צרו קשר
ּ

כללים לעריכת הסכם ממון

הסכם ממון – כללים לעריכת הסכם ממון

הרציונל לעריכת הסכם ממון בטרם נישואין

עריכת הסכם ממון טרום נישואין הצופה פני עתיד היא דבר מקובל בימינו אנו. מומלץ להתגבר על אי הנעימות הכרוכה בהעלאת הנושא, ולערוך הסכם הוגן אשר יעשה צדק עם כל אחד מהצדדים.

הסכם ממון מקובל בשלושה מקרים עיקריים (אם כי לא רק):

א. כאשר יש פערים ראשוניים גדולים בין בני הזוג באחזקות הכלכליות.

גיל הנישואין עלה, ומטבע הדברים בני הזוג או מי מהם המגיעים לנישואין, הצליחו כבר לצבור חסכונות או נכסים. אדם הנישא לבן או בת זוגו בגיל 35 יכול שיהא בעל ותק של 10 שנות עבודה, שבמהלכן עלה בידו לחסוך כמה מאות אלפי שקלים בביטוח מנהלים, בהנחה שהוא אקדמאי בדרך ניהולי בינוני.

יתר על כן, הפערים היום בין עניים לעשירים התחדדו עוד יותר. צעירים רבים בגילאי 30 ואף למטה מכך, מקבלים מהוריהם דירה או סכומי כסף גדולים היכולים לשמש כתשתית להתחלת החיים הזוגיים. מנגד ישנם הורים רבים שאינם יכולים לסייע במאומה לילדיהם הנישואים או לכל היותר בסכומים המסתכמים בעשרות אלפי שקלים.

ראינו אם כן, שהפערים בין זוגות נישאים יכולים להיות פערים כלכליים משמעותיים ביותר. כל אדם שעיניו בראשו יבין כי בנסיבות של פערים כלכליים גדולים – ראוי ורצוי לערוך הסכם יחסי ממון הצופה פני עתיד, והמסדיר את חלוקת הרכוש, במקרה של גירושין.

ב. בעת נישואין שאינם נישואין ראשונים למי מהצדדים ו/או לשניהם.

זאת ועוד, בני זוג הנישאים זה לזו או חיים זה עם זו בזוגיות מספר שתיים, מגיעים לזוגיות זו, עם נכסים שצברו קודם לכן, ועם אינטרסים מנוגדים, כאשר כל אחד מעוניין לדאוג לילדיו מנישואין ראשונים, ומעוניין להגן על רכושו שלו, במידה וזוגיות מספר שתיים (או שלוש.) לא תעלה יפה. בנסיבות אלו ודאי וודאי שיש לערוך הסכם ממון.

ג. לבני זוג שבחרו לא להינשא (או כאלה שאינם יכולים להינשא) אך הם מקיימים משק בית משותף וחולקים את חייהם זה עם זו – דהיינו לידועים בציבור.

גם זוגות החיים ללא חופה וקידושין ואף ללא נישואין אזרחיים והמוותרים מסיבה כזו או אחרת על גושפנקא חוקית חייבים להסדיר את נושא הרכוש והמזונות ביניהם, זאת מאחר ומעמדם של ידועים בציבור שונה מאלו הנשואים, ואם ברירת המחדל בנישואין רגילים הינה שיתוף בנכסים הרי שלגבי ידועים בציבור חלה החזקה ההפוכה, וכך מי שחפץ להסדיר את זכויותיו ראוי שיחתום על הסכם ממון.

מה צריך להופיע בהסכם ממון הצופה פני עתיד?

(1) התייחסות לרכוש הקיים טרם הנישואין/הזוגיות של כל אחד מהצדדים, דהיינו לרכוש שמקורו קודם וחיצוני למועד שבו התחברו בני הזוג

פירוט רכוש של כל אחד מהצדדים טרם הזוגיות. הכוונה היא לרכוש בנדל"ן, כספים, זכויות עתידיות, מיטלטלין, מוניטין אישי ומקצועי, מניות, זכויות סוציאליות, פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד'.

התייחסות לתחלוף של רכוש זה (דהיינו החלפת דירה בדירה וכיוצ"ב)

התייחסות לפירות של הרכוש, דהיינו אם עסקינן בדירה – לתקבולי שכר הדירה, האם הם נכנסים לקופה המשותפת אם לאו.

בדרך כלל, מקובל שרכוש שהושג קודם לנישואין – נשאר שייך לבן הזוג אשר השיג או צבר או קיבל אותו.

(2) התייחסות לרכוש שייצבר לאחר הנישואין/החיים המשותפים על ידי אחד הצדדים לאחר התחלת הזוגיות

אפשר להסכים על הפרדה רכושית מלאה או חלקה לא רק לעבר אלא גם לעתיד.

אפשר גם לסכם על שיתוף מלא של כל מה שייצבר במהלך הנישואין/זוגיות, בלא התייחסות למקור הרכוש/הכספים, שכן אלו מושגים במהלך החיים המשותפים ובמאמץ משותף.

(3) התייחסות לרכוש שיגיע למי מבני הזוג או לשניהם בירושה ו/או במתנה במהלך חיי הנישואין, דהיינו לרכוש המגיע ממקור חיצוני לזוגיות ושאינו מושג במאמץ משותף.

בדרך כלל, רכוש שמתקבל בירושה או במתנה מההורים אינו בר שיתוף, ומרבית הזוגות מעדיפים לייחד אותו ליורש ולא להכניס אותו למסה המשותפת, אך גם לכלל זה יש חריגים, ובמיוחד בנישואין ארוכים וטובים.

(4) התייחסות לקרע, מהו מועד קרע, כיצד ייקבע הקרע, וכיצד תינתן הודעה על רצון בהפסקת החיים המשותפים.

אפשר גם להסכים עם דרכי פתרון בטרם פונים לערכאות משפטיות, כגון: טיפול זוגי לשיקום התא המשפחתי כדי למנוע פירוד, גישור על מנת למנוע הסלמה במערכת היחסים ולעבור את פירוק התא המשפחתי בלא הליכים בבית המשפט או בבית הדין.

(5) התייחסות לחלוקת הרכוש המשותף, אם וככל שיש רכוש משותף לצדדים החל ממועד הקרע ואילך.

ברוב המקרים אנשים צוברים רכוש משותף ועל כן יש צורך להתייחס להפרדת רכוש זה בדרך בה מוסכם בחוזה.

(6) התייחסות לסיטואציה בה אחד הצדדים מתגורר בדירה של בן הזוג האחר ללא זכויות, והקרע נוצר. יש צורך להסכים על פינוי הדירה, ואולם להבטיח את מדורם של הילדים, אם וככל שיהיו.

(7) הסכמה מראש על משמורת הילדים ועל סכום המזונות – בטרם יש ילדים, הינה בבחינה הצהרה בלבד, אך אינה מחייבת, זאת מאחר והילדים אינם צד להסכם, לא כל שכן טרם נולדו. על כן התייחסות כזו הינה מיותרת ולא תיתן יתרונות למי מהצדדים.

(8) כיום לאור הפסיקה בנושא מוניטין יש צורך להתייחסות נפרדת לסוגיה של המוניטין האישי והעסקי.

(9) אם בני הזוג מתעתדים להינשא בנישואין דתיים כדת משה וישראל – יש צורך לקבוע מה כוונותיהם לגבי הכתובה.

דהיינו, האם החתימה על מסמך הכתובה מחייב או שהוא יתקזז עם הזכויות האחרות שמקבלת האישה.

(10) יש צורך לייחד פרק נפרד לנושא דירת המגורים, בין אם היא שייכת לשני בני הזוג ובין אם למי מהם.

(11) יש צורך להכניס פרק על התחייבות לסודיות בנוגע להסכם.

(12) יש צורך להסכים על כך שדי בכך שאחד הצדדים חפץ בגירושין על מנת לסדר גט כדי שעצם הגירושין לא יהוו כלי לסחיטה ולויתורים שאינם הוגנים.

(13) יש צורך לייחד פרק לרכוש שנצבר על ידי שני בני הזוג ולקבוע כיצד יפורק השיתוף, לקבוע מנגנון ומועד הפירוק, עם מתן הודעה בדבר פירוד.

(14) הסכם שנעשה עבור בני זוג שבדרך כלל אינם משפטנים צריך שיהיה ברור גם למי שאינו בקיא בחוק ומשפט ולמי ששפתו אינה שפה גבוהה.

(15) ההסכם צריך להיות מאושר אצל נוטריון אם מדובר בזוג שטרם נישא, ובבית המשפט לענייני משפחה אם מדובר בזוג שנישא וחפץ לערוך הסכם ממון לאחר הנישואין, אם מסיבה כלשהי לא עשה זאת טרם הנישואין.

ללא אישור כזה, אין תוקף להסכם ממון בין בני זוג נשואים.

(16) ידועים בציבור אינם צריכים לאשר הסכם כזה במידה והם אינם מתכוונים להינשא. ידועים בציבור יכולים לאשר את הסכם הממון בבית המשפט אך אינם חייבים לעשות זאת כדי שיהיה תקף.

(17) מקובל להכניס בהסכמי ממון שיתוף מדורג ברכוש, המתייחס למספר שנים או לקיומם של ילדים.

(18) הסכם ממון צריך שיהיה הוגן ומשרת את הצרכים של שני הצדדים, שאחרת הזוגיות לא תחזיק מעמד, וצד שיהיה מקופח וירגיש ממורמר, יביא זאת לידי ביטוי.

(19) הסכם כזה מונע במקרים רבים הליכים בנוגע לרכוש של כל אחד מבני הזוג ולרכוש המשותף.

יחד עם זאת, אין הוא נותן פתרון לסוגיות של משמורת ומזונות ילדים ולהסדרי הראיה הנוגעים לילדים.

(20) צד יכול גם לפנות לבית המשפט ולעתור לביטולו של ההסכם, ואולם ברוב המקרים הסיכויים קלושים.

למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ