הסכם ממון בין בני זוג טרם נישואין או לעת משבר גירושין נעשה למטרות שונות

הסכם ממון בין בני זוג טרם נישואין או לעת משבר גירושין נעשה למטרות שונות

 

 

הסכם ממון  בין בני זוג טרם נישואין או לעת משבר גירושין נעשה למטרות שונות

 

הסכם ממון לפני נישואין

פעמים רבות נערך ונחתם הסכם ממון בין בני זוג העומדים להינשא או כאלה העומדים בפני גירושים, על מנת להגן על רכוש שיש לאחד מן הצדדים ולוודא כי הוא לא יעבור לבעלות בן הזוג האחר.  הסכם ממון כזה נערך כאשר אחד מבני הזוג מגיע ממשפחה מבוססת עם רכוש וכספים או כאשר הוא צבר במהלך שנות עבודתו סכומים לא מבוטלים, כאשר עסקינן בבני זוג או באחד מהם שאינם נישאים צעירים, ושניהם או אחד מהם לפחות הספיק לצבור ניסיון מקצועי ולחסוך כספים.

בהסכם ממון כזה ובמיוחד הנעשה בין בני זוג שעשו כברת דרך בחיים חשוב להגן גם על המוניטין האישי, נכסי הקריירה וכושר ההשתכרות, כאשר כל צד מושך לאינטרס שלו. מי שאין לו קריירה משמעותית מושך לכיוון של שיתוף ומי שעשה כבר קריירה או צופה שעתיד הוא לעשות יעדיף להחריג את נכסי הקריירה מהנכסים ברי האיזון בגירושין.

לעיתים, בעלי רכוש כספים וממון חפצים להסדיר את חלוקתו בעת הצורך, בדרך כלל לעת גירושים על מנת למנוע או להעניק זכויות לבן הזוג. אבל, גם בני זוג נטולי רכוש, הצופים צבירת רכוש עתידי (פיתוח קריירה, הון אנושי וכיוצ"ב), זקוקים להסכם ממון.

 

הסכם ממון כדי לחמוק מחובות

במקרים אחרים נחתם הסכם ממון על מנת לחמוק מחובות ולהשאיר יותר רכוש בתוך המשפחה.  כך למשל במקרה שבו בעל שניהל עסקים הסתבך בחובות, נוטה הוא לעיתים לערוך עם אשתו הסכם ממון, לעיתים הסכם ממון פיקטיבי ולמראית עין לפיו הרכוש כולו עובר לבעלותה והוא מוותר על מלוא חלקו ברכוש המשותף שמיועד בדרך כלל להיות שייך לשני הצדדים גם יחד.

וכל זאת כדי להערים על הנושים ולהשאיר את הרכוש בתוך המשפחה. בעלי חובות גם הם זקוקים להסכם ממון, אם אכן ברצונם למנוע את שיתוף בן או בת הזוג בחובות  כאשר המטרה היא להותיר את הרכוש בשליטת המשפחה ולא להשתמש בו לסגירת חובות.

בלא קיומו של הסכם ממוןבני זוג שותפים בזכויות ובחובות, והנושים עלולים להיפרע מכל אחד מבני הזוג. הסכם ממון המנוסח ועשוי היטב, בידי עורך דין מקצועי ומיומן בתחום דיני המשפחה עשוי להביא לכם את התוצאה המקווה.

 

הסכם ממון פיקטיבי או הסכם ממון למראית עין

לעתים חותמים בני זוג על הסכם ממון, בניסיון למנוע השתלטות נושים על נכסיהם במידה וצברו חובות שקשה לשלמם בלא לממש נכסים. כך, עורכים בני הזוג לעיתים הסכם יחסי ממון למראית עין, במסגרתו מעביר בן הזוג החייב בחובות כלפי נושים, לבן הזוג האחר את כלל הרכוש או את רובו.

 

אישור הסכם על ידי בני הזוג על מנת ליצור רושם של אמינות

כדי להתחמק מנושים, כדי שההסכם ייראה אמין, כשר ותקף גם כלפי הנושים, ההסכם מאושר בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני אשר נותן לו תוקף של פסק דין.

למרבה הצער לפעמים המציאות מפתיעה והליך כזה מגשים את עצמו ובסופו של דבר בני הזוג מוצאים עצמם מסוכסכים באמת ועומדים בפני גירושין.  במקרה כזה יקשה על הצד המוותר לטעון כי ההסכם למראית עין ויקשה עליו לבטלו.

 

הסכם ממון פיקטיבי עשוי להיות מוכרז הסכם למראית עין

הסכם ממון פיקטיבי עלול להיות מוכרז כחוזה למראית עין, אשר דינו להתבטל. החוק קובע, כי חוזה שנכרת למראית עין בלבד – בטל, ואולם אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמך בתום לב על קיום החוזה.

 

הסכם פיקטיבי יכול ליצור מציאות

בדרך כלל, כאשר בני זוג מחליטים לערוך הסכם ממון או גירושין פיקטיבי, מערכת היחסים הזוגית שלהם תקינה, וההסכם נועד להציל את הרכוש מנושים. ואולם, כאשר קורה והמערכת הזוגית באמת מגיעה לסיומה, נוצרת בעיה בין בני הזוג עצמם. אחד מבני הזוג טוען, כי השני ויתר על חלקו ברכוש, ויש לאכוף את ההסכם ביניהם. ואילו בן הזוג השני טוען כי מדובר בהסכם ממון פיקטיבי, כאשר לאמיתו של דבר לא התכוון לוותר על חלקו לטובת האחר ועשה זאת אך ורק כדי לחמוק מהנושים ולא לוותר על הרכוש המשפחתי.

 

הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין מונע טענות כנגדו

במקרים רבים, קבעו בתי המשפט, כי אם ניתן להסכם הממון תוקף של פסק דין - מושתק הצד שוויתר על חלקו ברכוש מלהעלות כל טענה כנגד אמיתות ההסכם ונכונותו.

המדיניות המשפטית קובע כי אין לאפשר לבעל שוויתר על הרכוש לטובת אשתו בהסכם גירושין ליהנות מפרי חטאו ויש לדחות את הטענה לפיקטיביות ההסכם. קיים השתק לדידו של בית המשפט של הצד המוותר הטוען כי עסקינן בהסכם למראית עין או הסכם פיקטיבי שיש לבטלו ו/או אין לבצע אכיפה של ההסכם.

 

נושה המעוניין לבטל את ההסכם צריך לפנות לבית המשפט

נושה הפונה לבית המשפט ומבקש להכריז על בטלות הסכם הממון, צריך להוכיח ולשכנע, כי ההסכם נועד להברחת נכסים והינו הסכם למראית עין בלבד. לכך על פי  ההלכה הפסוקה נדרש נטל הוכחה מוגבר.

בית המשפט יבדוק, בין השאר – האם בוצעה העברה אמיתית  מהו העיתוי לעריכת ההסכם ביחס לעיתוי צמיחת החובות ומתי נודע לכל אחד מבני הזוג אודות החובות, והאם באמת בני הזוג נפרדו או שמא הם עושים עצמם.

כמו כן יבדוק בית המשפט האם הסכם הממון חד צדדי לטובת בן זוג אחד בלבד, כאשר השני נותר עם החובות בלבד, האם התקיים סכסוך מוקדם בין בני הזוג, האם הצדדים מוסיפים לנהל חיים משותפים או שמא התגרשו, מה הייתה כוונתם האמיתית של בני הזוג, האם יש בנמצא נסיבות חשודות, המעידות על מרמה ועל אפשרות סבירה שההסכם אינו ההסכם שהתכוונו לו הצדדים אלא הסכם למראית עין.

יש הבדל גדול בין מקרה בו מעביר הבעל את נכסיו לאישה במטרה לפצותה על העוול שגרמו לה מעשיו, ובין מקרה בו נועדה ההעברה להקנות לאישה עדיפות על פני נושים אחרים, המתדפקים על דלתו, תוך ביצוע העדפה פסולה.

במסגרת הליך פשיטת רגל יכול נאמן ורשאי הוא לנסות לבטל הסכמים מסוג זה המעדיפים העדפה ברורה את אחד הצדדים ונותנים לו יתרון כלכלי.

במקרים רבים ביטלו בתי המשפט הסכמים שנקבע כי כל תכליתם הייתה להבריח רכוש מנושים.  הסיכויים גבוהים יותר הטענה של הסכם למראית עין או כזה שנועד להברחת כספים ורכוש יפתח על ידי הנושה, או אם ההליך יוגש על ידי אחד מבני הזוג אשר ויתר על הרכוש.

לא פעם ולא פעמיים קרה כי בני זוג שהיו בעלים בחלקים שווים של דירת מגורים או של נכסים אחרים, כרתו הסכם ממון או הסכם גירושין, בו נקבע שזכויות הבעל בדירה יעברו לרעייתו. ובנוסף לכך נקבע כי הינה מופטרת מן החובות.

במקרים רבים בהם קיימים חובות לבנק, בני הזוג התגרשו, חילקו את הרכוש בצורה בלתי מאוזנת, והבנק טען, כי מדובר בהסכם פיקטיבי ומהווה ניסיון להבריח רכוש לנוכח חובו של הבעל לבנק. לעומת זאת האישה טענה, כי הסכם הגירושין הוא אמיתי ויש לכבדו ולקבוע, כי היא בעלת מלוא הזכויות בבית.

במקרים מסוג זה קיימת פסיקה לטובת בני הזוג ופסיקת אחרת הינה לטובת הבנק וכל מקרה הוא  לגופו ולנסיבותיו.

 

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+