מרכז גישור בדיני משפחה

א’ - ה’ : 18:00 - 09:00
050-969-3850
תובל 40, רמת גן
עו"ד אלינור ליבוביץ

מחפשים עורך דין לענייני משפחה?

הגעתם למקום הנכון אלינור ליבוביץ עו"ד גישור, גירושין, דיני משפחה, צוואות וירושות

  אפוטרופסות וייפוי כח מתמשך

  ייפוי כוח מתמשך

  לאחרונה הוכנס תיקון חשוב בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שהוא מעין אפוטרופסות רכה. עד התיקון לחוק, אפוטרופסות הייתה המנגנון היחידי שבאמצעותו אדם היה יכול להעביר את הסמכות לניהול ענייניו לאדם אחר.

  מתי ממנים לאדם אפוטרופוס לגוף או לרכוש או לשניהם?

  אפוטרופסות נועדה במקורה לסייע לאנשים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם ולהגן עליהם מפני ניצול ופגיעה של אחרים, או מפני פגיעה שלהם בעצמם. מינוי אפוטרופסות ניתן לבקש על  קטינים (שטרם מלאו להם 18 שנה ואשר הוריהם אינם מסוגלים לטפל בהם כיאות) ועל בגירים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בעצמם, מחמת מחלת נפש משמעותית שאינה מאפשרת להם לקבל החלטות שקולות, זקנה הגוררת אי כשירות, ירידה ביכולת השכלית, וחוסר יכולת לטפל בעניינים כלכליים ורפואיים וכן מסיבות נוספות ואחרות.

  בקשה למינוי אפוטרופוס, להבדיל מייפוי כוח מתמשך, מוגשת במקרים רבים גם ללא הסכמת האדם, כאשר מומחה, פסיכיאטר או גריאטר או שילוב של השניים פסיכוגריאטר, קובע שהאדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו מסיבה מנטלית או פיזית, ונותן חוות דעת בנדון.

  במקרה כזה בית המשפט הוא שמכריע האם למנות אפוטרופוס על כל תחומי חיי האדם, או אפוטרופוס באופן חלקי לתחומים מסוימים כמו: גוף או רכוש.

  כמו כן, בית המשפט הוא שקובע האם למנות לאדם אפוטרופוס קבוע או אפוטרופוס זמני. האפוטרופוס שמתמנה יכול להיות בן משפחה או קרוב, ואם אין כזה, אז המדינה ממנה מישהו שינהל את ענייניו של האדם, כגון עמותה או עורך דין המתמחה באפוטרופסות.

  ייפוי כוח מתמשך הינו חידוש שנכנס רק לאחרונה

  האמצעי החדש נקרא ייפוי כוח מתמשך, וזהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו. ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) או בענייני רכוש או בשניהם, וכניסתו לתוקף רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש.

  היתרון בכך הוא שמייפה הכוח יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". את ייפוי הכוח המתמשך מפקידים אצל האפוטרופוס הכללי והאפוטרופוס הכללי מאשר אותו.

  יתרון נוסף לייפוי הכוח המתמשך, הוא אי התלות בבתי המשפט ובאפוטרופוס הכללי – דבר שחוסך טרחה, זמן ופרוצדורות ארוכות (ויקרות) רבות. מובן הוא שמייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח, אם הוא רוצה, אם אינו שבע רצון מהניהול והיתרון המובהק, שלמייפה הכוח יש שקט נפשי.

  אומנם ענייניו מתנהלים על ידי אדם אחר, אך עדיין יש לו שליטה מסוימת, לפי בחירתו, על התנהלות הדברים. למשל, הוא יכול לציין מי הרופא שהוא רוצה שיטפל בו, לקבוע שהוא מבקש להישאר בביתו ככל שהנסיבות יאפשרו זאת, או לבחור את המסגרת החוץ ביתית המועדפת עליו.

  השימוש בייפוי כוח מתמשך מתאים כשיש לאדם תמיכה משפחתית או חברתית והוא מעוניין לבחור באדם קרוב אליו שישמש כמיופה כוח. אפשרות נוספת היא לבחור מיופה כוח מקצועי שהוא עורך דין או רואה חשבון ושהאדם הממנה סומך עליו ונותן בו אמון.

  יפוי כוח מתמשך הינו חידוש

  ע"י יצירת ייפוי כח מתמשך, החוק הוסיף אופציה שלא הייתה קיימת קודם, המאפשרת למנוע את המעבר החריף מאדם ששולט בכל ענייניו ומטפל בהם בעצמו, למצב שאדם הוא פסול דין, יש לו אפוטרופוס ואין לו שום שליטה על ענייניו.

  כדי למנוע זאת תוקן החוק ונוצר מצב ביניים שבו אדם שולט על ענייניו, מטפל גם בענייניו בעצמו, אבל קיים אדם נוסף, מיופה כח, אשר יותר כשיר לניהול העניינים או יתכן שיהיה יותר כשיר בעתיד. הדבר מעניק גמישות למיופה הכוח כך שבבוא העת היה ומייפה הכוח יאבד את יכולותיו, אז יש כבר מישהו שהוא החליט עליו מראש, שמופקד על עניינים אלה.

  מהן סמכויות מיופה הכוח?

  הממנה יכול לבחור אם להקנות למיופה הכוח סמכות לנהל את ענייני הרכוש שלו וכן את ענייניו הבריאותיים והאישיים, או רק עניינים בתחום מסויים שעליו החליט. כמו כן, יכול הממנה להגביל את תקופת תוקפו של ייפוי הכוח או לקבוע שתוקפו אינו מוגבל בזמן.

  כך, ניתן למנות מיופה כוח שיהיה מופקד רק על ניהול רכושו וכספיו של הממנה או רק על ניהול עניינים אישיים מסוימים של הממנה כגון צרכי יומיום, מגורים, עניינים חברתיים או רק על ניהול ענייניו הרפואיים של הממנה.

  ישנן פעולות מסוימות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע, אלא אם כן הוסמך לכך מפורשות במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. בין פעולות אלה: מתן תרומות, מתנות והלוואות ומתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית.

  פעולות מסוימות אחרות, כמו למשל עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, או מתן תרומה, מתנה או הלוואה בסכום העולה על מאה אלף ש"ח, לא יוכל מיופה הכוח לבצע, ללא אישור בית המשפט.

  נוסף על כך, החוק מונה מספר פעולות שבשום מקרה לא יהיה מיופה הכוח מוסמך לבצע, ובהן: המרת דת, השתתפות בבחירות, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ ועריכת צוואה.

  למי מתאים ייפוי כוח מתמשך?

  למעשה לכל אדם ואדם, בדיוק כמו שצוואה אינה תלוית גיל או מצב כלכלי. המציאות מעידה על כך כי אין גיל למחשבות על עתידנו, זאת נוכח ריבוי תאונות הדרכים, פיגועי טרור, מחלות שאינן פוסחות על צעירינו, וכן מיני גורמים אחרים אשר עלולים לשלול כשירותו ו/או יכולתו של אדם לנהל את ענייניו.

  במסגרת ייפוי כוח מתמשך יכול אדם להכין לעצמו "תוכנית מגירה" ליום סגריר ולמנות לעצמו "ממלא מקום" – מיופה כוח שיוכל להיכנס בנעליו, בהתאם להנחיותיו הספציפיות, ולבצע עבורו את הפעולות שלא יוכל לבצע עבור עצמו בעתיד. היתרון הוא שכאשר האדם כשיר יכול הוא לעצב את עתידו כאשר כבר לא יהיה כשיר, וליתן הוראות באשר לענייני בריאות ורכוש, ממקום ובזמן שבו הוא עדיין כשיר, ובכך הוא מייתר את מינוי אפוטרופוס עליו.

  ייפוי כח מתמשך ייערך וייחתם אך ורק בפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כח מתמשך, והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

  עורך הדין יערוך את ייפוי הכוח המתמשך עפ"י הוראות הממנה. ההכשרה נעשית ביומיים או שלושה מלאים, ובה מוצגות לעורכי הדין המשתלמים כל האפשרויות על מנת לענות על רצונו של מקבל השירות.

  רוצים להתייעץ?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!
   חווים אלימות במשפחה? אני כאן כדי לעזור!

   לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

   מלאו את הפרטים שלכם | ונחזור אליכם בהקדם

    חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים