צרו קשר
ּ

צוואות וירושות

פניה למקורות חיצוניים בפרשנות צוואה

בפסק דין שניתן לאחרונה, קבע בית המשפט המחוזי, כי גם אם לשון הצוואה ברורה ואפשר לפרש את הצוואה מתוך לשונה – יש לפנות למקורות חיצוניים כדי לבחון את אומד דעתו של המצווה אשר חתם על הצוואה, וזאת אם מתעורר...

פרשנות צוואה - דיני הטעות, ואומד דעתו של המצווה

באילו מקרים יתערב בית משפט בנוסח הצוואה וישנה אותה בית המשפט מתערב בניסוח של צוואה רק במקרים חריגים ולא בנקל משנה בית המשפט מהוראותיה של צוואה וזאת ייעשה רק מתוך רצון לכבד את אומד דעתו של המצווה ואת רצונו, שבא...

מעורבות בעריכת צוואה מהי?

הדין מבחין בין מעורבות שמגיעה כדי נטילת חלק בעריכת צוואה לבין מעורבות שהינה אך ורק פעולה טכנית ושליחות מעורבות המהווה פעולה טכנית ושליחות המסייעת למי שרוצה להכין צוואה מעורבות מסוג זה הינה "מעורבות" שאיננה מגיעה כדי "נטילת חלק בעריכת צוואה", גם...

האם יורש של חלק מזכויות בדירה אשר מתגורר בה ייהנה ממעמד של דייר מוגן

האם יש ליורש שהתגורר עם המנוח ערב פטירתו מעמד כלשהו? מקרה שהיה וכך היה: אמם של שלושה יורשים הלכה לבית עולמה כשהיא אלמנה ובעלת זכויות בדירת מגורים, והיא לא הותירה אחריה צוואה. משכך, מחולק רכושה בין יורשיה על פי הדין,...

פרשנות צוואה בזיקה לעקרון העל של כיבוד רצון המת

פרשנות צוואה בפרשנות צוואה, להבדיל מפרשנות אחרת, של חוזה למשל, חל כלל עיקרי אחד, כלל על, שכל הפרשנות כפופה לו וכל תוצאה פרשנית חייבת להיבחן לאורו. הכלל הוא שיש לעשות הכל כדי לכבד את רצון המת. ראה רע"א 8047/03 היועמ"ש לממשלה...

חוות דעת מומחה במשפט האזרחי ובבית המשפט לענייני משפחה

בפסיקה צוינה החשיבות הרבה שקיימת לחוות דעת של מומחים ובפרט בענייני משפחה (בג"ץ 5227/97 דויד נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד נה(1) 453 ובבע"מ 9358/04 פלונית נ' פלוני). למומחים תפקיד חשוב בדיני משפחה גם כאשר אנו עוסקים בהליכי גירושין וגם...

הסתלקות שלא בתום לב מעיזבון

חוק הירושה מאפשר ליורש על פי דין להסתלק מחלקו בירושה   סעיף 6 לחוק הירושה מתיר לאדם שאמור לרשת עיזבון או חלק מעיזבון של אדם שהלך לבית עולמו – להסתלק מחלקו בירושה. ההסתלקות עצמה אינה יכולה להיות לטובת כל אחד אלא...

האם סמיכות זמנים בין מועד עריכת הצוואה למועד הפטירה היא נושא שעל בית המשפט אשר דן בהתנגדות לצוואה – לשקול?

לעיתים נפטר אדם בסמוך למועד שבו חתם על צוואה אף אחד מאיתנו אינו יודע את יום פקודתו, הוא היום בו ייקרא ליתן דין וחשבון בפני בית משפט שלמעלה. ישנם אנשים העורכים צוואות כאשר הם צעירים ובריאים, אך אלו מקרים נדירים. ישנם...

דיני הטעות בהקשר של צוואות וירושות לעומת טעות על פי דיני החוזים

נכסים שנצברו לאחר הנישואין יחשבו כנכסים משותפים ברוב המקרים אלא אם כן יש הסכם ממון בין הצדדים בדבר הפרדת רכוש אבי היה אדם עתיר נכסים, שחלקם הקטן נצבר לפני שנישא למריאן, בגיל 45, כמעט כרווק מזדקן, וחלקם הגדול הושג על...

צוואה בעדים אשר העדים לה היו אנשים שנאספו מהרחוב נפסלה בבית המשפט

מקרה של צוואה נדון בבית המשפט לענייני משפחה בקרית גת והצוואה לא קויימה בעיקר אך לא רק בשל פגם בעדים לצוואה בתה של המנוחה שהלכה לבית עולמה, הגישה בקשה לקיום צוואה משנת 2010 שלפיה היא הזוכה בכל רכושה של האם...

מהו אדם המרותק למיטתו בהקשר של צוואה נוטריונית

כידוע, קובעת תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977, כדלקמן: לא ייתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו, אם המבקש לבצע את הפעולה, מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה, שהוצאה...

חזקת הכשרות של צוואה

חזקת הכשרות של צוואה מן המפורסמות הוא כי צוואה שמתקיימות בה כל הדרישות הצורניות על פי הדין, עומדת לה חזקת הכשרות, והנטל להוכיח כי הצוואה בטלה או שיש לקבוע את בטלותה ולא ליתן לה תוקף באמצעות צו קיום צוואה, הוא...

צוואת שכיב מרע בבית הדין הרבני זוכה להתייחסות דומה לזו שהייתה מתקבלת בבית המשפט לענייני משפחה

בית הדין הרבני, היכול ורשאי להיזקק לדין תורה בדונו בירושות וצוואות, מגיע למסקנה דומה לזו לו היה התיק נדון בבית המשפט לענייני משפחה, ואינו מקבל צוואת שכיב מרע, שנאמרה בעל פה, לאזני הנהנית, כעדה יחידה   בפני בית הדין בתיק (חי')...

מדוע צריך צוואה ומהי הסיבה שבגינה (כמעט) כל אדם צריך צוואה?

מדוע צריך צוואה ומהי הסיבה שבגינה (כמעט) כל אדם צריך צוואה המוות, על אף הקלישאה שהוא העובדה הצפויה והבטוחה ביותר בחיי האדם, תמיד מפתיע......(מתוך ספרו של מאיר שלו, בביתו במדבר) רובנו מתכחשים לאפשרות שנמות אי פעם ויותר קל לחיות בתחושה...
למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ