי הסתלקות יחסית מהצוואה, בה היורש מוותר על חלקו היחסי בצוואה בשיעור באחוזים.
  • הסתלקות ספציפית – זוהי הסתלקות מיחידות ספציפיות של נכסים, למשל הסתלקות מירושה של דירה או רכב, או איגרת חוב ספציפית.

ההבחנה בין ירושה על פי דין ובין ירושה על פי צוואה

בירושה על פי דין אין היורש יכול להסתלק מהירושה “הסתלקות ספציפית”, דהיינו, מנכסים ספציפיים הנתונים לרשותו מתוקף צו קיום צוואה, אלא יוכל להסתלק רק על פי “הסתלקות כללית” או “הסתלקות חלקית”, כלומר או הסתלקות כללית ומוחלטת או הסתלקות יחסית בשיעור של אחוזים מחלקו.

לעומת זאת, כאשר מדובר בירושה על פי צוואה, באפשרותו של היורש להסתלק מנכסים ספציפיים הנתונים לרשותו מתוקף צו קיום צוואה.

מהו המועד להסתלקות מירושה?

בדרך כלל ההסתלקות מהירושה או ההסתלקות מהצוואה נעשות כאשר עומדים להגיש בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, כלומר לפני שרשם הירושות מכריז באמצעות צו שהוא נותן על היורשים.

ההסתלקות מהצוואה או מהירושה כמובן מומצאת לרשם לענייני ירושה כדי שתהיה בפניו כאשר הוא עומד לתת את הצו.

ישנה מחלוקת בפסיקה האם ניתן לחזור מהסתלקות לאחר שניתן תצהיר הסתלקות מירושה אך טרם ניתן צו בהתחשב בתצהיר ההסתלקות.

הסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה

האם ניתן להסתלק מירושה לאחר מתן צו ירושה? התשובה הינה חיובית ואם יורש מעוניין לבצע הסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה או מתן צו קיום צוואה יהיה צורך לבצע תיקון צו ירושה או תיקון צו קיום צוואה, והיורש יוכל להסתלק מהירושה.

הודעת הסתלקות היורש הינה בכתב בלבד באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון המאומת על ידי עורך דין.

הודעת ההסתלקות הינה מוחלטת ואין להתנות אותה בתנאי מסוים. כמו כן הינה בלתי הפיכה, דהיינו, עם הגשת ההודעה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לא ניתן לחזור עוד מן ההודעה והמודיע לא נכלל עוד בין יורשיו של המנוח.

רוצים להתייעץ?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

צריכים עורך דין לענייני משפחה/גירושין?

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

מלאו את הפרטים שלכם | נחזור אליכם בהקדם

עוד בנושא

החלטה חריגה של בית המשפט המחוזי הביאה לפסילת חוות דעתו של מומחה בתחום הנפשי והחלפתו במומחה חילופי, נוכח עבודה רשלנית משהו. בהחלטה הנוגעת לפסילת מומחה התנהל מאבק עז בין ההורים אודות קטין פעוט, כאשר האם עתרה להגבלת המפגשים ועתרה להערכה פסיכיאטרית, ואילו האב טען שאין לכך כל הצדקה עניינית, וכי העבר שאליו מתייחסת האם, שייך […]

שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנה המשפטי.   שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע.  במקרים בהם שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי  יביע על כך בית המשפט ביקורת. ישנם מקרים […]

ברוב המקרים הבעל הוא זה שהינו המפרנס העיקרי וזה שמביא את מירב האמצעים לכלכלת המשפחה, ועדיין הדברים נכונים בשנת 2023 במאה הנוכחית. אמנם אין ספק שיש נשים יזמיות ומרשימות ביכולות שלהן אך אחוזן הוא נמוך, וכאמור הגבר הוא זה שאחראי על אספקת אמצעי הקיום למשפחה, ובין היתר ישנם גברים המנהלים חברות, בין גדולות ובין קטנות. […]

דילוג לתוכן