מאיזו מועד זכאית אשה למזונות אשה?

מאיזו מועד זכאית אשה למזונות אשה?

מאיזו מועד זכאית אשה למזונות אשה, האם מהיום בו הגישה תביעה או מהיום בו הפסיק הבעל לפרנס אותה?

עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

שאלה חשובה ומעניינת היא מהו המועד לפסיקת מזונות אשה, האם המועד שבו נפרדו הצדדים או מהמועד בו הגישה האשה את תביעתה.  לעיתים יש פער זמנים גדול בין השניים.

בסוגיה זו עסק בית הדין הרבני בנתניה בתיק מס' 9090-22-2 במקרה בו בעל עזב את אשתו והותירה ללא מזונות אשה וללא מזונות ילדים וללא תמיכה ביחד עם בתם המשותפת.  מעניין לציין כי בית הדין הרבני פסק לטובת האשה וקבע את המועד המוקדם מבין השניים לתשלום מזונות בנימוקים הבאים:

השאלה שעומדת לפנינו לדיון היא האם תחילתו של חיוב מזונות האשה הוא משעת הגשת תביעת המזונות שהגישה התובעת, דהיינו י"ב באב התשס"ט, 02/08/09. או מהמועד שבו הפסיק הנתבע מלשלם את התשלומים השוטפים של אחזקת הבית והמזונות.

 

אמנם ביחס למזונות אשה, קיימת הלכה פסוקה – ברמ"א (אבה"ז סי' ע' ס' ה') – "אין פוסקין לה למפרע, רק מיום התביעה".

 

וה"בית יעקב" ביאר שהטעם הוא מחמת מחילת האשה, שהיא מחלה על מזונותיה עד שעת הגשת התביעה. הלכה זו מקורה בדברי הרמב"ן במסכת כתובות (דף צ"ו והובאו דבריו בר"ן שם) וכתב שם– "ואפילו מכרה נכסי מלוג שלה בטובת הנאה ולא תבעה הפסידה לפי שדרכן של נשים לגלגל על בעליהן לסייען."

 

ובחידושי הריטב"א שם כתב – "אשת איש, כל זמן שלא תבעה מזונותיה איבדה אותם למפרע, שדרך הנשים לגלגל עם בעליהן וכל שלא לוותה או שלא היה בידה משכון מחלה אותם. וכן ראיתי למורי ורבי ז"ל שדן אפילו באשה שהלכה לבית אביה מפי מריבה שהיה לה עם בעלה, כיון שלא מסרה מודעא בפני עדים שלא מחלה אותם."

 

הטעם הדבר הוא שמאחר וכל עוד ולא ניתק ביניהם קשר הנישואין והאשה עדיין מקווה לשלום בית יש שיטענו כי היא מחלה על מזונותיה, מאחר ודרך נשים לגלגל עם בעליהן. וראה בפסקי דין רבניים כרך ב' עמוד 292.

 

מקרה זה שלפנינו שונה. בודאי שכאן אין מקום לומר שהאשה מחלה על חוב המזונות שמגיעים לה עד למועד  הגשת תביעת המזונות שלה. ומהטעם הפשוט - כבר קיימת פסיקת מזונות לטובתה עוד מתאריך ב' בכסליו התשס"ח, 12/11/07.

 

בנוסף לכך בכל ארבעת הדיונים שהתקיימו בנושא הגירושין – עלה גם נושא המזונות והצדדים שטחו בו את טיעוניהם. מאחר ומדברי הריטב"א עולה שמועילה מסירת מודעא של האשה כגילוי דעת שהיא לא מוחלת על מזונותיה ושאין ברצונה לגלגל עם בעלה – אם כן הדברים קל וחומר כאשר המודעא הזו באה בלבוש של תביעה משפטית במהלך דיון שמתקיים בבית הדין. אין לך מודעא וגילוי דעת גדול מזה. פתיחת תיק המזונות והגשתה של תביעת מזונות עצמאית – היא אקט פורמאלי בלבד, ובודאי שאין בו כדי לגלות על מחילת מזונות העבר, ובפרט שאצלנו כבר קיימת ועומדת לזכותה פסיקת מזונות מקדמא דנא.

 

אשר על כן ברור ופשוט הדבר שאת חובת המזונות הקבועה שנפסקת כעת – יש להחילה כפסיקה רטרואקטיבית - מהמועד שבו הפסיק הנתבע לשלם את שאר הוצאות הבית, דהיינו מינואר 2009.

ראינו אם כן, כי בית הדין הרבני פסק לטובת האשה וחייב את הבעל במזונות אשה מהמועד בו הפסיק לשלם את הוצאות הבית.

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+