גירושין - חיפוש

חיפוש

חיפוש

נוסח הסכם ממון


... גישור. לאחר שש פגישות נוסח הסכם גירושין ששיקף את ההסכמות אליהם הגיעו בני הזוג במהלך הגישור. בעוד דקלה בודקת את ההסכם, הופתעה היא לגלות כי שון הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני באמצעות עורך דין לגירושין, ...
... לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] או לפי כל דין אחר, לא תעמוד להם טענת הסכם למראית עין". ומדוע בית המשפט אינו חש אהדה לגבר או אשה אשר מנסים לבטל הסכם גירושין בטענה שהוא למראית עין זאת משום שהצדדים שערכו ...
... למרות האמור בנוסח הסכם הגירושין האשה לא פעלה לרישום זכויותיה בהתאם להסכם הגירושין. כעבור שנים התברר לאשה כי הוטלו על הדירה עיקולים בגין חובותיו של בעלה לשעבר, ומשסרבו המעקלים לבקשה להסיר העיקולים - הוגשה ...
... החיים יורש מחצית מכלל הרכוש שהיה שייך לנפטר. נוסחו של סעיף 10 לחוק הירושה קובע כדלקמן: החוק אינו מתייחס לסיטואציה בה בני הזוג ניהלו ו/או מנהלים הליכי גירושין, בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, ...
25. בעיות צפויות בצוואה
(תוכן כללי/מאמרים)
... ולפיכך הילדים ירשו רק את מחצית הדירה ולא את כולה, כפי שהתכוונה נורית, אמם, מלכתחילה. ניתן היה למנוע מצב זה לו הצוואה הייתה מנוסחת באופן אחר, כך ששאול לא היה יורש את חלקה של נורית אלא הילדים, אך הייתה ...
26. דרכי ביטול הסכם
(תוכן כללי/מאמרים)
... במפורש את נוסח ההודעה, אך ההיגיון מחייב קיום הדרישה המינימאלית של השגת מטרת ההודעה; על ההודעה להבהיר לצד השני באופן חד משמעי, כי הנפגע בחר להשתמש בזכותו לבטל את החוזה באופן סופי ומוחלט." והודעה מסוג זה ...
27. פנסיה רגילה מול פנסיה מוקדמת
(תוכן כללי/מאמרים)
...    נקבע שבהתאם לסעיף 15(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 מדובר בקצבת פרישה רגילה. אף שעולה כי סלע המחלוקת היה שונה ובשונה מהמקרה בתיק זה על בני הזוג חלה חזקת השיתוף/הלכת השיתוף ...
... וקרבות של שנים. הסכם ממון בין בני זוג אמור להסדיר את המחלוקות והוא צופה פני עתיד, במידה והוא מנוסח היטב.   הסכם בין אם מדובר בין בני זוג ובין אם המדובר בין ידועים בציבור אמור לתת מענה לסוגיות ולשיקולים ...
29. מתנה בין בני זוג
(תוכן כללי/מאמרים)
... של בני הזוג עוד לפני פקיעת הנישואין, וכיוצא באלה. הסמכות הזאת מנוסחת בצורה רחבה למדי, כדי לאפשר עשיית צדק בין הצדדים בכל מקרה ומקרה" (הצעות חוק 849, כ"ח בתמוז תשכ"ט).   פרופ' רוזן צבי עומד בספרו ...
30. יישוב סכסוך
(תוכן כללי/מאמרים)
... לפני שהצד השני הגיש תביעות בבית הדין הרבני הסמכות תהיה לבית המשפט לענייני משפחה, ובתנאי שאם חלפו 30 הימים תוגש תביעה מתאימה מפורטת ומנוסחת על ידי עורכי דין, ואזי מועד ההגשה ייחשב כמועד ההגשה המקורי.   ...
31. סרבנות גט
(תוכן כללי/מאמרים)
... לחיוב סרבן/נית הגט בעל בנזיקין   בפקודת הנזיקין (נוסח חדש) הוגדרה העוולה של הפרת חובה חקוקה כדלהלן בסעיף 63: (א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק - למעט פקודה ...
32. מדוע מומלץ לחתום על צוואה
(תוכן כללי/חדשות גירושין ומשפחה)
... שכיב מירע הנעשית בעל פה.   צוואה בעדים הינה צוואה הנערכת ומנוסחת לפי רצונו של המוריש והיא נחתמת בנוכחותם של שני עדים שגם הם חותמים על הצוואה.   צוואה בכתב יד כשמה כן היא, נעשית בכתב ידו של המנוח ...
33. מוניטין, נכסי קריירה ופערי השתכרות
(תוכן כללי/חדשות גירושין ומשפחה)
...  הינה השיטה המבוססת על חישוב רווח שנתי ממוצע.   השיטה שניה לחישוב דנה בפער והיא קרויה השיטה היחסית. לפי נוסחה זו, הרווח המיוחס למוניטין הוא הפער שבין הרווח שהפיק העסק לבין הרווח המקובל בענף. גם שיטה ...
34. שאלות ותשובות בגרושים
(תוכן כללי/כתבות - גירושין)
... או זוגות מעורבים שנישאו בנישואין אזרחיים נזקקים להתרת נישואין. הפרוצדורה הינה כדלקמן: עליכם להגיע להסכם גירושין שינוסח על ידי עורך דין. מאחר והתנאים מוסכמים עליכם ההליך צריך להיות קצר ופשוט. הסכם זה יש ...
... הגבלות על צד שלישי ("הבועל") שאיננו צד להליך הגירושין. מנוסח העתירה עולה כי בירור הטענה שלא לצורך פוגע בזכות לפרטיות ואף בשוויון בין בני הזוג, משום שתוצאותיו של ניאוף ומעשה בגידה לפי ההלכה חמורות יותר ...
... ממון המסדיר את כל מערכת היחסים בין צדדים מתגרשים. הסכם כזה אינו בהכרח משקף את דיני המשפחה בארץ ואת המקובל בהליכי גירושין וזהו יתרונו הגדול – הוא משקף את רצונם של המתגרשים, הבא לידי ביטוי בהסכם שנוסח על ...
37. מהו גישור ?
(תוכן לא מקוטלג)
... עורך דין מנוסה ומקצועי ידע להתגבר גם על בעיה זו ולתת לה פתרון שיבטיח את המשך הליך הגישור כסדרו ולא יחשוף את מי מהצדדים לחשש מהגשת תביעות נוסח "מירוץ הסמכויות" המפורסם.  ...
  « התחלה  הקודם  1  2  הבא  סיום  »  

ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+