גירושין - חיפוש

חיפוש

חיפוש

נוסח הסכם ממון


... של אדם שונה לחלוטין מזו של משנהו.  יש אנשים בעלי יכולת להתגבר ולהתמודד עם כמעט כל דבר ויש אנשים שיתמוטטו כתוצאה מפירוק התא המשפחתי ועצם הצורך להתגרש. אין נוסחה שיכולה לצפות את התגובה ואת ההתנהגות.  נכון ...
... או תחליף שכר? פנסיה מוקדמת מוגדרת בסעיף 345 ב'(א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995 כדלקמן: "פנסיה מוקדמת"- קצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד, בטרם הגיעו לגיל הפרישה, ...
... על פסק הדין לבית המשפט המחוזי. היא טענה שהמועדים שנקבעו אינם משקפים את הסכמות הצדדים כפי שנוסחו בהסכם הממון והמועד הנכון לצורך איזון הזכויות הוא מועד הקרע המקורי משנת 2007 שכן לאחר מכן כל צד צבר זכויות ...
... שמחריפות את המאבק ללא צורך. זכותך וחובתך, לתקן את הנוסח כך שיתאים לדעתך. החתימה על מה שיוגש - היא שלך ואם מדובר בשקר או באי אמירת אמת אתה תשלם את המחיר על כך. לכן הנוהג הראוי והבטוח הוא, שאין לחתום על ...
... ולבני הזוג גם יחד (אם מתקיים הליך משפטי) ביחס לזכויות שנצברו על ידי בני הזוג ממועד נישואיהם ועד למועד הפירוד או הגירושין, וביחס לנוסחת האיזון של זכויות אלה. עלות חוות דעת כאמור יכולה לנוע בין אלפי שקלים ...
... [נוסח משולב], התש"ל – 1970 על החלטת מנהל מנהלת הגמלאות במשרד האוצר מיום 31.3.15, על פיה נדחתה תביעת המערערת לקבל את חלקה בגמלת המנוח, בעלה לשעבר.   נסיבות המקרה המערערת נישאה למנוח בשנת 1964. נולדו ...
... אקדמי, ודברים אלה עומדים בסתירה לנוסחו של כתב התביעה, שבו נטען כי היא עקרת בית ובמשתמע ניתן היה להבין מנוסחו כי הבעל הדיר בכוונת מכוון את האשה נוכח פער כזה או אחר ביניהם. אין בתצהירה כמו גם בכתב התביעה ...
... ולבני הזוג גם יחד (אם מתקיים הליך משפטי) ביחס לזכויות שנצברו על ידי בני הזוג ממועד נישואיהם ועד למועד הפירוד או הגירושין, וביחס לנוסחת האיזון של זכויות אלה. עלות חוות דעת כאמור יכולה לנוע בין אלפי שקלים ...
... כי חובותיהן וזכויותיהן כלפי הקטין לא יישמרו בתפר שבין לידתו של הקטין למתן צו ההורות הפסיקתי. עם חתימתן על הסכם ההורות כפי שנוסח על ידן נשמרות זכויותיו של הקטין כלפי כל אחת מהן, כמו גם זכויותיהן שלהן. ...
... יכול לבוא רק אל עצמו בטענות שלא מימש את דרישותיו במועד רלוונטי והמתיןגם לפטירת ההורה השני.   נוסח הצוואה כמעיד על תפיסתה של המנוחה יתר על כן גם מנוסח הצוואה עולה, כי המנוחה ראתה עצמה כבעלים ...
... מי שניהל הליכים משפטיים כנגד בן זוגו יכול היה לחסוך הליכים אלו לו היה מנוסח ומאושר הסכם יחסי ממון ברור מפורט, הקובע את זכויות כל צד.    ...
... בית עם בן זוג אחר אך עשו הסכם שאושר בבית המשפט לפיו הם ידועים בציבור והסדירו את העניינים הממוניים ביניהם בהסכם שנוסח על ידי עורך דין בתחום דיני משפחה.   האם יש קשר בין הסכם ממון לבין חוק הירושה ...
... ולא להשתמש בו לסגירת חובות. בלא קיומו של הסכם ממון – בני זוג שותפים בזכויות ובחובות, והנושים עלולים להיפרע מכל אחד מבני הזוג. הסכם ממון המנוסח ועשוי היטב, בידי עורך דין מקצועי ומיומן בתחום דיני המשפחה ...
14. הסכם ממון – גם לעניין חובות
(תוכן כללי/מאמרים)
... המטרה היא להותיר את הרכוש בשליטת המשפחה ולא להשתמש בו לסגירת חובות. בלא קיומו של הסכם ממון – בני הזוג הינם שותפים בזכויות ובחובות, והנושים עלולים להיפרע מכל אחד מבני הזוג. הסכם ממון המנוסח ועשוי היטב, ...
... ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתרgerushin.co.il   הצוואה של המנוחה המנוחה קבעה בצוואה ראשונה שערכה, וחזרה על הנוסח בצוואה מאוחרת יותר ...
... אבל ההעברה עצמה אינה בהכרח למראית עין בלבד. אם ההעברה היא אמיתית, ואם אין הנושים יכולים לבטלה לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] או לפי כל דין אחר, לא תעמוד להם טענת הסכם למראית עין.. לכאורה ביטול ההענקה ...
... זכויותיו הפנסיוניות, אשר לא אוזכרו בהסכם הגירושין, וזאת לאור ההלכה בבג"צ קהלני: ...סבורה אני, כי אין בנוסחו של ההסכם, המראה כביכול על וויתור על נכסים שאינם כלולים בו, כדי לשלול את זכותה של התובעת לעמוד ...
... הבעלים הרשום ו/או המחזיק בהם ביום חתימת הסכם הממון. עוד נקבע בהסכם הממון ספציפית כי הדירה תהיה לאשה בלבד גם אם הבעל ישלם כספים לסילוק המשכנתא, לתיקון הדירה שיפוץ או השבחה. כעולה מהוראות ההסכם שנוסחם ...
19. האם האישה צריכה לשלם על הגט ?
(תוכן כללי/מאמרים)
... הסכימה האישה. האם האישה הסכימה לכך שבית הדין יפסוק סכום על פי שיקול דעתו לטובת הבעל תמורת מתן הגט (בדומה להסמכת בית המשפט לפי סעיף 79א לחוק בית המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984), או שההסכמה הייתה שבית הדין ...
... הועלו על ידי בני הזוג ולהטיל הגבלות על צד שלישי ("הבועל") שאיננו צד להליך הגירושין. מנוסח העתירה עולה כי בירור הטענה שלא לצורך פוגע בזכות לפרטיות ואף בשוויון בין בני הזוג, משום שתוצאותיו של ניאוף ומעשה ...
  « התחלה  הקודם  1  2  הבא  סיום  »  

ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+