צרו קשר
ּ

חישוב מזונות ילדים

מחשבון מזונות

השתכרות האב נטו 10,000

השתכרות האם נטו 4,000

מספר הילדים 2

שכר דירה 0

משכנתא 3,000

הוצאות גן/מעון/צהרון 1,000

הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 500

סכום המזונות הצפוי 5,000

השתכרות האב נטו 6,000

השתכרות האם נטו 4,000

מספר הילדים 2

שכר דירה 2,500

משכנתא 0

הוצאות גן/מעון/צהרון 1,000

הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 400

סכום המזונות הצפוי 3,500

השתכרות האב נטו 8,000

השתכרות האם נטו 8,000

מספר הילדים 3

שכר דירה 0

משכנתא 2,000

הוצאות גן/מעון/צהרון 500

הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 400

סכום המזונות הצפוי 4,500

השתכרות האב נטו 8,000

השתכרות האם נטו 8,000

מספר הילדים 1

שכר דירה 0

משכנתא 2,000

הוצאות גן/מעון/צהרון 500

הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 200

סכום המזונות הצפוי 2,000

השתכרות האב נטו 5,000

השתכרות האם נטו 2,000

מספר הילדים 2

שכר דירה 2,500

משכנתא 0

הוצאות גן/מעון/צהרון 500

הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 350

סכום המזונות הצפוי 3,400

השתכרות האב נטו 3,500

השתכרות האם נטו 2,000

מספר הילדים 2

שכר דירה 2,000

משכנתא 0

הוצאות גן/מעון/צהרון 300

הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 150

סכום המזונות הצפוי 2,800

השתכרות האב נטו 16,000

השתכרות האם נטו 7,000

מספר הילדים 4

שכר דירה 0

משכנתא 4,000

הוצאות גן/מעון/צהרון 600

הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 1,000

סכום המזונות הצפוי 8,000

השתכרות האב נטו 12,000

השתכרות האם נטו 9,000

מספר הילדים 3

שכר דירה 0

משכנתא 3,500

הוצאות גן/מעון/צהרון 600

הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 900

סכום המזונות הצפוי 6,000

השתכרות האב נטו 5,000

השתכרות האם נטו 8,000

מספר הילדים 1

שכר דירה 0

משכנתא 2,500

הוצאות גן/מעון/צהרון 700

הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 200

סכום המזונות הצפוי 1,800

השתכרות האב נטו 6,000

השתכרות האם נטו 9,000

מספר הילדים 2

שכר דירה 0

משכנתא 0

הוצאות גן/מעון/צהרון 800

הוצאות חינוך/שיעורים פרטיים/חוגים 500

סכום המזונות הצפוי 3,200

נקודות חשבות לציון:

מינימום מזונות לילד 1,250 + שליש מדור לילד אחד (40% לשני ילדים ו- 50% לשלושה וארבעה ילדים) + מחצית הוצאות

חינוך+מחצית הוצאות רפואיות חריגות.

אם משכורת האם גבוהה (מעל 6,000 ₪), יפחתו המזונות המוטלים על האב.

כאשר מדברים על מינימום לילד אחד- לא מכפילים את אותו סכום כשיש שלושה או ארבעה ילדים.

חוגים/שיעורים פרטיים – הוצאה שהיא בגדר דיני הצדקה ולא צרכים הכרחיים.

ביגוד הנעלה מזון ומדור – צרכים הכרחיים

למעלה

לצורך קבלת יעוץ ראשוני,

לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח,

וכן להצעת מחיר

לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות

ּ