בית משפט סרב לדון בערעור בגלגול שלישי בתוקפה של צוואה

בית משפט סרב לדון בערעור בגלגול שלישי בתוקפה של צוואה

 

בית משפט עליון סרב לדון בערעור בגלגול שלישי בתוקפה של צוואה

ודחה טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת, העדר כשירות ומעורבות בעריכת הצוואה

עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il


כב' השופטת דפנה ברק ארז סירבה לדון בבקשת רשות ערעור בבע"מ 612/16 על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בעמ"ש 24343-02-15, בו בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של המבקשת על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בפתח-תקווה בת"ע 39595-03-11, שבו נדחתה ההתנגדות לצו קיום צוואה.

משמע הצוואה קויימה וניתן צו קיום צוואה למרות ההתנגדות ולמרות ניסיונות הערעור על תוקפה של הצוואה.

 

רקע והליכים קודמים

בין הצדדים בהליך דנן התגלע סכסוך הנוגע לצוואה של המנוחה שנפטרה בשנת 2008.

המנוחה ערכה שלוש צוואות שונות

קודם לפטירתה ערכה המנוחה מספר צוואות, אשר שלוש מהן נדונו בפסק הדין.

בצוואה מיום 14.10.1996 (להלן: הצוואה הראשונה) ציוותה המנוחה את זכויותיה במגרש מקרקעין (להלן המגרש) למשיבים, בנה ורעייתו, בכפוף לזכותם של ע' ורעייתו (להלן המתנגדים לצוואה) לגור בבית שבנו במגרש עד אריכות חייהם.

זמן קצר לאחר מכן, ביום 4.11.1996, ערכה המנוחה צוואה חדשה (להלן הצוואה השנייה), ובה ציוותה למתנגדים את הבית שבנו במגרש, ולמשיבים את הבית המקורי שבו התגוררה עמם וכן את המגרש עצמו.

ביום 15.4.1998 ערכה המנוחה צוואה חדשה נוספת (להלן: הצוואה האחרונה), ובה ביטלה את הצוואה השנייה והשיבה על כנה את הצוואה הראשונה.

המנוחה ציינה בצוואתה האחרונה כי הצוואה השנייה נעשתה לאחר לחץ בלתי פוסק מצד ע' ואינה מבטאת את רצונה, ועל כן היא עורכת צוואה זו ללא ידיעתם של בניה כדי למנוע מריבות נוספות ביניהם. המשיבים הגישו בקשה לצו קיום הצוואה האחרונה, והמבקשת ו-ע' הגישו התנגדות לכך.

בית המשפט לענייני משפחה דחה את ההתנגדות שהוגשה לו וקיבל את הבקשה לצו קיום צוואה. בעיקרו של דבר, בית המשפט לענייני משפחה קבע כי המתנגדים לא הוכיחו את טענותיהם, ובכלל זה את הטענות כי המנוחה לא הייתה כשירה לצוות במועד עריכת הצוואה; כי המשיבים הפעילו השפעה בלתי הוגנת על המנוחה והיו מעורבים בעריכת הצוואה; וכי העדים לא הצהירו שהקריאו והסבירו למנוחה את הצוואה.

עוד נקבע כי טענתם של המתנגדים לצוואה לפיה המנוחה לא הייתה יכולה לצוות את זכויותיהם במגרש נוגעת להיקף העיזבון ואינה עילה להגשת התנגדות לצוואה.

 

המתנגדים לצוואה הגישו ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה לבית המשפט המחוזי, אך ערעורם נדחה. בית המשפט המחוזי קבע כי לא נפלה שגגה בהכרעותיו של בית המשפט לענייני משפחה, וכי אלה עולות בקנה אחד עם התשתית העובדתית וההלכה המשפטית.

בית המשפט המחוזי קבע כי מהעדויות שנשמעו בבית המשפט לענייני משפחה עולה כי המנוחה ידעה היטב את טיבה ומשמעותה של הצוואה האחרונה.

בית המשפט המחוזי הוסיף כי המתנגדים לא הוכיחו שהמנוחה לא הייתה כשירה לצוות במועד עריכת הצוואה.

כמו כן נדחו הטענות בכל הנוגע לעניין מעורבות בעריכת הצוואה ולהשפעה בלתי הוגנת מצדם וכן בדבר פגמים שנפלו בצוואה.

עוד נקבע כי אין מקום במסגרת הליך זה, שעניינו תקפות הצוואה, לדון בטענות המתנגדים שעניינן היקף העיזבון.

 

בקשת רשות הערעור על תוקפה של הצוואה

המבקשת טוענת כי יש לקבל את בקשת רשות הערעור הן בשל כך שעולות ממנה שאלות בעלות חשיבות עקרונית החורגות מעניינה הפרטי והן מן הטעם כי דחיית הבקשה תגרום לה עיוות דין חמור.

המבקשת מוסיפה וטוענת כי המשיב היה מעורב בעריכת הצוואה, ולכל הפחות ראוי במצב דברים זה להעביר אליו את הנטל להוכיח שלא הפעיל השפעה בלתי הוגנת על המנוחה. לטענתה, מעורבות זו של המשיב וכן ראיות נסיבתיות נוספות וקביעותיו של הבורר מובילות למסקנה כי הוא הפעיל על המנוחה השפעה בלתי הוגנת.

 

האם צוואה צריכה לפרט את היקף נכסי המצווה

עוד טוענת המבקשת כי צוואה שאינה מפרטת את נכסי המצווה ומה יעשה בהם אלא רק מורה על ביטול צוואה קודמת ואישור צוואה קודמת אחרת, מבלי שאלו צורפו לה, היא צוואה ריקה מתוכן שאין לתת לה תוקף.

המבקשת טוענת כי בנסיבות המקרה, כאשר הנכס היחיד המשמעותי של המנוחה הוא המגרש, ראוי היה לבחון תחילה מהו היקף העיזבון של המנוחה. זאת, גם בשים לב לפסק הבורר, שקבע כי המנוחה העניקה לצדדים רשות בלתי הדירה במגרש. לטענת המבקשת, בחינת היקף העיזבון הייתה עשויה אף לייתר את ניהול ההליכים בעניין תוקפה של הצוואה.

 

דיון והכרעה של כב' השופטת דפנה ברק ארז

הבקשה אינה מעלה כל שאלה עקרונית כאמור. בעיקרו של דבר, המבקשת חוזרת על הטענות שהעלתה בפני הערכאות הקודמות, הנסבות על עניינה הפרטי, ואין בכך כדי להצדיק מתן רשות ערעור. כמו כן, איני סבורה כי דחיית הבקשה תגרום למבקשת עיוות דין חמור, בין היתר בשים לב לכך שההליכים בין הצדדים בנוגע למגרש מושא המחלוקת טרם הסתיימו.

 

האם בית המשפט היה צריך לבחון את היקף העזבון

ההכרעה קובעת כי לא נמצא ממש בטענת המבקשת לפיה היה מקום לבחון את היקף העיזבון של המנוחה במסגרת הדיון בעניין תוקף הצוואה.

 

הבחנה בין בדיקת מהו היקף העזבון לבין מתן צו קיום צוואה

דיני הירושה מבחינים בין הליך שעניינו היקף העיזבון לבין הליך שעניינו תוקף הצוואה, וכלל ידוע הוא כי אין אדם יכול להוריש יותר ממה שיש לו (ראו למשל: בע"מ 3872/14 פלונית נ' פלוני).

הבחנה זו חלה גם במקרים שבהם הצוואה כוללת פירוט של הרכוש אותו מחלק המצווה, להבדיל מחלוקת העיזבון בחלקים ללא זיהוי הרכוש עצמו (ראו: ע"א 2698/92 יונה נ' אדלמן, פ"ד מח(3) 275.

על כן, ככל שיש בפי המבקשת טענות לעניין היקף העיזבון של המנוחה, עליה להעלותן במסגרת ההליך המתאים  ואין הדבר רלוונטי לשאלת תוקפה של הצוואה, ולפיכך נדחתה הבקשה ולא ניתנה רשות ערעור.

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+