צרו קשר
ּ

משמורת משותפת

משמורת משותפת

שרונה קושניר בנדרסקי מתמחה ממשרדה

עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

מהי משמורת משותפת?

כב' השופט זגורי בתמ"ש 5782-08-09 א.ק. ואח' נ' נ.א. מגדיר את המונח משמורת משותפת אך ראשית מבקש הוא לעשות הבחנה בין המושגים משמורת משפטית משותפת ומשמורת פיזית משותפת.

משמורת משפטית משותפת מעוגנת בחוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות (התשכ"ב- 1962) (להלן: חוק הכשרות) ומשמעותה היא הסמכות של שני ההורים להחליט החלטות הקשורות לחיי הילדים. דהיינו, משמורת משפטית משותפת הינה אפטרופסות של שני ההורים על ילדיהם. בעוד שמשמורת פיזית משותפת אינה מעוגנת בחוק ועל בית המשפט לצקת תוכן למושג זה.

כב' השופט זגורי מגדיר את המונח משמורת פיזית משותפת "כהסדר בו מוגדרים שני ההורים כמשמורנים על ילדיהם, ובהתאם לכך חולקים ביניהם באופן שווה את נטל גידול הילדים והטיפול בהם. חרף ההגדרה זו, נקבע בפסיקה כי ניתן לתייג שני ההורים בתווית של "משמורת משותפת", אף במקום ובנסיבות שבהן אין חלוקת זמן וטיפול שווה (או דומה) בין ההורים". משמע לא מדובר בחלוקה נוקשה ושווה בשעות או בימים אלא באחריות משותפת.

לדידו של כב' השופט זגורי כאשר אב עותר למשמורת משותפת כוונתו למשמורת פיזית משותפת שכן המשמורת משפטית ממילא משותפת דהיינו האפוטרופסות ניתנת לאב מכוח היותו הורה הטבעי של הילד בהתאם להוראות חוק האפוטרופסות, ולא בצו שיפוטי.

משמורת משותפת ועיגונה בחוק

המושג של משמורת משותפת אינו מעוגן בחוק הכשרות והוא פרי יצירה של הפסיקה. עם זאת, ועידת שניט בראשותו של פרופסור דן שניט מציגה רפורמה בהצעת חוק המדברת על מושגים כגון: "אחריות הורית משותפת", "הסכם הורות" שיערך בין ההורים, "הסדר הורות" שיוסדר על ידי בית המשפט. הרפורמה המוצעת עדין נמצאת בחיתוליה והיא דנה בין היתר בנושא זה בהיבט טובת הילד.

מהם התנאים המרכזים למשמורת משותפת?

התנאים המרכזיים לכינון הסדר משמורת משותפת רוכזו על ידי השופט זגורי בתמ"ש (טב') 12148-08-10 ס.ג. נ' ע.ג. ואילו הם:

  1. מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים ;
  2. רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם;
  3. רצון הילד;
  4. מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הילדים ;
  5. קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהילדים;
  6. מגורי ההורים בסמיכות זה לזו, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם.

במידה ואב עותר למשמורת משותפת ובית המשפט ימצא כי מתמלאים תנאים אלו תגבר הסבירות כי בית המשפט יקבל את עתירתו של אב למשמורת משותפת.

יחד עם זאת כבר ניתנו פס"ד בהם למרות התנגדות אחד ההורים ולמרות שהתקשורת בין ההורים אינה תקינה בכל זאת הורה בית המשפט על קיום משמורת משותפת, ואולם פסיקה זו חריגה יחסית וברוב המקרים נדרש קשר תקין בין ההורים.

האם אב פתור מתשלום מזונות במידה ויקבע משמורת משותפת?

הסדר של משמורת משותפת לא יפתור את האב מחובתו לתשלום מזונות קטינים. עם זאת, במקרה של משמורת משותפת על האב לשלם מזונות מופחתים. ע"פ פסיקה שניתנה בביהמ"ש המחוזי בחיפה מפי כב' השופטת וילנר בעמ 000318/05 פלוני נ' פלונית שיעור הפחתת המזונות הוא 25% מסכום המזונות בוא האב היה מחויב לו האם הייתה ההורה המשמורן הבלעדי.

"שיעור ההפחתה במזונות האב במקרים של משמורת משותפת, ייעשה בכל מקרה ונסיבותיו תוך איזון ראוי בין מכלול הגורמים לרבות, גובה הכנסות שני ההורים; רמת החיים לה הורגלו הקטינים; צרכי הקטינים ועוד כהנה וכהנה………… מבלי לקבוע מסמרות בעניין, נראה לי נכון להעמיד את שיעור ההפחתה במזונות האב במקרים של משמורת משותפת, בכ- 25% מסכום המזונות שהאב היה מחוייב בו, לו היו הקטינים נתונים למשמורתה הבלעדית של האם".

לעניין המדור

חלקן של הוצאות המדור בתשלום המזונות לא יופחת שכן ההוצאה בגין המדור אינה תלויה במספר הימים בהם מתגוררים הקטינים בבית האם.

למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ